Навигација

14ИИМ49 - Термопластични полимери

Спецификација предмета
НазивТермопластични полимери
Акроним14ИИМ49
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомположен предмет Полимерни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних сазнања о структури, својствима и обликовању термопластичних полимерних материјала. Стицање знања за правилан одабир термопластичних полимерних материјала за одговарајућу примену.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да предвиде и процене својства термопластичних полимерних материјала. Студенти развијају способност да компетентно и организовано приступе решавању проблема. Студенти стичу сазнања која их оспособљавају за рад у реалним условима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод. Значај и обим примене термопластичних полимерних материјала у свету и нашој земљи. ; 2. Разматрање својстава термопластичних полимера битних за њихову примену и прераду. ; 3. Полиолефини (полиетилен, полипропилен). ; 4. Винилни полимери (поли(винил хлорид), полистирен, поли(метил метакрилат)). ; 5. Линеарни поликондензациони полимери (полиестри, полиамиди, поликарбонат). ; 6. Термопластични еластомери. ; 7. Додаци термопластичним полимерима (адитиви, пластификатори, пунила). ; 8. Основи прераде термопластичних полимерних материјала. Каландрирање. Ламинирање. Екструзија. Производња полимерног филма. Термоформирање. Ротационо ливење. Пресовање у калупу. Ињекционо бризгање. Дување шупљих тела. ; 9. Експандирани термопластични полимерни материјали. ; 10. Обликовање и производња мултикомпонентних термопластичних полимерних материјала. ;
  Садржај практичне наставе1. Идентификација термопластичних полимерних материјала. ; 2. Састављање рецептура и дозирање додатака. ; 3. Прорачун технолошких параметара опреме за обликовање термопластичних полимера ;
  Литература
  1. И.Г. Поповић, »Термопластични полимери«, интерна скрипта Катедре за ОХТ
  2. Ј.С. Величковић, И.Г. Поповић, »Прерада полимерних материјала«, интерна скрипта Катедре за ОХТ
  3. Charles. A. Harper, Ed. “Handbook of Plastics, Elastomers & Composites”, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, рачунска и експериментална вежбања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари