Навигација

проф. др Маја Радетић

Редовни професор
Катедра за текстилно инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 145

011/3303857
локал857
Научна областТекстилно инжењерство
Датум избора у звање 10. јун 2015.

Област интересовања

 • модификовање текстилних површина нискотемпературном плазмом
 • модификовање текстилних површина наночестицама метала и оксида метала
 • текстилни сорпциони материјали
 • екологија у текстилној индустрији

Предмети

14Д01414Д014 - Нанотехнологије у текстилној индустрији
14МТЕТ514МТЕТ5 - Еколошки аспекти инжењерства текстилних материјала
14ТЕТ21414ТЕТ214 - Екологија у текстилној индустрији
14ТЕТ31714ТЕТ317 - Штампање текстилног материјала
14ТЕТ31814ТЕТ318 - Специјални поступци у оплемењивању текстилноих материјала
Д105ТТД105ТТ - Инжењерство површине полимерних и текстилних материјала
Д108ТТД108ТТ - Нови и специјални процеси у бојењу, доради и штампању
ЗП101ЗП101 - Општа хемија 1
ЗП111ЗП111 - Општа хемија 2
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МТЕТ17МТЕТ17 - Функционални текстилни материјали
МТЕТ27МТЕТ27 - Колориметрија и рецептирање боја
МТЕТ3МТЕТ3 - Феномени процеса бојења и дораде текстилних материјала
ТЕТ101ТЕТ101 - Општа хемија
ТЕТ34ТЕТ34 - Бојење текстилног материјала
ТЕТ36ТЕТ36 - Дорада текстилног материјала

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Гостујућа професура

Катедра за текстил, Универзитет у Генту, Гент, Белгија, Примена наночестица на текстилне материјале, докторске студије, септембар 2011.

Библиографија

Радови у часописима

 1. Marija Lucic Skoric, Ivan Terzic, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, Chitosan-based microparticles for immobilization of TiO2 nanoparticles and their application for photodegradation of textile dyes, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2017, pp. 57-70
 2. Marija Lucic Skoric, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis and characterization of interpenetrating polymer network based on sodium alginate and methacrylic acid and potential application for immobilization of TiO2 nanoparticles, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2015, pp. 2511-2518
 3. Darka Markovic, Стоја Миловановић, Маја Радетић, Bojjan Jokic и Ирена Жижовић, Impregnation of corona modified polypropylene non-woven material with thymol in supercritical carbon dioxide for antimicrobial application, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 101, 2015, pp. 215-221
 4. Marija Lucic Skoric, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, The potential application of TiO2/hydrogel nanocomposite for removal of various textile azo dyes, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 122, 2014, pp. 206-216
 5. Marija Lucic Skoric, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, Photocatalytic Degradation of C. I. Acid Orange 7 by TiO2 Nanoparticles Immobilized onto/ into Chitosan- Based Hydrogel, POLYMER COMPOSITES, 35, 4, 2014, pp. 806-815
 6. Стоја Миловановић, Марко Стаменић, Darka Markovic, Маја Радетић и Ирена Жижовић, Solubility of thymol in supercritical carbon dioxide and its impregnation on cotton gauze, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 84, 2013, pp. 173-181
 7. Maja Radetić, Драган Јоцић, Petar Jovančić, Zoran Petrović и H. Thomas, Recycled wool based nonwoven material for sorption of acid dyes, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 30, 2005, pp. 82-87
 8. Maja Radetić, Драган Јоцић, Petar Jovančić, Zoran Petrović и H. Thomas, Recycled wool based non-woven material as an oil sorbent, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 37, 2003, pp. 1008-1012; 10.1021/es0201303

Књиге

 1. Стоја Миловановић, Маја Радетић, D. Misic, J. Asanin, V. Leontijevic, Јасна Ивановић и Ирена Жижовић, Cotton Fibers: Characteristics, Uses and Performance, монографија, Nova Science Publishers, 2017; ISBN 978-1-53610-930-6

Шири списак радова

Руковођење научним пројектима

'Функционализација текстилних материјала применом нанотехнологија'', ТР19007, МНТР Републике Србије, 2008-2010

Учешће у научним пројектима

 • 'Reduction of environmental risks, posed by EMerging COntaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastes'', 6th Framework Programme EU on Research, Technological Development and Demonstration, Project No. 509188, WP5 ADVANCED SORBENT TREATMENTS, 2004-2007 (rukovodilac prof. dr Petar Jovančić)
 • 'Plazma hemijski procesi od interesa za ekologiju'', Projekat bilateralne saradnje Republike Slovenije i Republike Srbije, 2004-2005 (rukovodioci dr Zoran Petrović i dr Adolf Jesih)
 • 'Izučavanje procesa polimerizacije u RF plazmama'', Projekat bilateralne saradnje Republike Slovenije i Republike Srbije, 2006-2007 (rukovodioci dr Zoran Petrović i dr Adolf Jesih)
 • EUREKA BIOPOLS ''Biodegradation of Polymeric Substrates'', Project E!3654, 2007-2008 (rukovodilac doc. dr Maja Radetić)
 • EUREKA NANOVISION ''Nanosilver for multipurpose textiles'', Project E! 4043, 2007-2010 (rukovodilac prof. dr Petar Jovančić)
 • 'Dobijanje funkcionalnih tekstilnih materijala za medicinske svrhe pomoću naprednih tehnologija'', Projekat bilateralne saradnje Španije i Republike Srbije, 2011-2012 (rukovodioci prof. Dr Petar Jovančić i dr Tzanko Tzanov)
 • 'Проучавање феномена обликовања и комплексне текстилне трансформације текстилних влакана и влакана екстремних својстава за добијање текстилних и других материјала специјалне намене'', Пројекат 02Е06, Фонд за науку Србије, 1996-2000 (руководилац проф. др Татјана Михаилиди)
 • 'Развој агроцелулозних влакана и влакнастих материјала на бази домаћих природно расположивих биообновљивих ресурса (конопље) за потребе текстилне индустрије и индустрије висококвалитетне хартије'', Пројекат 0221, МНТР, 2002-2004 (руководилац проф. др Светлана Милосављевић)
 • 'Развој еколошког сорбента на бази текстилних секундарних сировина и његова примена у обради индустријских и комуналних отпадних вода'', Евиденциони број пројекта ТД-7017Б, МНЗЗС, Београд, 2005-2007 (руководилац проф. др Петар Јованчић)
 • 'Утицај величине, облика и структуре наночестица на њихова својства и својства нанокомпозита'', Пројекат 172056, Министарство за просвету, науку и технолошки развој, Београд, 2011-2015 (Руководилац др Зоран Шапоњић)
 • 'Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије, Пројекат 45020, Министарство за просвету, науку и технолошки развој, Београд, 2011-2015 (Руководилац др Јован Недељковић)

Менторство

Докторске академске студије

 • Примена наткритичног угљеник(IV)-оксида за добијање материјала са репелентним својствима на бази пиретрина, Јелена Пајник, 09.11.2018.
 • Испитивање антимикробних својстава текстилних материјала обрађених наночестицама сребра, Весна Лазић, 26.03.2010.

Мастер академске студије

 • Утицај наночестица Ag/TiO<sub>2</sub> на биоразградњу памучне тканине и мешавине памук/полиестар у земљи, Ана Кркобабић, 29.09.2016.

Основне академске студије

 • Уклањање боје C.I. Reactive Black 5 из воде фотокаталитичком деградацијом помоћу микро- и наночестица TiO2 имобилисаних на неткани материјал на бази вуне секундарног порекла, Александар Ковачевић, 26.09.2019.
 • Антибактеријска активност вискозне тканине модификоване 1,2,3,4-бутантетракарбоксилном киселином и наночестцама на бази бакра, Мирјана Трајковић, 25.04.2019.
 • Антибактеријска активност памучне тканине модификоване оксалном киселином и наночестицама на бази бакра, Кристина Вилимановић, 25.04.2019.
 • Антибактеријска активност памучне тканине модификоване 1,2,3,4-бутантетракарбоксилном киселином и наночестицама Cu<sub>2</sub>O/CuO, Наталија Јоцић, 15.03.2019.
 • Испитивање утицаја модификовања сорбента на бази вуне секундарног порекла биополимером хитозаном на сорпцију реактивних боја, Јована Мићић, 30.09.2015.
 • Антибактеријска и УВ заштитна својства полиамидне тканине модификоване наночестицама TiO<sub>2</sub>Ag, Ана Кркобабић, 20.06.2014.

Основне студије

 • Утицај наночестица сребра на антибактеријску активност и својства бојења памучне тканине директним бојама, Јована Станисављевић, 31.05.2011.
 • Антибактеријска својства тканине од полиестра модификоване ваздушном плазмом на ниском притиску и наночестицама сребра, Биљана Минова, 29.05.2009.
 • Испитивање утицаја модификовања сорбента на бази вуне секундарног порекла хитозаном и водоник-пероксидом/хитозаном на сорпцију киселих боја из воде, Ненад Стојковић, 26.09.2007.
 • Проучавање утицаја модификовања сорбента на бази вуне секундарног порекла биополимером хитозаном на сорпцију киселих боја из воде, Ивана Ђурђић, 25.09.2007.

Менторство на докторским дисертацијама

Мултифункционална својства текстилних материјала модификованих наночестицама титан-диоксида, Дарка Марковић, 28.10.2011.

Усавршавања

Deutsches Wollforschungsinstitut RWTH Aachen, Ахен, Немачка, јул-децембар 2001, модификовање текстилних површина

Награде и признања

 • Награда ''ICN Galenike'' за дипломски рад, 1995.
 • Награда ''Привредне коморе града Београда'' за дипломски рад, 1995.
 • Награда ''Никола Тесла-за стваралаштво младих'' за магистарску тезу, 1998.

Остали значајни подаци

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&gmla=AJsN-F6LVTEgBJNmxy1f-jg4MzWIq-Q0CffdzL6bIznbHTJrVoRAuhKLb5BPjKKj69680yKXqz1rS2SEgEKcXYCZsxziyr3DJvvQxeR28wPUAEPGZgzw_tn1vag0DEQWFtA48zj8x5yu&user=FlbFRHMAAAAJ

Чланство у професионалним и струковним организацијама

Српско хемијско друштво