Navigation

проф. др Бранко Бугарски

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 321

011/3370472
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеFebruary 09, 2006

Предмети

14ББИ48514BBI485 - Process design in bioprocess and pharmaceutical engineering
14МБИБ1314MBIB13 - Process design in bioprocess and pharmaceutical engineering
14ХФИ3814HFI38 - Pharmaceutical Engineering Basics
14ХФИ3914HFI39 - Design and Selection of Bioreactor Sistem
14ХФИ41414HFI414 - Process design in bioprocess and pharmaceutical engineering
14ХФИ4814HFI48 - Design of devices and apparatus in pharmaceutical industry
14ХХП4914HHP49 - Separation Processes
Д105ББD105BB - Transport Phenomena in Biological Systems
Д151D151 - Selected Chapters in Process Design for Biochemical Engineering
Д192D192 - Physico-chemical basis of pharmaceutical engineering
ЗП42ZP42 - Fundamentals of Process Design
ЗП44ZP44 - Professional practice
ИЖС412IZS412 - Separation Processes
МХИП6MHIP6 - Bioreactors
ХХП412HHP412 - Process Design in Chemical Engineering

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Радослава Правиловић, Бојана Баланч, Верица Ђорђевић, Невенка Бошковић-Враголовић, Бранко Бугарски, and Рада Пјановић, Diffusion of polyphenols from alginate, alginate/chitosan, and alginate/inulin particles, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 42, 4, 2019, pp. e13043-e13043; https://doi.org/10.1111/jfpe.13043
 2. Радослава Правиловић, Бојана Баланч, Ката Трифковић, Верица Ђорђевић, Невенка Бошковић-Враголовић, Бранко Бугарски, and Рада Пјановић, Comparative еffects of Span 20 and Span 40 on liposomes release properties, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 13, 12, 2017, pp. 20170339-20170339; 10.1515/ijfe-2017-0339
 3. Андреа Стефановић, Јелена Јовановић, Marina Dojčinović, Стева Левић, Виктор Недовић, Branko Bugarski, and Зорица Кнежевић-Југовић, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5
 4. Ivana Drvenica, Katarina Bukara, Vesna Ilić, Danijela Mišić, Borislav Vasić, Radoš Gajić, Verica Đorđević, Đorđe Veljović, Aleksandar Belić, and Branko Bugarski, Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate, BIOTECHNOLOGY PROGRESS, 32, 2016, pp. 1046-1055; 10.1002/btpr.2304
 5. Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Bernhard Volker, Anton Hohenwarter, Reinhard Pippan, Đorđe Veljović, Branko Bugarski, and Marko Rakin, Microstructure and metallic ion release of pure titanium and Ti-13Nb-13Zr alloy processed by high pressure torsion, MATERIALS & DESIGN, 91, 2016, pp. 340-347; 10.1016/j.matdes.2015.11.088
 6. Радослава Правиловић, Весна Радуновић, Невенка Бошковић-Враголовић, Бранко Бугарски, and Рада Пјановић, The influence of membrane composition on the release of polyphenols from liposomes, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 4, 2015, pp. 347-353; doi: 10.2298/HEMIND140220060P
 7. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Верица Ђорђевић, Gordana Zdunic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Katarina Savikin, Viktor Nedovic, and Бранко Бугарски, Chitosan crosslinked microparticles with encapsulated polyphenols: Water sorption and release properties, JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2015, pp. 618-631
 8. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Мирослав Хаднађев, Зора Стевановић-Дајић, Раденко Радошевић, Виктор Недовић, and Бранко Бугарски, Structural changes of Ca-alginate beads caused by immobilized yeast cell growth, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 103, 2015, pp. 32-38
 9. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Виктор Недовић, and Бранко Бугарски, Biointerface dynamics - multi scale modeling considerations, COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 132, 2015, pp. 236-245
 10. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Djordjevic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Viktor Nedovic, and Бранко Бугарски, Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, pp. 901-907
 11. Steva Левић, Верица Ђорђевић, Невенка Рајић, Milan Milivojević, Branko Bugarski, and Виктор Недовић, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228
 12. Ђорђе Стојаковић, Branko Bugarski, and Невенка Рајић, A kinetic study of the release of vanillin encapsulated in Carnauba wax microcapsules, Journal of Food Engineering , 109, 3, 2012, pp. 640-642; doi:10.1016/j.jfoodeng.2011.11.022
 13. Радослава Правиловић, Славко Мојсиловић, Ивана Костић, Весна Илић, Диана Бугарски, Верица Ђорђевић, and Бранко Бугарски, Optimizacija procesa izolovanja hemoglobina iz goveđih eritrocita kontrolisanom hemolizom, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 66, 4, 2012, pp. 519-529; doi:10.2298/HEMIND111122008S
 14. Радослава Правиловић, Весна Илић, Верица Ђорђевић, Диана Бугарски, Марија Девић, and Бранко Бугарски, Isolation of Hemoglobin from Bovine Erythrocytes by Controlled Hemolysis in the Membrane Bioreactor, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 166, 6, 2012, pp. 1491-1506
 15. Радослава Правиловић, Ana Belščak-Cvitanović, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Viktor Nedović, and Бранко Бугарски, Encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) aqueous extract in calcium alginate beads, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 92, 3, 2012, pp. 685-696; https://doi.org/10.1002/jsfa.4632
 16. Ana Belščak-Cvitanović, Радослава Правиловић, Верица Ђорђевић, Draženka Komes, Iva Juranović-Cindrić, Viktor Nedović, and Бранко Бугарски, Encapsulation of polyphenolic antioxidants from medicinal plant extracts in alginate-chitosan system enhanced with ascorbic acid by electrostatic extrusion, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 44, 4, 2011, pp. 1094-1101; https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.03.030
 17. Јелена Милановић, В Манојловић, С Левић, Невенка Рајић, В Недовић, and Branko Bugarski, Microencapsulation of Flavors in Carnauba Wax, Sensors, 10, 1, 2010, pp. 901-9012; doi:10.3390/s100100901
 18. Верица Манојловић, Невенка Рајић, Jasna Đonlagić, Виктор Недовић, and Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488

Менторство

Докторске академске студије

 • Процена еколошке оправданости коришћења брзорастуће биљке Miscanthus giganteus као обновљивог извора енергије употребом методе Оцене животног циклуса, Милица Перић, 05.06.2019.
 • Примeнa 7C2C5 мoнoклoнскoг aнтитeлa у рaзвojу ELISA тeстoвa зa oткривaњe инфeкциje сa Trichinella spp. и изoлaциjу кoмпoнeнти пaрaзитa кojи нoсe имунoдoминaнтни eпитoп, Марија Гњатовић, 24.12.2018.
 • Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини материјала на бази титана за израду денталних импланата, Ивана Дамњановић, 27.09.2018.
 • Оптимизација екстракције и карактеризација екстракта листа Urtica dioica L. за потребе испитивања дозно-зависног одговора у експерименталној хипертензији, Уна-Јована Вајић, 18.09.2018.
 • Оптимизација процеса екстракције хербе Thymus serpyllum L., биолошке активности и инкапсулација екстраката, Александра Јовановић, 06.03.2018.
 • Систeми сa кoнтрoлисaним oтпуштaњeм лeкoвa зaснoвaни нa мeзoпoрoзнoj силици и eритрoцитним мeмбрaнaмa, Катарина Букара, 15.09.2017.
 • Хидрoгeлoви нa бaзи хитoзaнa зa кoнтрoлисaнo oтпуштaњe пoлифeнoлa, Ката Трифковић, 27.02.2017.
 • Липозоми и системи липозоми-алгинат за контролисано отпуштање ресвератрола, Бојана Баланч, 03.09.2016.
 • Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци, Ивана Костић, 06.07.2015.

Мастер академске студије

 • Микрочестице алгината и липозоми као систем за продужено отпуштање полифенола из екстракта шипка (Rosa canina), Милица Трајковић, 30.09.2019.
 • Испитивање биокомпатибилности комерцијално чистог титана и легура титана коришћењем матичних ћелија, Ана Грујичић, 13.07.2015.
 • Оптимизација технологије добијања алгинатних микрочестица у циљу ефикаснијег контролисаног отпуштања, Јована Илић, 28.09.2012.
 • Морфолошка карактеризација мембрана еритроцита добијених контролисаном хемолизом, Зорка Ђурић, 13.09.2011.

Основне академске студије

 • Испитивање стабилности липозома добијених употребом комерцијалне липидне смеше као носача токоферола, Тијана Марковић, 30.09.2019.
 • Примена и карактеризација микрочестица са инкапсулираним екстрактом шафрана спреј-сушених, Катарина Мирић, 24.09.2019.
 • Липозоми добијени пролипозомном методом: утицај избора липида и додатка активне компоненте на стабилност, Милица Трајковић, 24.09.2018.
 • Производња биодизела оптимизацијом процеса добијања из соје до сојине сачме, Марко Тасић, 28.02.2018.
 • Припрема воде за инјекције у фармацеутској индустрији, Сања Чубрило, 29.09.2017.
 • Технолошки поступци стерилизације у фармацеутској индустрији, Катарина Филиповић, 29.09.2017.
 • Припрема пречишћене воде у фармацеутској индустрији, Андреа Алија, 29.09.2017.
 • Мембране говеђих и свињских еритроцита из кланичне крви као потенцијални системи за продужено ослобађање дексаметазон-натријум фосфата, Ана Грујичић, 16.07.2014.
 • Испитивање утицаја различитих растварача и времена екстракције на антиоксидативну активност екстраката мајчине душице, Ана Коковић, 30.09.2013.
 • Развој "FLOW-INJECTION" система са хемилуминесценцијом за одређивање аспартама у дијететским производима, Јелена Радевић, 30.09.2013.
 • Утицај концентрације алгината на расподелу величина честица липозоми-у-алгинату добијених методом електростатичке екструзије, Марија Лазаревић, 17.07.2013.
 • Методе инкапсулације биљних екстраката у алгинатне микрочестице и њихова анализа микроскопијом атомских сила (AFM), Драгана Јанковић, 29.09.2011.
 • Методе припреме и карактеризације инкапсулираних антиоксиданаса у алгинатне микрочестице, Јована Илић, 29.09.2011.
 • Карактеризација честица Карнауба воска применом SEM и AFM техника, Предраг Арсић, 16.09.2011.
 • Инкапсулација полифенолних једињења из екстракта чаја у алгинатне микрочестице, Радмила Филиповић, 12.09.2011.
 • Оптимизација процеса регенерације катјонско-анјонских јоноизмењивачких смола, Бранислав Тодић, 22.09.2010.
 • Изоловање и добијање препарата за третирање анемије код животиња, Зорка Ђурић, 07.09.2010.
 • Инкапсулација полифенолног једињења у алгинатне честице, Александра Богдановић, 16.07.2010.

Основне студије

 • Утицај концентрације алгината на отпуштања ресвератрола из система липозоми-алгинат, Тања Сретеновић, 24.06.2013.
 • Примена математичких модела у циљу провере постројења стабилизације бензина, Милан Милосављевић, 12.07.2012.
 • Утицај радних параметара на енергетску ефикасност пнеуматских реактора са спољашњом рециркулацијом, Мара Станић, 12.07.2012.
 • Испитивање ефикасности везивања јона бакра за дехидратисани композит алгинат-клиноптилолит, Михаило Панић, 30.09.2010.
 • Анализа различитих система за пречишћавање базенских вода на бази техничких и техно-економских критеријума, Дарко Провчи, 27.09.2010.
 • Пројектовање трофазног сепаратора у циљу раздвајања природног гаса од пратећег кондензата и воде у рафинеријском постројењу, Сања Крстић, 16.07.2010.
 • Оптимизација техника имобилизације у циљу контролисаног отпуштања полифенола, Ката Трифковић, 21.06.2010.
 • Отпуштање полифенолних једињења из микрочестица са инкапсулисаним екстрактом чаја, Катарина Мирјанић, 21.06.2010.
 • Анализа технолошке и економске оправданости концепта за пречишћавање отпадних вода из млекаре, Јелена Андрејић, 28.04.2010.
 • Инкапсулација полифенолног једињења из екстракта чаја у алгинатне честице, Бојана Исаиловић, 01.10.2009.
 • Добијање хемоглобина из отпадне крви, Ивана Вуковић, 26.08.2009.
 • Упоређивање хидродинамичких особина трофазних пнеуматских реактора у зависности од геометријских особина, Agnieszka Truszkowska, 10.07.2009.
 • Симулација постројења за атмосферску дестилацију сирове нафте у односу на реалан процес у циљу провере и поређења материјалног и енергетског биланса, Јована Ћирић, 08.06.2009.
 • Алкохолна ферментација применом ћелија квасца имобилисаних у различитим носачима, Јелена Гајић, 09.12.2008.
 • Инкапсулација ароме етил ванилина у воску (Carnauba wax) употребом емулзификационих техника, Маја Папић, 27.10.2008.
 • Инкапсулација ароме у воску ( Carnauba wax) употребом емулзификационих техника, Нада Драмићанин, 30.09.2008.
 • Добијање хемоглобина у мембранском реактору контролисаном хемолизом из црвених крвних зрнаца, Бранислав Обрадовић, 16.07.2008.
 • Испитивање могућности добијања микрочестица за инкапсулацију употребом воска (carnauba wax), Предраг Николић, 08.07.2008.
 • Мерење брзине циркулације течности у пнеуматском реактору, Горан Миловић, 15.05.2008.
 • Оптимизација и техноекономски аспекти процеса добијања биоетанола из обновљивих извора енергије, Данијела Андрејић, 03.03.2008.
 • Оптимизација и техноекономска оправданост процеса добијања биодизела из отпадних масти и уља, Марија Јечменица, 27.02.2008.
 • Добијање микрочестица емулзификацијом у циљу контролисаног отпуштања арома, Данијела Самарџић, 12.10.2007.
 • Добијање алгинатних честица коришћењем спреј технике, Бојана Цвијовић, 29.09.2007.
 • Увођење новог препарата за третирање анемије у ветерини у циљу тестирања тржишне тражње, Тамара Шехић, 24.09.2007.
 • Производња алгинатних честица методом ултразвука, Божана Чоловић, 18.01.2007.
 • Технолошки и економски критеријуми увођења новог производа за превенцију анемије, Ђорђе Аврамовић, 26.10.2006.
 • Примена различитих спреј техника за имобилизацију липазе у алгинату, Стојанка Петрушић , 29.09.2006.
 • Дифузија из микрочестица са контролисаним саставом мембране, Милана Шајбер, 27.09.2006.
 • Технолошки и економски аспекти примене хемског гвожђа у ветерини, Радомир Вуканић, 29.08.2006.
 • Математички модели раста ћелија у имобилисаним системима, Зоран Тодосијевић, 10.07.2006.
 • Издвајање и пречишћавање имуноглобулина оптимизацијом процеса издвајања на јоноизмењивачкој колони, Милица Тричковић, 26.06.2006.
 • Испитивање могућности имобилизације ћелија у микрочестице од поливинил алкохола, Горан Матић, 23.06.2004.
 • Хидродинамика трофазних пнеуматских реактора са спољашњом циркулацијом, Александар Мрдаковић, 06.02.2004.
 • Испитивање утицаја облика пакованог слоја таблета на ослобађање ацетисалне киселине, Мирјана Ширка, 09.04.2003.
 • 1спитивање ефикасности имобилизације липазе у полупропустљиве микрокапсуле, Јелена Вељковић, 07.02.2000.