Навигација

МТЕТ27 - Колориметрија и рецептирање боја

Спецификација предмета
НазивКолориметрија и рецептирање боја
АкронимМТЕТ27
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомФеномени процеса бојења и дораде текстилних материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријским и практичним основама мерења боје. Стицање неопходних знања за примену објективног (инструменталног) мерења боје у индустријским условима (производњи), са циљем обезбеђења адекватног управљања и модификовања поступка оплемењивања текстилног материјала, као и објективне оцене квалитета текстилних материјала и производа. Овладавање методама мерења боје је данас неопходно ради адекватне комуникације са осталим субјектима у производњи и пласману готових текстилних производа.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавањем основним принципима мерења боје (визуелно оцењивање, инструментално мерење боје и методе за оцењивање боје), студенти су оспособљени да на инжењерски начин приступе оцени квалитета обојених (или бељених) текстилних материјала и производа. Студенти добијају практична знања која су неопходна за рад у индустријским условима (развој боје текстилних производа; избор материјала; трговина; итд.).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДаје основна знања из теоријских принципа (криве рефлексије; стандардизован извор светлости и посматрач; параметри за описивање боје - координате боје; колориметријски системи) и практичних метода мерења боје (спектрофотометар; колориметар) са аспекта примене у текстилној индустрији. Посебна пажња је посвећена оцењивању и мерењу степена белине, одређивању разлике у боји (применљивост различитих формула) и системима за сортирање нијанси.
  Садржај практичне наставеОмогућује студенту да теоријска знања стечена на предавањима примени у практичном раду (мерење степена белине и одређивање координата боје) на рефлексионом спектрофотометру (колориметру).
  Литература
  1. D.Jocić, "Colour and whiteness measurement" (“Merenje boje i stepena beline”), Departamento de Tecnología de Tensioactivos, CID-CSIC, Barcelona i Katedra za tekstilno inženjerstvo, TMF, Beograd, str. 64 (1997).
  2. W.D.Wright, “The measurement of colour“, Adam Hilger Ltd, London, 1969.
  3. R.S.Sinclair, „Numerical problems in colour physics“, The Society of Dyers and Colourists, Bradford, 1971.
  4. Материјал са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеТеоријска настава, домаћи задаци, практична настава
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава30Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари10