Навигација

проф. др Петар Јованчић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 7

011/3370406
011/3303613
локал613
Научна областТекстилно инжењерство
Датум избора у звање 9. април 2008.

Библиографија

Радови у часописима

 1. N. Ristić, Petar Jovančić, C. Canal и Драган Јоцић, Influence of Corona Discharge and Chitosan Surface Treatment on Dyeing Properties of Wool, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 117, 5, 2010, pp. 2487-2496
 2. N. Ristić, Petar Jovančić, C. Canal и Драган Јоцић, One-bath one-dye class dyeing of PES/cotton blends after corona and chitosan treatment, FIBERS AND POLYMERS, 10, 2009, pp. 466-475
 3. Драган Јоцић, S. Vilchez, T. Topalović, R. Molina, A. Navarro, Petar Jovančić, Ma.R. Julia и P. Erra, Effect of Low–Temperature Plasma and Chitosan Treatment on Wool Dyeing with Acid Red 27, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 97, 2005, pp. 2204-2214; 10.1002/app.21866
 4. Драган Јоцић, S. Vilchez, T. Topalović, A. Navarro, Petar Jovančić, Ma.R. Julia и P. Erra, Chitosan/acid dye interactions in wool dyeing system, CARBOHYDRATE POLYMERS, 60, 2005, pp. 51-59; 10.1016/j.carbpol.2004.11.021
 5. Maja Radetić, Драган Јоцић, Petar Jovančić, Zoran Petrović и H. Thomas, Recycled wool based nonwoven material for sorption of acid dyes, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 30, 2005, pp. 82-87
 6. Maja Radetić, Драган Јоцић, Petar Jovančić, Zoran Petrović и H. Thomas, Recycled wool based non-woven material as an oil sorbent, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 37, 2003, pp. 1008-1012; 10.1021/es0201303
 7. R. Molina, Petar Jovančić, Драган Јоцић, E. Bertran и P. Erra, Surface characterization of keratin fibres treated by water vapour plasma, SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, 35, 2, 2003, pp. 128-135; 10.1002/sia.1510

Књиге

 1. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović и Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, остало, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0

Менторство

Основне студије

 • Примена температурно - осетљивих хидрогелова за контролисано отпуштање фармаколошки активних супстанци, Весна Трифуновић, 25.12.2009.
 • Испитивање фотодеградације синтетске хидразонске боје, Мирко Југурџија, 16.04.2007.
 • Примена сорпционих материјала у обради отпадних вода текстилне индустрије, Дарка Михаиловић, 18.12.2006.