Навигација

проф. др Невенка Рајић

Редовни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 113

011/3303623
локал623
Научна областНеорганска хемија
Датум избора у звање 13. септембар 2001.

Предмети

Д125Д125 - Бионеорганска хемија
ДЗ3ДЗ3 - Структура и реактивност неорганских једињења
ЗП101ЗП101 - Општа хемија 1
ЗП111ЗП111 - Општа хемија 2
ЗП38ЗП38 - Неорганска хемија
МЗХ3МЗХ3 - Виши курс неорганске хемије
МЗХ5МЗХ5 - Неорганска хемија
МИЗС02МИЗС02 - Хемија животне средине
ТЕТ101ТЕТ101 - Општа хемија

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Jasna Hrenović, Svjetlana Dekic, Jelena Dikić, Snjezana Kazazic, Goran Durn и Невенка Рајић, Metal-loaded zeolite remediation of soils contaminated with pandrug-resistant Acinetobacter baumannii, ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU, 71, 2020, pp. 146-151; DOI 10.2478/aiht-2020-71-3327
 2. Suligoj Andraz, Jelena Pavlović, Iztok Arcon, Невенка Рајић и Natasa Novak Tusar, SnO2-containing clinoptilolite as a composite photocatalyst for dyes removal from wastewater under solar light, CATALYSTS, 10, 2020, pp. 3-18; DOI 10.3390/catal10020253
 3. Jelena Pavlović, Margareta Popova, Magdolna Mihalyi, Matjaz Mazaj, Gregor Mali, Janez Kovač, Невенка Рајић и Hristina Lazarova, Catalytic activity of SnO2- and SO4/SnO2-containing clinoptilolite in the esterification of levulinic acid, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 279, 2019, pp. 10-18; DOI 10.1016/j.micromeso.2018.12.009
 4. Jelena Dikić, Jasna Hrenović, Goran Duran, Ana Kovačić и Невенка Рајић, Antibacterial activity of metal-containing clinoptilolite in natural seawater, DESALINATION AND WATER TREATMENT, 170, 2019, pp. 75-79; DOI 10.5004/dwt.2019.24712
 5. Jelena Pavlović, Tore Krogstad и Невенка Рајић, Applicability of zeolites in potassium and nitrate retention in different soil types, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2017, pp. 1303-1314; DOI 10.2298/JSC170704106P
 6. Jelena Milenković, Jasna Hrenović, Danka Matijašević, Momir Nikšić и Невенка Рајић, Bactericidal activity of Cu-, Zn-, and Ag-containing zeolites toward Escherichia coli isolates, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 24, 2017, pp. 20273-20281; DOI 10.1007/s11356-017-9643-8
 7. Iva Kaplanec, Aleksander Recnik, Gregor Mali и Невенка Рајић, Study of the iron(III)-modified clinoptilolite in the adsorption of phosphate from aqueous medium: mechanism and kinetics, DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, pp. 000-000
 8. Jelena Milovanovic, Rafael Luque, Roman Tschentscher, Antonio Romero, Hangkong Li, Kaimin Shih и Невенка Рајић, Study on the pyrolysis products of two different hardwood lignins in the presence of NiO contained-zeolites, BIOMASS & BIOENERGY, 103, 2017, pp. 29-34
 9. Djordje Stojakovic, Mina Jovanovic и Невенка Рајић, LEAD(II) REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY SERBIAN ZEOLITIC TUFF, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 16, 2017, pp. 131-140
 10. Ђорђе Стојаковић, Јелена Миленковић, Стеван Ступар, Злате Величковић и Невенка Рајић, Binary adsorption of nickel and zinc from aqueous solutions onto the Serbian natural clinoptilolite, DESALINATION AND WATER TREATMENT, 57, 44, 2016, pp. 18748-18754; 10.1080/19443994.2015.1094426
 11. Mina Jovanovic, Iztok Arcon, Janez Kovac, Natasa Novak Tusar, Bojana Obradović и Невенка Рајић, Removal of manganese in batch and fluidized bed systems using beads of zeolite a as adsorbent, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 226, 2016, pp. 378-385; doi:10.1016/j.micromeso.2016.02.026
 12. Jelena Pavlović, Tore Krogstad и Невенка Рајић, Influence of the Fe(III)-modified clinoptilolite on phosphorus leaching from different soil types, Zastita materijala, 57, 4, 2016, pp. 539-544; doi:10.5937/ZasMat1604539P
 13. Невенка Рајић, Аленка Ристић, Алаин Туел и Венчеслав Каучич, A CoAPO-34 derived from a triclinic precursor prepared in the presence of HF, ZEOLITES, 18, 2-3, 2016, pp. 115-118; 10.1016/S0144-2449(96)00132-7
 14. Сања Јевтић, Bojan Jevtic и Невенка Рајић, Ispitivanje adsorpcionih svojstava elektrofilterskog pepela sa deponije Termoelektrane „Morava” u odnosu na fosfat-jone prisutne u vodenom rastvoru, Ecologica, 83, 2016, pp. 555-559
 15. J. Milovanovic, Невенка Рајић, A. Romero, Hangkong Li, H Shih, Roman Tschentscher и Rafael Luque, Insights into the Microwave-Assisted Mild Deconstruction of Lignin Feedstocks Using NiO-Containing ZSM-5 Zeolites, ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 4, 8, 2016, pp. 4305-4313
 16. Јелена Миловановић, Susanne Eich-Greatorex, Tore Krogstad, Невенка Рајић и Vesna Rakić, The use of clinoptilolite as an ammonia adsorbent and a nitrogen carrier to be used in grass production, Journal of the Serbian Chemical Society, 80, 9, 2015, pp. 1203-1214
 17. Јелена Миленковић, Јасна Хреновић, Ивана Гоић-Баришић, Милош Томић и Невенка Рајић, Antibacterial activity of copper-containing clinoptilolite/PVC composites toward clinical isolate of Acinetobacter baumanni, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 80, 6, 2015, pp. 819-826; 10.2298/JSC140317047G
 18. Sanja Jevtić, Изток Арчон, Александар Речник, Биљана Бабић, Матјаж Мазај, Јелена Павловић, Данка Матијашевић, Миомир Никшић и Невенка Рајић, The iron(III)-modified natural zeolitic tuff as an adsorbent and carrier for selenium oxyanions, Microporous and Mesoporous Materials, 197, 2014, pp. 92-100; doi:10.1016/j.micromeso.2014.06.008
 19. Јелена Миленковић, Јасна Хреновић, Ивана Гоић-Баришић, Милош Томић, Невенка Рајић и Jasna Đonlagić, Synergistic anti-biofouling effect of Ag-exchanged zeolite and D-Tyrosine on PVC composite against the clinical isolate of Acinetobacter baumannii, Biofouling, 30, 8, 2014, pp. 965-973
 20. Мина Јовановић, Жељко Грбавчић, Невенка Рајић и Bojana Obradović, Removal of Cu(II) from aqueous solutions by using fluidized zeolite A beads: Hydrodynamic and sorption studies, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 117, 27, 2014, pp. 85-92; doi:10.1016/j.ces.2014.06.017
 21. Tatjana Kaluđerović-Radoičić, Ivona Radović, Невенка Рајић и Жељко Грбавчић, Calculation and optimization of the copper (II) sulphate monohydrate from copper (II) sulphate pentahydrate production process in a fluidized bed dryer, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 3, 2014, pp. 275-286
 22. Славица Томић, Милена Кнежевић, Невенка Рајић и Dragan Povrenović, Uklanjanje magnezijuma iz izvorske vode pomoću prirodnog zeolita u protočnom sistemu, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 68, 4, 2014, pp. 475-482; 10.2298/HEMIND130709073T
 23. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Славица Шилер-Маринковић и Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828
 24. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Александер Речник, Мохамад Ел-Роз, Frederic Thibault-Starzyk, Paul Sprenger, Lenka Hannevold, Анне Andersen и Michael Stöcker, Hardwood lignin pyrolysis in the presence of nano-oxide particles embedded onto natural clinoptilolite, Microporous and Mesoporous Materials, 176, 2013, pp. 162-167; doi:10.1016/j.micromeso.2013.04.005
 25. Д Боснар, С Боснар, Н Рен, Невенка Рајић, Б Гржета и Б Суботић, Positron lifetimes in pores of some low-silica zeolites: influence of water content, crystal size and structural type, Journal of Porous Materials, 20, 5, 2013, pp. 1329-1336
 26. Јасна Хреновић, Јелена Миленковић, Ивана Гоић-Баришић и Невенка Рајић, Antibacterial activity of modified natural clinoptilolite against clinical isolates of Acinetobacter baumannii, Microporous and Mesoporous Materials, 169, 15, 2013, pp. 148-152; doi:10.1016/j.micromeso.2012.10.026
 27. Steva Левић, Верица Ђорђевић, Невенка Рајић, Milan Milivojević, Branko Bugarski и Виктор Недовић, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228
 28. В Ракић, Невенка Рајић, А Даковић и А Auroux, The adsorption of salicylic acid, acetylsalicylic acid and atenolol from aqueous solutions onto natural zeolites and clays: Clinoptilolite, bentonite and kaolin, Microporous and Mesoporous Materials, 166, 15, 2013, pp. 185-194
 29. Сања Јевтић, Nevenka Rajić и Venčeslav Kaučič, 3-methylaminopropylamine as a templating agent in the synthesis of phosphate-based inorganic polymers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 78, 12, 2013, pp. 1893-1909
 30. Мина Јовановић, Невенка Рајић и Bojana Obradović, Novel kinetic model of the removal of divalent heavy metal ions from aqueous solutions by natural clinoptilolite, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 233-234, 30, 2012, pp. 57-64; doi:10.1016/j.jhazmat.2012.06.052
 31. Јасна Хреновић, Јелена Миленковић, Н Данеу, Р Matonickin Kepcija и Невенка Рајић, Antimicrobial activity of metal oxide nanoparticles supported onto natural clinoptilolite, CHEMOSPHERE, 88, 9, 2012, pp. 1103-1107
 32. Ђорђе Стојаковић, Branko Bugarski и Невенка Рајић, A kinetic study of the release of vanillin encapsulated in Carnauba wax microcapsules, Journal of Food Engineering , 109, 3, 2012, pp. 640-642; doi:10.1016/j.jfoodeng.2011.11.022
 33. С Томић, Невенка Рајић, Јасна Хреновић и Dragan Povrenović, Removal of Mg from spring water using natural clinoptilolite, CLAY MINERALS, 47, 2012, pp. 81-92
 34. Јасна Хреновић, Јелена Миленковић, Томислав Иванковић и Невенка Рајић, Antibacterial activity of heavy metal-loaded natural zeolite, Journal of Hazardous Materials, 201-202, 30, 2012, pp. 260-264; doi:10.1016/j.jhazmat.2011.11.079
 35. Ђорђе Стојаковић, Јелена Миленковић, Н Данеу и Невенка Рајић, A Study of the Removal of Copper Ions From Aqueous, Clays and clay minerals Clay Minerals , 59, 2011, pp. 277-285; doi:10.1346/CCMN.2011.0590305
 36. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Н Данеу и Александер Речник, The formation of oxide nanoparticles on the surface of natural clinoptilolite, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 72, 6, 2011, pp. 800-803; doi:10.1016/j.jpcs.2011.03.018
 37. Ђорђе Стојаковић, Јасна Хреновић, Матјаж Мазај и Невенка Рајић, On the zinc sorption by the Serbian natural clinoptilolite and the disinfecting ability and phosphate affinity of the exhausted sorbent, Journal Of Hazardous Materials, 185, 1, 2011, pp. 408-415; doi:10.1016/j.jhazmat.2010.09.048
 38. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Мина Јовановић, Наташа Забуковец Логар, Матјаж Мазај и Венчеслав Каучич, Removal of nickel(II) ions from aqueous solutions using the natural clinoptilolite and preparation of nano-NiO on the exhausted clinoptilolite, Applied Surface Science , 257, 5, 2010, pp. 1524-1532; doi:10.1016/j.apsusc.2010.08.090
 39. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Sanja Jevtić, Наташа Забуковец Логар, Грегор Мали и Венчеслав Каучич, On the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine captured inside the aluminum phosphate analog of ULM-3, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101, 3, 2010, pp. 919-924
 40. Јелена Милановић, В Манојловић, С Левић, Невенка Рајић, В Недовић и Branko Bugarski, Microencapsulation of Flavors in Carnauba Wax, Sensors, 10, 1, 2010, pp. 901-9012; doi:10.3390/s100100901
 41. Наташа Забуковец Логар, Грегор Мали, Невенка Рајић, Sanja Jevtić, Мојца Рангус, А Голобич и Венчеслав Каучич, Structure investigation of fluorinated aluminophosphate ULM-3 Al templated by 3-methylaminopropylamine, Journal of Solid State Chemistry, 183, 5, 2010, pp. 1055-1062; doi:10.1016/j.jssc.2010.02.020
 42. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић и Александер Речник, Thermal deamination kinetics of the nickel-containing chabazite-like aluminophosphate, Ni(NH2–CH2–CH2–NH2)2(AlPO4)6(OH)2, deposition of nanocrystalline NiO particles, Inorganica Chimica Acta , 362, 15, 2009, pp. 5139-5143; doi:10.1016/j.ica.2009.09.007
 43. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Sanja Jevtić, Наташа Забуковец Логар, Јанез Ковач и Венчеслав Каучич, Removal of aqueous manganese using the natural zeolitic tuff from the Vranjska Banja deposit in Serbia, Journal of Hazardous Materials , 172, 2-3, 2009, pp. 1450-1457; doi:10.1016/j.jhazmat.2009.08.011
 44. Ђорђе Стојаковић, Невенка Рајић, В Ракић, Наташа Забуковец Логар и Венчеслав Каучич, Structure and thermal behavior of the layered zincophosphate [NH3–CH2–CH(NH3)–CH3](ZnPO4)2, Inorganica Chimica Acta, 362, 6, 2009, pp. 1991-1995
 45. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, М Мрак и Венчеслав Каучич, A kinetic study of the thermal degradation of cetyl-trimethylammonium bromide inside the mesoporous SBA-3 molecular sieve, STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS, 174, 2008, pp. 977-980
 46. Верица Манојловић, Невенка Рајић, Jasna Đonlagić, Виктор Недовић и Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488
 47. Ђорђе Стојаковић, Невенка Рајић, Sanja Jevtić, Наташа Забуковец Логар и В Каучич, A kinetic study of the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine inside AlPO4-21, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87, 2, 2007, pp. 339-343
 48. Ђорђе Стојаковић, Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар и Венчеслав Каучич, A kinetic study of the thermal degradation of ammonium species inside a 3D zincophosphate, Thermochimica Acta, 449, 1-2, 2006, pp. 42-46; doi:10.1016/j.tca.2006.07.013
 49. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Наташа Забуковец Логар и Венчеслав Каучич, An evidence for a chain to network transformation during the microwave hydrothermal crystallization of an open-framework zinc terephthalate, Journal of Porous Materials, 13, 2, 2006, pp. 153-156
 50. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Грегор Мали, Ђорђе Стојаковић и Венчеслав Каучич, On a Possible Role of Dicarboxylate ions in the Formation of Open-Framework Metallophosphates, CROATICA CHEMICA ACTA, 79, 2006, pp. 187-193
 51. Nataša Zabukovec Logar, Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Амалија Голобич и Венчеслав Каучич, Synthesis and single-crystal structure analysis of a new layered zinc phosphate, PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 77, 10, 2005, pp. 1707-1717
 52. Невенка Рајић, Nataša Zabukovec Logar, Amalija Golobič, Ђорђе Стојаковић, Сања Шајић и Венчеслав Каучич, (C4H12N2)[Zn2(PO4)(HPO4)(H2PO4)], a layered zinc phosphate with inter­calated N-methyl­propane-1,3-diaminium cations, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, 61, 7, 2005, pp. м1354-м1356; 10.1107/S1600536805018908
 53. Невенка Рајић, Open-framework aluminophosphates: synthesis, characterization and transition metal modifications, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 70, 3, 2005, pp. 371-391
 54. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Ђорђе Стојаковић, Венчеслав Каучич, Амалија Голобич и Sanja Jevtić, Hydrothermal synthesis and structure of a new layered zincophosphate intercalated with 3-MethylAMinopropylAMine cations, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 70, 4, 2005, pp. 625-633
 55. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Дарко Ханзел и Венчеслав Каучич, The structure directing role of 1,3-diAMinopropane in the hydrothermal synthesis of iron(III) phosphate, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 69, 3, 2004, pp. 179-185
 56. Наташа Новак Тушар, Наташа Забуковец Логар, Изток Арчон, Frederic Thibault-Starzyk, А Ристић, Невенка Рајић и Венчеслав Каучич, Manganese-Containing Silica-Based Microporous Molecular Sieve MnS-1:  Synthesis and Characterization, Chemistry of Materials, 15, 25, 2003, pp. 4745-4750; DOI: 10.1021/cm031091c
 57. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Амалија Голобич и Венчеслав Каучич, Synthesis and structure determination of a chain-like aluminophosphate obtained with 1,2-diaminopropane as the structure-directing agent, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 64, 7, 2003, pp. 1097-1103; doi:10.1016/S0022-3697(03)00002-7
 58. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Амалија Голобич и Венчеслав Каучич, Synthesis and structure determination of a chain-like aluminophosphate obtained with 1,2-diaminopropane as the structure-directing agent, JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 64, 2003, pp. 1097-1103; 10.1016/S0022-3697(03)00002-7
 59. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Грегор Мали и Венчеслав Каучич, New Inorganic−Organic Hybrid:  Synthesis and Structural Characterization of an Alumino(oxalato)phosphate, Chemistry of Materials, 15, 8, 2003, pp. 1734-1738; DOI: 10.1021/cm021343u
 60. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Дарко Ханзел, Наташа Забуковец Логар и Венчеслав Каучич, Preparation and characterization of iron(III) phosphate–oxalate using 1,2-diaminopropane as the structure-directing agent, Microporous and Mesoporous Materials, 55, 3, 2002, pp. 313-319
 61. Невенка Рајић, Миран Чех, Р Габровшек и Венчеслав Каучич, Formation of Nanocrystalline Transition-Metal Ferrites inside a Silica Matrix, Јournal of Аmerican Ceramic Society, 85, 7, 2002, pp. 1719-1724; 10.1111/j.1151-2916.2002.tb00341.x
 62. Anton Meden, L McCusker, C Baerlocher, Невенка Рајић и Венчеслав Каучич, Rietveld refinement of a chabazite-like aluminophosphate containing a [Ni(1,2-diaminoethane)2O2]2− complex bridge, Microporous and Mesoporous Materials, 47, 2-3, 2001, pp. 269-274
 63. Ђорђе Стојаковић и Невенка Рајић, Computational Studies in the AlPO4-34 System, Journal of Porous Materials, 8, 3, 2001, pp. 239-242
 64. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић и Р Габровшек, On the Thermal Decompositions of the Trivalent Trioxalato Complexes of Al, Cr, Mn, Fe and Co, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 63, 1, 2001, pp. 191-195
 65. Невенка Рајић, Р Габровшек и Венчеслав Каучич, Thermal investigation of two FePO materials prepared in the presence of 1,2-diaminoethane, Thermochimica Acta, 306, 1-2, 2000, pp. 119-122; doi:10.1016/S0040-6031(00)00512-8
 66. Невенка Рајић, Р Габровшек и Венчеслав Каучич, Thermal investigations of CoAPO materials prepared by using piperidine as a structure-directing agent, Thermochimica Acta, 351, 1-2, 2000, pp. 119-124; doi:10.1016/S0040-6031(00)00425-1
 67. А Tuel, S Caldarelli, Anton Meden, L McCusker, C Baerlocher, A Ристић, Невенка Рајић и Венчеслав Каучич, NMR Characterization and Rietveld Refinement of the Structure of Rehydrated AlPO4-34, The Journal of Physical Chemistry B, 104, 24, 2000, pp. 5697-5705; 10.1021/jp000455a
 68. Невенка Рајић, Изток Арчон, Венчеслав Каучич и А Кодре, A study of the Mn, Co, and Ni environment in the as-synthesized and rehydrated-calcined aluminophosphate with chabazite-like topology, CROATICA CHEMICA ACTA, 72, 2-3, 1999, pp. 645-661
 69. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић и Венчеслав Каучич, Preparation and Properties of Sodalite-type Aluminophosphate Containing Silicon, Cobalt and Zinc, AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 44, 4, 1999, pp. 543-553
 70. Невенка Рајић, А Меден, Приит Сарв и Венчеслав Каучич, A novel triclinically deformed chabazite-like aluminophosphate prepared in the presence of tris(1,2-diaminoethane)nickel(II) chloride, Microporous and Mesoporous Materials, 24, 1-3, 1998, pp. 83-87
 71. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић и Наташа Новак Тушар, Studies of Isomorphous Element Substitution in the Chabazite-Like Aluminophosphate Framework, ACH: Models in Chemistry, 135, 1998, pp. 101-108
 72. Невенка Рајић, Р Габровшек, А Ристић и Венчеслав Каучич, Thermal investigations of some AlPO and MeAPO materials prepared in the presence of HF, Thermochimica Acta, 306, 1-2, 1997, pp. 31-36; doi:10.1016/S0040-6031(97)00292-X
 73. Невенка Рајић и Јелица Новаковић, Ion exchange of synthetic zeolite A with Cr(III) ions, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 62, 7, 1997, pp. 591-598
 74. Невенка Рајић, А Ристић, A Tuel и Венчеслав Каучич, A CoAPO-34 derived from a triclinic precursor prepared in the presence of HF, Zeolites, 18, 2-3, 1997, pp. 115-118; doi:10.1016/S0144-2449(96)00132-7
 75. Невенка Рајић, А Ристић и Венчеслав Каучич, On the possibility of the preparation open framework manganese phosphate, Zeolites, 17, 3, 1996, pp. 304-309
 76. Ђорђе Стојаковић и Невенка Рајић, A Study of the Template Conformation in CoAPO-21, ACH: Models in Chemistry, 133, 1996, pp. 333-339
 77. Невенка Рајић, р Габровшек и Венчеслав Каучич, Dehydration behavior of some microporous zincophosphates, Thermochimica Acta, 278, 25, 1996, pp. 157-164; doi:10.1016/0040-6031(95)02692-4
 78. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, 31P MAS NMR Investiagtion of Some Microporous Zincophosphates, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 61, 2, 1996, pp. 107-111
 79. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар и Венчеслав Каучич, A novel open framework zincophosphate: Synthesis and characterization, Zeolites, 15, 8, 1995, pp. 672-678
 80. Наташа Забуковец Логар, Невенка Рајић, Венчеслав Каучич и Љубо Голич, A novel open-framework sodium zincophosphate with isomorphous cobalt(II) substitution, CHEMICAL COMMUNICATIONS, 16, 1995, pp. 1681-1682; 10.1039/C39950001681
 81. Ђорђе Стојаковић и Невенка Рајић, Cobalt(II) Ion-Exchange in Zeolite A, Acta Chimica Hungarica, Models in Chemistry, 132, 5, 1995, pp. 787-792
 82. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, A Cobalt(II) Complex with Ethylenediamine Inside Zeolite A, ACTA CHIMICA SLOVENICA, 41, 3, 1994, pp. 295-304
 83. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, On the Possibility of the Direct Preparation of the Sodium salt of Copper Phthalocyanine-4-sulfonic acid, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 59, 8, 1994, pp. 557-561
 84. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Станко Хочевар и Венчеслав Каучич, On the possibility of incorporating Mn(II) and Cr(III) in SAPO-34 in the presence of isopropylamine as a template, Zeolites, 13, 5, 1993, pp. 384-387; doi:10.1016/0144-2449(93)90154-U
 85. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, On the Determination of Copper in its Phthalocyanine Complexes, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 58, 9, 1993, pp. 557-561
 86. Јурка Батиста, Венчеслав Каучич, Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, On the formation of CoAPSO-44, Zeolites, 12, 8, 1992, pp. 925-928; doi:10.1016/0144-2449(92)90156-J
 87. G.M.T. Cheetham, М Harding, Венчеслав Каучич и Невенка Рајић, CoAPO-21, a cobalt-doped aluminophosphate related to AlPO4-21, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION C, CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, 47, 7, 1991, pp. 1361-1364
 88. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић и Венчеслав Каучич, Preparation of aluminophosphate molecular sieves in the presence of nickel(II) and copper(II), Zeolites, 11, 6, 1991, pp. 612-616; doi:10.1016/S0144-2449(05)80013-2
 89. G Nardin, L Randaccio, Венчеслав Каучич и Невенка Рајић, The structure of CoSAPO-34, containing i-propylamine as a template, Zeolites, 11, 2, 1991, pp. 192-194; doi:10.1016/0144-2449(91)80415-V
 90. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић и Венчеслав Каучич, Formation of AlPO4-15 and CoAPO-15 in the presence of hexamethylenetetramine, Zeolites, 10, 8, 1990, pp. 802-805; doi:10.1016/0144-2449(90)90066-Z
 91. Невенка Рајић, Венчеслав Каучич и Ђорђе Стојаковић, Synthesis and characterization of the CoSAPO-14 and CoSAPO-34, Zeolites, 10, 3, 1990, pp. 169-173
 92. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, A kinetic study of the system phthalocyanine-copper(II) chloride-sulfuric acid, Inorganica Chimica Acta, 171, 1, 1990, pp. 17-20; doi:10.1016/S0020-1693(00)84656-3
 93. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, Diamine Coordination to Nickel(II) in an Amorphous Aluminosilicate, Journal of Coordination Chemistry, 20, 2, 1989, pp. 163-167
 94. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, Preparation and Properties of (2-Nitro-phthalocyaninato) Copper(II), JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 54, 3, 1989, pp. 141-144
 95. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, Synthesis and Characterization of Some Nitro-Substituted Phthalocyanines of Nickel(II), Cobalt(II) and Copper(II), Journal of Coordination Chemistry, 19, 4, 1989, pp. 295-301
 96. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, Cation sites and ligand exchange on nickel(II) zeolite A, Zeolites, 8, 3, 1988, pp. 238-241; doi:10.1016/S0144-2449(88)80314-2
 97. Невенка Рајић и Ђорђе Стојаковић, Synthesis and Characterization of Amorphous Nickel(II) Aluminosilicates, CROATICA CHEMICA ACTA, 60, 1987, pp. 735-739

Радови са скупова

 1. Верица Ђорђевић, Радослава Правиловић, Невенка Рајић, Јасна Ђонлагић и Бранко Бугарски, Encapsulation of a flavour compound in alginate microparticles, COST865 Spring Workshop on Bioencapsulation Sciencies to Applications, 2008

Остали радови

 1. Невенка Рајић, Венчеслав Каучич и Nataša Zabukovec Logar, Molecular Sieves: Aluminophosphates, John Wiley & Sons, Inc., 2011; 10.1002/0471227617.eoc151.pub2
 2. Невенка Рајић и Венчеслав Каучич, Molecular sieves: Aluminophosphates, J. Wiley&Sons, Inc., 2003, pp. 189-236; ISSN 9780471227618

Књиге

 1. Невенка Рајић и ђорђе Стојаковић, Opšta i neorganska hemija - udžbenik za 1.razred srednje škole, područija rada: hemija i nemetali (svi obrazovni profili osim gumara i plastičara), metalurgija (svi obrazovni profili) i tehničar za zaštitu od požara, уџбеник, Zavod za udžbenike, 2008, 231; ISBN 978-86-17-15139-1
 2. Невенка Рајић, Metal-modifikovana alumofosfatna molekulska sita, монографија, TMF, Univerzitet u Beogradu, 2000, 110; ISBN 86-7401-145-4
 3. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Антон Меден и Венчеслав Каучич, Synthesis of Porous Materials: Zeolites: Clays, and Nanostructures, остало, Marcel Dekker, Inc, 1997, 718; ISBN 0-8247-9759-0

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза и карактеризација нових адсорбенаса и катализатора на бази природног зеолита применљивих у процесу коришћења биомасе, Јелена Павловић, 30.09.2020.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja aлтeрнaтивних дeзинфициjeнaсa нa бaзи зeoлитa, Јелена Миленковић, 02.04.2018.
 • Уклањање јона метала из водених раствора коришћењем зеолита: механизам, кинетика и примена у флуидизованом слоју, Мина Јовановић, 12.07.2016.

Мастер академске студије

 • Синтеза, карактеризација и потенцијална примена композита природни зеолит/карвакрол, Сања Вучић, 30.09.2020.
 • Антибактеријска активност композита природни зеолит/тимол, Теодора Тодоровић, 25.09.2020.
 • Антибактеријска активност микрочестица хидрогела добијеног из алгината и зеолита - клиноптилолита обогаћеног јонима сребра, Милица Јанковић, 15.07.2020.
 • Испитивање адсорпционих својстава клиноптилолита модификованог хитозаном у односу на јоне бакра и никла који су присутни у воденом раствору, Јованка Милошевић, 28.09.2018.
 • Синтеза и карактеризација биокатализатора на бази природног зеолита, Милица Тимић, 30.09.2017.
 • Синтеза содалита из електрофилтерског пепела са депоније термоелектране "Морава", карактеризација и адсорпциона својства, Сања Тачић, 21.09.2017.
 • Обогаћивање различитих врста зеолита јонима сребра, Јована Патрашковић, 17.03.2017.
 • Синтеза и карактеризација содалита и зеолита X из летећег пепела термоелектране "Морава", Денис Динић, 23.01.2017.
 • Синтеза и карактериација зеолита из летећег пепела термоелектране "Морава", Тања Тачић, 30.09.2016.
 • Испитивање антибактеријске активности зеолита А обогаћеног јонима сребра, бакра и цинка према Escherichia coli, Андриана Петровић, 17.12.2015.
 • Испитивање кинетике симултаног уклањања јона цинка, никла и бакра из водених раствора помоћу зеолитског туфа из рудника Златокоп, Стеван Ступар, 30.09.2015.
 • Испитивање антибактеријске активности природног клиноптилолита обогаћеног јонима сребра, бакра и цинка према Escherichia coli, Божана Митровић, 30.09.2015.
 • Испитивање антибактеријске активности зеолита обогаћеног јонима гвожђа(III) или кобалта(II) према Escherichia coli, Ивана Стојановић, 24.09.2015.
 • Оптимизација поступка модификације ZSM-5 оксидима земно-алкалних метала у циљу припреме катализатора за пиролизу лигнина, Дуња Настасић, 30.09.2014.
 • Добијање адсорбента на бази природног зеолита за уклањање нитрита и нитрата из водених раствора, Ива Капланец, 30.09.2014.
 • Оптимизација поступка за уклањање тешких метала из зеолитског туфа, Миња Милосављевић, 30.09.2014.
 • Уклањање нитрат-јона из водених раствора помоћу природног зеолита модификованог гвожђе(III)-оксидом, Милица Љубисављевић, 27.09.2013.
 • Уклањање нитрат-јона из водених раствора помоћу природног зеолита модификованог магнезијум-оксидом, Ивана Јовановић, 26.09.2013.
 • Употреба природног клиноптилолита за уклањање и складиштење амонијака током ферментације стајњака, Гордана Лишанин, 27.02.2013.
 • Испитивање могућности примене природног клиноптилолита за омекшавање воде за пиће, Дејана Миливојевић, 29.10.2012.
 • Испитивање могућности везивања Se(IV) и Se(VI) из водених раствора за природни зеолит, Јелена Павловић, 28.09.2012.
 • Уклањање јона олова и бакра из водених раствора помоћу природног зеолита из рудника Златокоп (Врањска Бања), Душан Милојков, 22.11.2011.
 • Уклањање јона бакра из водених раствора помоћу природног зеолита и антибактеријска активност искоришћеног сорбента, Јелена Миленковић, 29.09.2011.

Основне академске студије

 • Испитивање адсорпције фосфата из водених раствора помоћу пепела са депоније термоелектране Морава, Бојан Јевтић, 21.06.2016.

Основне студије

 • Уклањање Cr(III)-јона из водених раствора помоћу природног клиноптилолита, Немања Дикић, 29.12.2011.
 • Кинетика везивања јона бакра за сорбент на бази алгината и клиноптилолита, Јелена Миленковић, 27.09.2010.
 • Испитивање кинетике везивања никал(II)-јона за природни зеолит, Горица Ђуровић, 22.05.2009.
 • Испитивање кинетике дехидратације цинк-измењеног зеолита А, Слободан Богојевић, 26.09.2006.