Навигација

14ТЕТ214 - Екологија у текстилној индустрији

Спецификација предмета
НазивЕкологија у текстилној индустрији
Акроним14ТЕТ214
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са проблемима загађења вода текстилне индустрије, поступцима њиховог пречишћавања и могућностима минимизације загађења.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да дизајнирају процесе и поступке у обради текстилног материјала са аспекта минималног загађења животне средине. При томе се упознају са методама за контролу и оцену квалитета отпадних вода текстилне индустрије. Студенти добијају потребна знања за рад у индустријским условима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСтуденти се упознају са карактеристикама отпадних вода текстилне индустрије и поступцима њихове обраде, а посебно техникама и методама превенције или смањења загађења отпадних вода.
   Садржај практичне наставе1. Уклањање текстилних боја поступком адсорпције из воденог медијума сорбентом на бази вуне као секундарне сировине. ; 2. Уклањање карактеристичних јона тешких метала поступком адсорпције из воденог медијума сорбентом на бази вуне као секундарне сировине. ; 3. Фотодеградација текстилних боја у воденом медијуму наночестицама титан-диоксида. ; 4. Деградација текстилних боја водоник-пероксидом у присуству ултразвука. ;
   Литература
   1. В. Рекалић „Анализа загађивача ваздуха и воде“, ТМФ, 1989
   2. Материјал са предавања
   3. Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker, 2004
   4. Brent Smith, Identification and Reduction of Pollution Sources in Textile Wet Processing, North Carolina State University, U.S:A., 1986.
   5. Textile Industry and the Environment, United Nations Environment Programme, 1994
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30