Навигација

проф. др Бранко Бугарски

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 321

011/3370472
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 9. фебруар 2006.

Предмети

14ББИ48514ББИ485 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14МБИБ1314МБИБ13 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14ХФИ3814ХФИ38 - Основи фармацеутског инжењерства
14ХФИ3914ХФИ39 - Прорачун и избор биореакторског система
14ХФИ41414ХФИ414 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14ХФИ4814ХФИ48 - Пројектовање уређаја и апарата у фармацеутској индустрији
14ХХП4914ХХП49 - Сепарациони процеси
Д105ББД105ББ - Феномени преноса у биолошким системима
Д151Д151 - Одабрана поглавља пројектовања процеса у биохемијском инжењерству
Д192Д192 - Физичко-хемијске основе фармацеутског инжењерства
ЗП42ЗП42 - Основи пројектовања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС412ИЖС412 - Сепарациони процеси
МХИП6МХИП6 - Биореактори
ХХП412ХХП412 - Пројектовање процеса у хемијском инжењерству

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Радослава Правиловић, Бојана Баланч, Верица Ђорђевић, Невенка Бошковић-Враголовић, Бранко Бугарски и Рада Пјановић, Diffusion of polyphenols from alginate, alginate/chitosan, and alginate/inulin particles, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 42, 4, 2019, pp. e13043-e13043; https://doi.org/10.1111/jfpe.13043
 2. Mina Volić, Ivana Pajić-Lijaković, Verica Đorđević, Zorica Knežević-Jugović, Ilinka Pećinar, Zora Stevanović-Dajić, Đorđe Veljović, Miroslav Hadnadjev и Branko Bugarski, Alginate/soy protein system for essential oil encapsulation with intestinal delivery, CARBOHYDRATE POLYMERS, 200, 2018, pp. 15-24; 10.1016/j.carbpol.2018.07.033
 3. Бојана Баланч, Ката Трифковић, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић, Смиља Марковић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Encapsulation of resveratrol in spherical particles of food grade hydrogels, Food & Feed research, 44, 1, 2017, pp. 23-29
 4. Радослава Правиловић, Бојана Баланч, Ката Трифковић, Верица Ђорђевић, Невенка Бошковић-Враголовић, Бранко Бугарски и Рада Пјановић, Comparative еffects of Span 20 and Span 40 on liposomes release properties, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 13, 12, 2017, pp. 20170339-20170339; 10.1515/ijfe-2017-0339
 5. Андреа Стефановић, Јелена Јовановић, Marina Dojčinović, Стева Левић, Виктор Недовић, Branko Bugarski и Зорица Кнежевић-Југовић, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5
 6. Ivana Drvenica, Katarina Bukara, Vesna Ilić, Danijela Mišić, Borislav Vasić, Radoš Gajić, Verica Đorđević, Đorđe Veljović, Aleksandar Belić и Branko Bugarski, Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate, BIOTECHNOLOGY PROGRESS, 32, 2016, pp. 1046-1055; 10.1002/btpr.2304
 7. Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Bernhard Volker, Anton Hohenwarter, Reinhard Pippan, Đorđe Veljović, Branko Bugarski и Marko Rakin, Microstructure and metallic ion release of pure titanium and Ti-13Nb-13Zr alloy processed by high pressure torsion, MATERIALS & DESIGN, 91, 2016, pp. 340-347; 10.1016/j.matdes.2015.11.088
 8. Радослава Правиловић, Весна Радуновић, Невенка Бошковић-Враголовић, Бранко Бугарски и Рада Пјановић, The influence of membrane composition on the release of polyphenols from liposomes, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 4, 2015, pp. 347-353; doi: 10.2298/HEMIND140220060P
 9. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Верица Ђорђевић, Gordana Zdunic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Katarina Savikin, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan crosslinked microparticles with encapsulated polyphenols: Water sorption and release properties, JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2015, pp. 618-631
 10. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Мирослав Хаднађев, Зора Стевановић-Дајић, Раденко Радошевић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Structural changes of Ca-alginate beads caused by immobilized yeast cell growth, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 103, 2015, pp. 32-38
 11. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Biointerface dynamics - multi scale modeling considerations, COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 132, 2015, pp. 236-245
 12. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Djordjevic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, pp. 901-907
 13. Steva Левић, Верица Ђорђевић, Невенка Рајић, Milan Milivojević, Branko Bugarski и Виктор Недовић, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228
 14. Ђорђе Стојаковић, Branko Bugarski и Невенка Рајић, A kinetic study of the release of vanillin encapsulated in Carnauba wax microcapsules, Journal of Food Engineering , 109, 3, 2012, pp. 640-642; doi:10.1016/j.jfoodeng.2011.11.022
 15. Радослава Правиловић, Славко Мојсиловић, Ивана Костић, Весна Илић, Диана Бугарски, Верица Ђорђевић и Бранко Бугарски, Optimizacija procesa izolovanja hemoglobina iz goveđih eritrocita kontrolisanom hemolizom, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 66, 4, 2012, pp. 519-529; doi:10.2298/HEMIND111122008S
 16. Радослава Правиловић, Весна Илић, Верица Ђорђевић, Диана Бугарски, Марија Девић и Бранко Бугарски, Isolation of Hemoglobin from Bovine Erythrocytes by Controlled Hemolysis in the Membrane Bioreactor, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 166, 6, 2012, pp. 1491-1506
 17. Радослава Правиловић, Ana Belščak-Cvitanović, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Viktor Nedović и Бранко Бугарски, Encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) aqueous extract in calcium alginate beads, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 92, 3, 2012, pp. 685-696; https://doi.org/10.1002/jsfa.4632
 18. Ana Belščak-Cvitanović, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Iva Juranović-Cindrić, Viktor Nedović и Бранко Бугарски, Encapsulation of polyphenolic antioxidants from medicinal plant extracts in alginate-chitosan system enhanced with ascorbic acid by electrostatic extrusion, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 44, 4, 2011, pp. 1094-1101; https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.03.030
 19. Јелена Милановић, В Манојловић, С Левић, Невенка Рајић, В Недовић и Branko Bugarski, Microencapsulation of Flavors in Carnauba Wax, Sensors, 10, 1, 2010, pp. 901-9012; doi:10.3390/s100100901
 20. Верица Манојловић, Невенка Рајић, Jasna Đonlagić, Виктор Недовић и Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488

Радови са скупова

 1. Александра Јовановић, Бојана Баланч, Радослава Правиловић, Ajda Ota, Nataša Poklar-Ulrih, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Influence of cholesterol on liposomal membrane fluidity, liposome size and zeta potential, V International Congress: „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 2017
 2. Рада Пјановић, Невенка Бошковић-Враголовић, Радослава Правиловић, Радмила Гарић-Груловић, Дарко Јаћимовски, Бранко Бугарски и Срђан Пејановић, Difuzija kofeina iz lipidozoma modifikovanih površinski aktivnim komponentama, 52. savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2015
 3. Катарина Букара, Ивана Костић, Радослава Правиловић, Ана Калушевић, Весна Илић, Смиља Марковић и Бранко Бугарски, Termoprotective effect of maltose on hemoglobin isolated from porcine slaughterhouseblood and outdated human red blood cells, Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 2015
 4. Александра Јовановић, Гордана Здунић, Катарина Шавикин, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић, Бојана Баланч и Бранко Бугарски, Effects of solvent and degree of fragmentation on total polyphenols and antioxidant activity of thymus serpyllum extracts, IV International Congress: „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 2015
 5. Бранко Бугарски, Верица Ђорђевић, Ката Трифковић, Ивана Костић, Бојана Баланч, Катарина Букара, Александра Јовановић, Радослава Правиловић и Виктор Недовић, Trends in encapulation technologies for delivery of bioactive compounds, IV International Congress: „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 2015
 6. Катарина Букара, Ивана Костић, Весна Илић, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић и Бранко Бугарски, Otpadna klanična krv: Novi izvor biološki aktivnih supstanci i biomaterijala, 11. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa "ECOFAIR 2014", 2014
 7. Ana Belščak-Cvitanović, Viktor Nedović, Верица Ђорђевић, Радослава Правиловић, Sven Karlović, Draženka Komes и Бранко Бугарски, Comparative evaluation of different natural biopolymers and proteins for encapsulation of green tea (Camellia sinensis L.) bioactive compounds, 1st Congress on Food Structure Design, 2014
 8. Бранко Бугарски, Viktor Nedović, Радослава Правиловић, Ивана Костић, Катарина Букара и Весна Илић, Optimization of the process of gradual hemolysis for isolation of haemoglobin from wasted blood obtained from slaughterhouse, COST Conference on Food Waste in the European Food Supply Chain: Chalenges and Opportunities, 2014
 9. Ивана Костић, Весна Илић, Славко Мојсиловић, Радослава Правиловић и Бранко Бугарски, Morfološka i biohemijska karakterizacija membrana eritrocita dobijenih iz otpadne klanične krvi, III International Congress: „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, 2013
 10. Весна Радуновић, Радослава Правиловић, Невенка Бошковић-Враголовић, Радмила Гарић-Груловић, Бранко Бугарски и Рада Пјановић, Uticaj sastava membrane na brzinu otpuštanja polifenola iz lipozoma, L savetovanje Srpskog hemijskog društva / 50th SCS Meeting, 2012
 11. Бојана Баланч, Ивана Костић, Ката Трифковић, Радослава Правиловић, Милана Зарић, Верица Ђорђевић и Бранко Бугарски, Difuzija resveratrola iz lipidnih mikročestica dobijenih različitim tehnikama, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, 2012
 12. Ивана Костић, Радослава Правиловић, Весна Илић, Милана Зарић, Верица Ђорђевић и Бранко Бугарски, Development of a heme iron feed supplement for prevention and therapy of anemia in domestic animals, 6th Central European Congress on Food, 2012
 13. Ana Belščak-Cvitanović, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Радослава Правиловић, Arijana Bušić, Ivan Ljubičić, Viktor Nedović и Бранко Бугарски, Encapsulation and release profiles of caffeine from microparticles, 6th Central European Congress on Food, 2012
 14. Ana Belščak-Cvitanović, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Viktor Nedović и Бранко Бугарски, Comparative analysis of different alginate-based immobilization systems for encapsulation of polyphenolic antioxidants from red raspberry leaves (Rubus idaeus L.) by electrostatic extrusion, 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2011
 15. Ana Belščak-Cvitanović, Радослава Правиловић, Filip Dujmić, Dunja Hordžić, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Viktor Nedović и Бранко Бугарски, Encapsulation of polyphenols from Rubus idaeus L. leaves extract by electrostatic extrusion, 5th Central European Congress on Food, 2010
 16. Верица Ђорђевић, Радослава Правиловић, Ana Belščak-Cvitanović, Draženka Komes, Viktor Nedović и Бранко Бугарски, Encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) aqueous extract in Ca-alginate microbeads, XVIII International Conference on Bioencapsulation, 2010
 17. Бранко Бугарски, Ивана Пајић-Лијаковић, Верица Ђорђевић, Diana Bugarski, Радослава Правиловић, Viktor Nedović и Milenko Plavšić, Viral stress – A key control parameter for immobilized hybridoma cells, XVIIth International Conference on Bioencapsulation, 2009
 18. Бранко Бугарски, Jelena Milanović, Стева Левић, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић и Виктор Недовић, Carnauba wax as a carrier for aroma encapsulation, XVI International Conference on Bioencapsulation, 2008
 19. Jelena Milanović, Радослава Правиловић, Стева Левић, Данијела Самарџић, K-J Zuidam и Бранко Бугарски, Production of Carnauba wax microbeads by melt dispersion technique, COST865 Spring Workshop on Bioencapsulation Sciencies to Applications, 2008
 20. Верица Ђорђевић, Радослава Правиловић, Невенка Рајић, Јасна Ђонлагић и Бранко Бугарски, Encapsulation of a flavour compound in alginate microparticles, COST865 Spring Workshop on Bioencapsulation Sciencies to Applications, 2008
 21. Верица Ђорђевић, Радослава Правиловић, Бранко Бугарски, Ida Leskoček-Čukalović и Viktor Nedović, Immobilized yeast in PVA/alginate beads aimed for beer production, 20th Congress of Chemists and Technologysts of Macedonia, 2008

Остали радови

 1. Бојана Баланч, Ката Трифковић, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић, Стева Левић, Бранко Бугарски и Виктор Недовић, Lipid nanocarriers for phytochemical delivery in foods, CRC Press, 2018; ISSN 9781498784832

Менторство

Докторске академске студије

 • Нови хидрогел системи на бази алгината и протеина за контролисано отпуштање етарских уља, Мина Волић, 29.12.2020.
 • Раманова спектроскопија фармаколошки активних супстанци и биокатализатора, Јасмина Лазаревић, 26.06.2020.
 • Карактеризација и примена природних хидрогелова за инкапсулацију пробиотске стартер културе, Наташа Обрадовић, 24.12.2019.
 • Карактеризација и инкапсулација биолошки активних компоненти из гљива Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Handkea excipuliformis (Bull.) Kreisel и Vascellum pratense (Pers.) Kreisel, Предраг Петровић, 16.09.2019.
 • Процена еколошке оправданости коришћења брзорастуће биљке Miscanthus giganteus као обновљивог извора енергије употребом методе Оцене животног циклуса, Милица Перић, 05.06.2019.
 • Примeнa 7C2C5 мoнoклoнскoг aнтитeлa у рaзвojу ELISA тeстoвa зa oткривaњe инфeкциje сa Trichinella spp. и изoлaциjу кoмпoнeнти пaрaзитa кojи нoсe имунoдoминaнтни eпитoп, Марија Гњатовић, 24.12.2018.
 • Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини материјала на бази титана за израду денталних импланата, Ивана Дамњановић, 27.09.2018.
 • Оптимизација екстракције и карактеризација екстракта листа Urtica dioica L. за потребе испитивања дозно-зависног одговора у експерименталној хипертензији, Уна-Јована Вајић, 18.09.2018.
 • Оптимизација процеса екстракције хербе Thymus serpyllum L., биолошке активности и инкапсулација екстраката, Александра Јовановић, 06.03.2018.
 • Систeми сa кoнтрoлисaним oтпуштaњeм лeкoвa зaснoвaни нa мeзoпoрoзнoj силици и eритрoцитним мeмбрaнaмa, Катарина Букара, 15.09.2017.
 • Хидрoгeлoви нa бaзи хитoзaнa зa кoнтрoлисaнo oтпуштaњe пoлифeнoлa, Ката Трифковић, 27.02.2017.
 • Липозоми и системи липозоми-алгинат за контролисано отпуштање ресвератрола, Бојана Баланч, 03.09.2016.
 • Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци, Ивана Костић, 06.07.2015.

Мастер академске студије

 • Микрочестице алгината и липозоми као систем за продужено отпуштање полифенола из екстракта шипка (Rosa canina), Милица Трајковић, 30.09.2019.
 • Испитивање биокомпатибилности комерцијално чистог титана и легура титана коришћењем матичних ћелија, Ана Грујичић, 13.07.2015.
 • Оптимизација технологије добијања алгинатних микрочестица у циљу ефикаснијег контролисаног отпуштања, Јована Илић, 28.09.2012.
 • Морфолошка карактеризација мембрана еритроцита добијених контролисаном хемолизом, Зорка Ђурић, 13.09.2011.

Основне академске студије

 • Бубрење хидрогелова на бази алгината и протеина са инкапсулираним етрским уљем у симулираним условима гастро-инстетиналног тракта, Јована Ћирић, 26.02.2021.
 • Технике инкапсулације за контролисану доставу биоактивних једињења, Сара Вујичић, 30.09.2020.
 • Примена HPLC методе за праћење отпуштања етарског уља тимијана из хидрогел система, Наташа Чупић, 25.02.2020.
 • Испитивање стабилности липозома добијених употребом комерцијалне липидне смеше као носача токоферола, Тијана Марковић, 30.09.2019.
 • Примена и карактеризација микрочестица са инкапсулираним екстрактом шафрана спреј-сушења, Катарина Мирић, 24.09.2019.
 • Липозоми добијени пролипозомном методом: утицај избора липида и додатка активне компоненте на стабилност, Милица Трајковић, 24.09.2018.
 • Производња биодизела оптимизацијом процеса добијања из соје до сојине сачме, Марко Тасић, 28.02.2018.
 • Технолошки поступци стерилизације у фармацеутској индустрији, Катарина Филиповић, 29.09.2017.
 • Припрема пречишћене воде у фармацеутској индустрији, Андреа Алија, 29.09.2017.
 • Припрема воде за инјекције у фармацеутској индустрији, Сања Чубрило, 29.09.2017.
 • Мембране говеђих и свињских еритроцита из кланичне крви као потенцијални системи за продужено ослобађање дексаметазон-натријум фосфата, Ана Грујичић, 16.07.2014.
 • Развој "FLOW-INJECTION" система са хемилуминесценцијом за одређивање аспартама у дијететским производима, Јелена Радевић, 30.09.2013.
 • Испитивање утицаја различитих растварача и времена екстракције на антиоксидативну активност екстраката мајчине душице, Ана Коковић, 30.09.2013.
 • Утицај концентрације алгината на расподелу величина честица липозоми-у-алгинату добијених методом електростатичке екструзије, Марија Лазаревић, 17.07.2013.
 • Методе инкапсулације биљних екстраката у алгинатне микрочестице и њихова анализа микроскопијом атомских сила (AFM), Драгана Јанковић, 29.09.2011.
 • Методе припреме и карактеризације инкапсулираних антиоксиданаса у алгинатне микрочестице, Јована Илић, 29.09.2011.
 • Карактеризација честица Карнауба воска применом SEM и AFM техника, Предраг Арсић, 16.09.2011.
 • Инкапсулација полифенолних једињења из екстракта чаја у алгинатне микрочестице, Радмила Филиповић, 12.09.2011.
 • Оптимизација процеса регенерације катјонско-анјонских јоноизмењивачких смола, Бранислав Тодић, 22.09.2010.
 • Изоловање и добијање препарата за третирање анемије код животиња, Зорка Ђурић, 07.09.2010.
 • Инкапсулација полифенолног једињења у алгинатне честице, Александра Богдановић, 16.07.2010.

Основне студије

 • Утицај концентрације алгината на отпуштања ресвератрола из система липозоми-алгинат, Тања Сретеновић, 24.06.2013.
 • Примена математичких модела у циљу провере постројења стабилизације бензина, Милан Милосављевић, 12.07.2012.
 • Утицај радних параметара на енергетску ефикасност пнеуматских реактора са спољашњом рециркулацијом, Мара Станић, 12.07.2012.
 • Испитивање ефикасности везивања јона бакра за дехидратисани композит алгинат-клиноптилолит, Михаило Панић, 30.09.2010.
 • Анализа различитих система за пречишћавање базенских вода на бази техничких и техно-економских критеријума, Дарко Провчи, 27.09.2010.
 • Пројектовање трофазног сепаратора у циљу раздвајања природног гаса од пратећег кондензата и воде у рафинеријском постројењу, Сања Крстић, 16.07.2010.
 • Оптимизација техника имобилизације у циљу контролисаног отпуштања полифенола, Ката Трифковић, 21.06.2010.
 • Отпуштање полифенолних једињења из микрочестица са инкапсулисаним екстрактом чаја, Катарина Мирјанић, 21.06.2010.
 • Анализа технолошке и економске оправданости концепта за пречишћавање отпадних вода из млекаре, Јелена Андрејић, 28.04.2010.
 • Инкапсулација полифенолног једињења из екстракта чаја у алгинатне честице, Бојана Исаиловић, 01.10.2009.
 • Добијање хемоглобина из отпадне крви, Ивана Вуковић, 26.08.2009.
 • Упоређивање хидродинамичких особина трофазних пнеуматских реактора у зависности од геометријских особина, Agnieszka Truszkowska, 10.07.2009.
 • Симулација постројења за атмосферску дестилацију сирове нафте у односу на реалан процес у циљу провере и поређења материјалног и енергетског биланса, Јована Ћирић, 08.06.2009.
 • Алкохолна ферментација применом ћелија квасца имобилисаних у различитим носачима, Јелена Гајић, 09.12.2008.
 • Инкапсулација ароме етил ванилина у воску (Carnauba wax) употребом емулзификационих техника, Маја Папић, 27.10.2008.
 • Инкапсулација ароме у воску ( Carnauba wax) употребом емулзификационих техника, Нада Драмићанин, 30.09.2008.
 • Добијање хемоглобина у мембранском реактору контролисаном хемолизом из црвених крвних зрнаца, Бранислав Обрадовић, 16.07.2008.
 • Испитивање могућности добијања микрочестица за инкапсулацију употребом воска (carnauba wax), Предраг Николић, 08.07.2008.
 • Мерење брзине циркулације течности у пнеуматском реактору, Горан Миловић, 15.05.2008.
 • Оптимизација и техноекономски аспекти процеса добијања биоетанола из обновљивих извора енергије, Данијела Андрејић, 03.03.2008.
 • Оптимизација и техноекономска оправданост процеса добијања биодизела из отпадних масти и уља, Марија Јечменица, 27.02.2008.
 • Добијање микрочестица емулзификацијом у циљу контролисаног отпуштања арома, Данијела Самарџић, 12.10.2007.
 • Добијање алгинатних честица коришћењем спреј технике, Бојана Цвијовић, 29.09.2007.
 • Увођење новог препарата за третирање анемије у ветерини у циљу тестирања тржишне тражње, Тамара Шехић, 24.09.2007.
 • Производња алгинатних честица методом ултразвука, Божана Чоловић, 18.01.2007.
 • Технолошки и економски критеријуми увођења новог производа за превенцију анемије, Ђорђе Аврамовић, 26.10.2006.
 • Примена различитих спреј техника за имобилизацију липазе у алгинату, Стојанка Петрушић , 29.09.2006.
 • Дифузија из микрочестица са контролисаним саставом мембране, Милана Шајбер, 27.09.2006.
 • Технолошки и економски аспекти примене хемског гвожђа у ветерини, Радомир Вуканић, 29.08.2006.
 • Математички модели раста ћелија у имобилисаним системима, Зоран Тодосијевић, 10.07.2006.
 • Издвајање и пречишћавање имуноглобулина оптимизацијом процеса издвајања на јоноизмењивачкој колони, Милица Тричковић, 26.06.2006.
 • Испитивање могућности имобилизације ћелија у микрочестице од поливинил алкохола, Горан Матић, 23.06.2004.
 • Хидродинамика трофазних пнеуматских реактора са спољашњом циркулацијом, Александар Мрдаковић, 06.02.2004.
 • Испитивање утицаја облика пакованог слоја таблета на ослобађање ацетисалне киселине, Мирјана Ширка, 09.04.2003.
 • 1спитивање ефикасности имобилизације липазе у полупропустљиве микрокапсуле, Јелена Вељковић, 07.02.2000.