Navigacija

TET36 - Dorada tekstilnog materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Dorada tekstilnog materijala
Akronim TET36
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama metoda i postupaka dorade tekstilnog materijala. ; 2. Sticanje neophodnih znanja potrebnih za poznavanje i upravljanje procesima dorade tekstilnog materijala. ; 3. Priprema za rad u industrijskim uslovima proizvodnje, kombinujući znanja stečena iz drugih srodnih predmeta. ; 4. Uspostavljanje solidne osnove za dalji razvoj i usavršavanje kroz unapređenje timskog rada i interdisciplinarnog pristupa rešavanju inženjerskih problema u praksi. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su osposobljeni da koriste laboratorijsku opremu i metode za praćenje efekata dorade tekstilnog materijala nastalih kao posledica mehaničkih i hemijskih obrada. ; 2. Studenti su osposobljeni da dizajniraju procese u doradi tekstilnog materijala. ; 3. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmetom je obuhvaćena podela i proučavanje postupaka u doradi tekstilnog materijala. Posebna pažnja se posvećuje proučavanju prethodne pripreme tekstilnog materijala, postupcima funkcionane dorade, hemijskim postupcima dorade i savremenim obradama tekstilnog materijala.
  Sadržaj praktične nastave Predmetom su predviđene laboratorijske vežbe koje obuhvataju najvažnije metode i postupke pripreme celuloznih, proteinskih i sintetskih materijala: odskrobljavanje, iskuvavanje, beljenje, mercerizovanje, pranje, obrada protiv zapaljivosti, oleofobiranje i hidrofobiranje. Posebna pažnja se posvećuje praktičnom radu na laboratorijskim uređajima i aparatima.
  Literatura
  1. D.Džokić, "Hemijska dorada tekstilnog materijala", Zavod za grafičku tehniku - TMF, Beograd, 1986.
  2. R.Trajković, D.Jocić, "Dorada tekstilnog materijala – laboratorijske vežbe", interni materijal, 1986.
  3. D.Džokić, "Površinski aktivne materije - tenzidi", Naučna knjiga, Beograd, 1985.
  4. H.K.Rouette, Encyclopedia of Textile Finishing, Springer-Verlag, ISBN 3-540-65031-8 (2001).
  5. P.Belini, F.Bonetti, E.Franzetti, G.Rosace, S.Vago, "Reference Book of Textile Technologies: Finishing", ACIMIT, Italy, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Terijska nastava, praktična nastava, kolokvijumi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari