Навигација

ТЕТ34 - Бојење текстилног материјала

Спецификација предмета
НазивБојење текстилног материјала
АкронимТЕТ34
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријским и практичним основама бојења текстилног материјала. Стицање неопходних знања потребних за познавање и управљање процесима бојења текстилног материјала. Прилагођавање раду у индустријским условима у производњи, комбинујући знања стечена из других сродних предмета (Текстилни материјали; Текстилна влакна). Успостављање солидне основе за даљи развој и усавршавање кроз унапређење тимског рада и интердисциплинарног приступа решавању инжењерских проблема у пракси.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да кроз инжењерски приступ управљају бојењем текстилног материјала у практичним индустријским условима. Студенти су оспособљени да користе лабораторијску опрему, као и методе за праћење ефекта бојења и квалитета обојеног текстилног материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДаје основна знања из номенклатуре боја, теорије бојења и технологије бојења (методе и фазе) текстилног материјала по принципу колористичке класификације боја. Са аспекта параметара квалитета бојења (равномерност и постојаност) комбинује теоријска разматрања и примере из индустријске праксе, обрађене на конкретним супстратима тј. различитим текстилним влакнима. Детаљно обрађује различите апарате и уређаје за бојење са аспекта њихове применљивости у зависности од супстрата и класе боја која се користи за бојење.
  Садржај практичне наставеОмогућује студенту да теоријска знања стечена на предавањима примени у лабораторијским условима. Пружа знање о пракси бојења одабраних супстрата (памук; вуна; полиамид; полиестар). Пружа знање о утицају састава купатила за бојење (концентрација; присутне хемикалије; присутна текстилна помоћна средства) и параметара бојења (време; температура; однос купатила) на квалитет бојења (равномерност; постојаност).
  Литература
  1. Д. Џокић, Теорија и технологија бојења текстилног материјала, ТМФ, Београд, 1989.
  2. Д. Јоцић, Бојење – бежбе, Интерни материјал катедре за ТИ, 1990.
  3. Материјал са предавања (презентације).
  4. J.Shore Ed., Colorants and Auxiliaries, Organic chemistry and application properties, Volume 1 – Colorants, Society of Dyers and Colourists, Bradford (1990).
  5. C.L.Bird, W.S.Boston, Eds., The Theory of Coloration of Textiles, Dyers Company Publication Trust, Bradford (1975).
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеТеоријска настава, практична настава (лабораторијске вежбе), колоквијуми
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари