Навигација

Д105ТТ - Инжењерство површине полимерних и текстилних материјала

Спецификација предмета
НазивИнжењерство површине полимерних и текстилних материјала
АкронимД105ТТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложен обавезни предмет студијског профилаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са савременим поступцима обраде површине полимерних и текстилних материјала и са ефектимакоји се могу добити њиховом применом.
   Исходи учења (стечена знања)Очекивани исходи предмета су: стечено теоријско знање из области савремених поступака обраде површине и познавање метода и техника за карактеризацију добијених ефеката; стечено аналитичко искуство (вештина) за примену савремених метода обраде и карактеризације полимерних и текстилних материјала на конкретним примерима из индустријске праксе; и стечене стручне компетенције у области савремене напредне технологије које треба да обезбеде високи ниво комуникације студента са развојно-истраживачким, производним и комерцијалним удружењима у области полимерних и текстилних материјала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет чине два модула: теоријски и експериментални. Теоријски модул даје основне принципе поступака обраде полимерних и текстилних материјала у површинском слоју iи објашњава њихове предности у односу на конвенционалне поступке обраде. Такође, посебна пажња је посвећена избору и основним принципима метода за карактеризацију промена (хемијске и физичке) на површини материјала. Експериментални модул се бави двема методама за карактеризацију површине (рентген фотоелектронска спектроскопија и одређивање угла квашења) са аспекта анализе добијених резултата и одређивања ефикасности метода за обраду површине.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. H.K.Rouette, Encyclopedia of Textile Finishing, Springer-Verlag, (2001).
   2. Alfred Grill, Cold Plasma in Material Fabrication – From Fundamentals to Applications, IEEE Press, New York, 1994.
   3. Grupa autora, Surface Characterization Methods: Principles, Techniques and Applications, Surface Science Series, ed. by A.J.Milling, Volume 87, Marcel Dekker Inc., New York, (1999).
   4. X.Tao Ed., Smart Fibres, Fabrics and Clothing, CRC Press (2001).
   5. D.Jocić, P.Jovančić, M.Radetić, T.Topalović, Z.Lj.Petrović, Primena savremenih postupaka modifikovanja površine tekstilnih vlakana radi postizanja multifunkcionalnih svojstava tekstilnog materijala, Hemijska Industrija, 57, No.10, 491-499 (2003).
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, семинар, домаћи задатак
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20