Навигација

14ИИМ45 - Амбалажни материјали

Спецификација предмета
НазивАмбалажни материјали
Акроним14ИИМ45
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМетални материјали, Керамички материјали, Полимерни материјали, Композитни материјали. Услов за слушање: одслушани сви предмети. Услов за полагање: положени сви предмети.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са врстама, улогом и функцијама амбалаже. Упознавање са најзаступљенијим материјалима за израду амбалаже. Упознавање са најзаступљенијим облицима амбалаже. Упознавање са областима примене амбалаже од одређених материјала и одређених облика. Упознавање са најзначајнијим својствима амбалажних материјала, која су од значаја за њихову примену. Упознавање са начином израде (формирања) најзаступљенијих амбалажних облика. Стицање инжењерских знања потребних за усавршавање у области амбалаже и паковања.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти могу самостално да изаберу одговарајући материјал и најповољнији облик за израду амбалаже за паковање датих производа. Студенти познају примену и начин израде (формирања) најзаступљенијих амбалажних облика.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација и функције амбалаже. Обезбеђење функција амбалаже; Критеријуми за избор облика амбалаже; Законска регулатива у области амбалаже и паковања; Врсте и својства стакла за израду амбалаже. Начин формирања стаклене амбалаже. Примена стаклене амбалаже; Врсте и својства металних материјала за израду амбалаже. Поступци израде појединих облика металне амбалаже. Примена металне амбалаже; Врсте и својства пластичних маса за израду амбалаже. Начин формирања појединих облика амбалаже од пластичних маса. Примена амбалаже од пластичних маса; Врсте (састав) и својства вишеслојних савитљивих амбалажних материјала; Начин израде вишеслојних савитљивих амбалажних материјала и израде амбалажних облика од њих. Примена; Остали амбалажни материјали: дрво, гума, текстил.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе; Обилазак фабрикa за производњу амбалаже од материјала који се изучавају.
  Литература
  1. Ненад Стричевић, Сувремена амбалажа 1 и 2, Школска књига, Загреб, 1982
  2. Иван Вујковић, Ката Галић, Мартин Вереш, Амбалажа за пакирање намирница, Тецтус, Загреб, 2007.
  3. Властимир Црнковић, Амбалажа за животне намирнице, Привредни преглед, Београд, 1980.
  4. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Скупштина Републике Србије, 2009
  5. Packaging Materials, Metals Packaging for Foodstuffs, Peter K.T. Oldring and Ulrich Nehring, Inter. Life Sci. Institute, 2007
  6. Aluminum Alloys for Packaging, J.G.Morris et.al., TMS, 1993.
  7. В. Лазић, Д. Новаковић, Амбалажа и животна средина, Технолошки факултет, Нови Сад, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе и показне вежбе. Семинарски рад. Обавезна израда четири домаћа задатка, по један из сваке групе амбалажних материјала. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава40Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари5