Навигација

проф. др Бранко Бугарски

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 321

011/3370472
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 9. фебруар 2006.

Предмети

14ББИ48514ББИ485 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14МБИБ1314МБИБ13 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14ХФИ3814ХФИ38 - Основи фармацеутског инжењерства
14ХФИ3914ХФИ39 - Прорачун и избор биореакторског система
14ХФИ41414ХФИ414 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14ХФИ4814ХФИ48 - Пројектовање уређаја и апарата у фармацеутској индустрији
14ХХП4914ХХП49 - Сепарациони процеси
Д105ББД105ББ - Феномени преноса у биолошким системима
Д151Д151 - Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству
Д192Д192 - Физичко-хемијске основе фармацеутског инжењерства
ЗП42ЗП42 - Основи пројектовања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС412ИЖС412 - Сепарациони процеси
МХИП6МХИП6 - Биореактори
ХХП412ХХП412 - Пројектовање процеса у хемијском инжењерству

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Андреа Стефановић, Јелена Јовановић, Marina Dojčinović, Стева Левић, Виктор Недовић, Branko Bugarski и Зорица Кнежевић-Југовић, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5
 2. Ivana Drvenica, Katarina Bukara, Vesna Ilić, Danijela Mišić, Borislav Vasić, Radoš Gajić, Verica Đorđević, Đorđe Veljović, Aleksandar Belić и Branko Bugarski, Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate, BIOTECHNOLOGY PROGRESS, 32, 2016, pp. 1046-1055; 10.1002/btpr.2304
 3. Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Bernhard Volker, Anton Hohenwarter, Reinhard Pippan, Đorđe Veljović, Branko Bugarski и Marko Rakin, Microstructure and metallic ion release of pure titanium and Ti-13Nb-13Zr alloy processed by high pressure torsion, MATERIALS & DESIGN, 91, 2016, pp. 340-347; 10.1016/j.matdes.2015.11.088
 4. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Верица Ђорђевић, Gordana Zdunic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Katarina Savikin, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan crosslinked microparticles with encapsulated polyphenols: Water sorption and release properties, JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2015, pp. 618-631
 5. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Мирослав Хаднађев, Зора Стевановић-Дајић, Раденко Радошевић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Structural changes of Ca-alginate beads caused by immobilized yeast cell growth, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 103, 2015, pp. 32-38
 6. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Biointerface dynamics - multi scale modeling considerations, COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 132, 2015, pp. 236-245
 7. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Djordjevic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, pp. 901-907
 8. Steva Левић, Верица Ђорђевић, Невенка Рајић, Milan Milivojević, Branko Bugarski и Виктор Недовић, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228
 9. Ђорђе Стојаковић, Branko Bugarski и Невенка Рајић, A kinetic study of the release of vanillin encapsulated in Carnauba wax microcapsules, Journal of Food Engineering , 109, 3, 2012, pp. 640-642; doi:10.1016/j.jfoodeng.2011.11.022
 10. Јелена Милановић, В Манојловић, С Левић, Невенка Рајић, В Недовић и Branko Bugarski, Microencapsulation of Flavors in Carnauba Wax, Sensors, 10, 1, 2010, pp. 901-9012; doi:10.3390/s100100901
 11. Верица Манојловић, Невенка Рајић, Jasna Đonlagić, Виктор Недовић и Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488

Менторство

Докторске академске студије

 • Процена еколошке оправданости коришћења брзорастуће биљке Miscanthus giganteus као обновљивог извора енергије употребом методе Оцене животног циклуса, Милица Перић, 05.06.2019.
 • Примeнa 7C2C5 мoнoклoнскoг aнтитeлa у рaзвojу ELISA тeстoвa зa oткривaњe инфeкциje сa Trichinella spp. и изoлaциjу кoмпoнeнти пaрaзитa кojи нoсe имунoдoминaнтни eпитoп, Марија Гњатовић, 24.12.2018.
 • Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини материјала на бази титана за израду денталних импланата, Ивана Дамњановић, 27.09.2018.
 • Оптимизација екстракције и карактеризација екстракта листа Urtica dioica L. за потребе испитивања дозно-зависног одговора у експерименталној хипертензији, Уна-Јована Вајић, 18.09.2018.
 • Оптимизација процеса екстракције хербе Thymus serpyllum L., биолошке активности и инкапсулација екстраката, Александра Јовановић, 06.03.2018.
 • Систeми сa кoнтрoлисaним oтпуштaњeм лeкoвa зaснoвaни нa мeзoпoрoзнoj силици и eритрoцитним мeмбрaнaмa, Катарина Букара, 15.09.2017.
 • Хидрoгeлoви нa бaзи хитoзaнa зa кoнтрoлисaнo oтпуштaњe пoлифeнoлa, Ката Трифковић, 27.02.2017.
 • Липозоми и системи липозоми-алгинат за контролисано отпуштање ресвератрола, Бојана Баланч, 03.09.2016.
 • Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци, Ивана Костић, 06.07.2015.

Мастер академске студије

 • Испитивање биокомпатибилности комерцијално чистог титана и легура титана коришћењем матичних ћелија, Ана Грујичић, 13.07.2015.
 • Оптимизација технологије добијања алгинатних микрочестица у циљу ефикаснијег контролисаног отпуштања, Јована Илић, 28.09.2012.
 • Морфолошка карактеризација мембрана еритроцита добијених контролисаном хемолизом, Зорка Ђурић, 13.09.2011.

Основне академске студије

 • Липозоми добијени пролипозомном методом: утицај избора липида и додатка активне компоненте на стабилност, Милица Трајковић, 24.09.2018.
 • Производња биодизела оптимизацијом процеса добијања из соје до сојине сачме, Марко Тасић, 28.02.2018.
 • Припрема воде за инјекције у фармацеутској индустрији, Сања Чубрило, 29.09.2017.
 • Технолошки поступци стерилизације у фармацеутској индустрији, Катарина Филиповић, 29.09.2017.
 • Припрема пречишћене воде у фармацеутској индустрији, Андреа Алија, 29.09.2017.
 • Мембране говеђих и свињских еритроцита из кланичне крви као потенцијални системи за продужено ослобађање дексаметазон-натријум фосфата, Ана Грујичић, 16.07.2014.
 • Развој "FLOW-INJECTION" система са хемилуминесценцијом за одређивање аспартама у дијететским производима, Јелена Радевић, 30.09.2013.
 • Испитивање утицаја различитих растварача и времена екстракције на антиоксидативну активност екстраката мајчине душице, Ана Коковић, 30.09.2013.
 • Утицај концентрације алгината на расподелу величина честица липозоми-у-алгинату добијених методом електростатичке екструзије, Марија Лазаревић, 17.07.2013.
 • Методе инкапсулације биљних екстраката у алгинатне микрочестице и њихова анализа микроскопијом атомских сила (AFM), Драгана Јанковић, 29.09.2011.
 • Методе припреме и карактеризације инкапсулираних антиоксиданаса у алгинатне микрочестице, Јована Илић, 29.09.2011.
 • Карактеризација честица Карнауба воска применом SEM и AFM техника, Предраг Арсић, 16.09.2011.
 • Инкапсулација полифенолних једињења из екстракта чаја у алгинатне микрочестице, Радмила Филиповић, 12.09.2011.
 • Оптимизација процеса регенерације катјонско-анјонских јоноизмењивачких смола, Бранислав Тодић, 22.09.2010.
 • Изоловање и добијање препарата за третирање анемије код животиња, Зорка Ђурић, 07.09.2010.
 • Инкапсулација полифенолног једињења у алгинатне честице, Александра Богдановић, 16.07.2010.

Основне студије

 • Утицај концентрације алгината на отпуштања ресвератрола из система липозоми-алгинат, Тања Сретеновић, 24.06.2013.
 • Утицај радних параметара на енергетску ефикасност пнеуматских реактора са спољашњом рециркулацијом, Мара Станић, 12.07.2012.
 • Примена математичких модела у циљу провере постројења стабилизације бензина, Милан Милосављевић, 12.07.2012.
 • Испитивање ефикасности везивања јона бакра за дехидратисани композит алгинат-клиноптилолит, Михаило Панић, 30.09.2010.
 • Анализа различитих система за пречишћавање базенских вода на бази техничких и техно-економских критеријума, Дарко Провчи, 27.09.2010.
 • Пројектовање трофазног сепаратора у циљу раздвајања природног гаса од пратећег кондензата и воде у рафинеријском постројењу, Сања Крстић, 16.07.2010.
 • Оптимизација техника имобилизације у циљу контролисаног отпуштања полифенола, Ката Трифковић, 21.06.2010.
 • Отпуштање полифенолних једињења из микрочестица са инкапсулисаним екстрактом чаја, Катарина Мирјанић, 21.06.2010.
 • Анализа технолошке и економске оправданости концепта за пречишћавање отпадних вода из млекаре, Јелена Андрејић, 28.04.2010.
 • Инкапсулација полифенолног једињења из екстракта чаја у алгинатне честице, Бојана Исаиловић, 01.10.2009.
 • Добијање хемоглобина из отпадне крви, Ивана Вуковић, 26.08.2009.
 • Упоређивање хидродинамичких особина трофазних пнеуматских реактора у зависности од геометријских особина, Agnieszka Truszkowska, 10.07.2009.
 • Симулација постројења за атмосферску дестилацију сирове нафте у односу на реалан процес у циљу провере и поређења материјалног и енергетског биланса, Јована Ћирић, 08.06.2009.
 • Алкохолна ферментација применом ћелија квасца имобилисаних у различитим носачима, Јелена Гајић, 09.12.2008.
 • Инкапсулација ароме етил ванилина у воску (Carnauba wax) употребом емулзификационих техника, Маја Папић, 27.10.2008.
 • Инкапсулација ароме у воску ( Carnauba wax) употребом емулзификационих техника, Нада Драмићанин, 30.09.2008.
 • Добијање хемоглобина у мембранском реактору контролисаном хемолизом из црвених крвних зрнаца, Бранислав Обрадовић, 16.07.2008.
 • Испитивање могућности добијања микрочестица за инкапсулацију употребом воска (carnauba wax), Предраг Николић, 08.07.2008.
 • Мерење брзине циркулације течности у пнеуматском реактору, Горан Миловић, 15.05.2008.
 • Оптимизација и техноекономски аспекти процеса добијања биоетанола из обновљивих извора енергије, Данијела Андрејић, 03.03.2008.
 • Оптимизација и техноекономска оправданост процеса добијања биодизела из отпадних масти и уља, Марија Јечменица, 27.02.2008.
 • Добијање микрочестица емулзификацијом у циљу контролисаног отпуштања арома, Данијела Самарџић, 12.10.2007.
 • Добијање алгинатних честица коришћењем спреј технике, Бојана Цвијовић, 29.09.2007.
 • Увођење новог препарата за третирање анемије у ветерини у циљу тестирања тржишне тражње, Тамара Шехић, 24.09.2007.
 • Производња алгинатних честица методом ултразвука, Божана Чоловић, 18.01.2007.
 • Технолошки и економски критеријуми увођења новог производа за превенцију анемије, Ђорђе Аврамовић, 26.10.2006.
 • Примена различитих спреј техника за имобилизацију липазе у алгинату, Стојанка Петрушић , 29.09.2006.
 • Дифузија из микрочестица са контролисаним саставом мембране, Милана Шајбер, 27.09.2006.
 • Технолошки и економски аспекти примене хемског гвожђа у ветерини, Радомир Вуканић, 29.08.2006.
 • Математички модели раста ћелија у имобилисаним системима, Зоран Тодосијевић, 10.07.2006.
 • Издвајање и пречишћавање имуноглобулина оптимизацијом процеса издвајања на јоноизмењивачкој колони, Милица Тричковић, 26.06.2006.
 • Испитивање могућности имобилизације ћелија у микрочестице од поливинил алкохола, Горан Матић, 23.06.2004.
 • Хидродинамика трофазних пнеуматских реактора са спољашњом циркулацијом, Александар Мрдаковић, 06.02.2004.
 • Испитивање утицаја облика пакованог слоја таблета на ослобађање ацетисалне киселине, Мирјана Ширка, 09.04.2003.
 • 1спитивање ефикасности имобилизације липазе у полупропустљиве микрокапсуле, Јелена Вељковић, 07.02.2000.