Навигација

ТЕТ36 - Дорада текстилног материјала

Спецификација предмета
НазивДорада текстилног материјала
АкронимТЕТ36
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријским и практичним основама метода и поступака дораде текстилног материјала. ; 2. Стицање неопходних знања потребних за познавање и управљање процесима дораде текстилног материјала. ; 3. Припрема за рад у индустријским условима производње, комбинујући знања стечена из других сродних предмета. ; 4. Успостављање солидне основе за даљи развој и усавршавање кроз унапређење тимског рада и интердисциплинарног приступа решавању инжењерских проблема у пракси. ;
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су оспособљени да користе лабораторијску опрему и методе за праћење ефеката дораде текстилног материјала насталих као последица механичких и хемијских обрада. ; 2. Студенти су оспособљени да дизајнирају процесе у доради текстилног материјала. ; 3. Студенти добијају потребна знања за рад у индустријским условима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредметом је обухваћена подела и проучавање поступака у доради текстилног материјала. Посебна пажња се посвећује проучавању претходне припреме текстилног материјала, поступцима функционане дораде, хемијским поступцима дораде и савременим обрадама текстилног материјала.
  Садржај практичне наставеПредметом су предвиђене лабораторијске вежбе које обухватају најважније методе и поступке припреме целулозних, протеинских и синтетских материјала: одскробљавање, искувавање, бељење, мерцеризовање, прање, обрада против запаљивости, олеофобирање и хидрофобирање. Посебна пажња се посвећује практичном раду на лабораторијским уређајима и апаратима.
  Литература
  1. Д.Џокић, "Хемијска дорада текстилног материјала", Завод за графичку технику - ТМФ, Београд, 1986.
  2. Р.Трајковић, Д.Јоцић, "Дорада текстилног материјала – лабораторијске вежбе", интерни материјал, 1986.
  3. Д.Џокић, "Површински активне материје - тензиди", Научна књига, Београд, 1985.
  4. H.K.Rouette, Encyclopedia of Textile Finishing, Springer-Verlag, ISBN 3-540-65031-8 (2001).
  5. P.Belini, F.Bonetti, E.Franzetti, G.Rosace, S.Vago, "Reference Book of Textile Technologies: Finishing", ACIMIT, Italy, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеТеријска настава, практична настава, колоквијуми
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари