Navigation

проф. др Марко Ракин

Редовни професор
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 69 б

011/3370391
011/303653
локал653
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звањеJune 10, 2015

Предмети

14ДМИ1414DMI14 - Strength of Materials
14ИИМ3714IIM37 - Introduction to the finite element method
14МБИП814MBIP8 - Processes and equipment in food industry
14МПМКЕ14MPMKE - Application of the finite element method in metallurgy and materials engineering
14МУФМЛ14MUFML - Introduction to physics and fracture mechanics
14МХФИ814MHFI8 - Selection, structure and validation of equipment in pharmaceutical engineering
14ХФИ4814HFI48 - Design of devices and apparatus in pharmaceutical industry
ББИ313BBI313 - Equipment in Biotechnology
Д112D112 - Finite element method in materials engineering
ЗП104ZP104 - Engineering drawing
ЗП114ZP114 - Components of Equipment in Process Industry
ЗП44ZP44 - Professional practice
МХСОПИMHSOPI - Safety of equipment in process industry
ХХП312HHP312 - Calculation, Construction and Exploitation of Equipment in Process Industry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Nataša Tomić, Predrag Milanović, Bojan Međo, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Marko Rakin, and Radmila Jančić-Heinemann, Image analysis and the finite element method in the characterization of the influence of porosity parameters on the mechanical properties of porous EVA/PMMA polymer blends, MECHANICS OF MATERIALS, 129, 2019, pp. 1-14; 10.1016/j.mechmat.2018.10.008
 2. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević, and Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 3. Dragana Barjaktarević, Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Đorđe Veljović, and Marko Rakin, Corrosion resistance of high pressure torsion obtained commercially pure titanium in acidic solution, TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 24, 2017, pp. 1689-1695; 10.17559/TV-20160303141534
 4. Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Bernhard Volker, Anton Hohenwarter, Reinhard Pippan, Đorđe Veljović, Branko Bugarski, and Marko Rakin, Microstructure and metallic ion release of pure titanium and Ti-13Nb-13Zr alloy processed by high pressure torsion, MATERIALS & DESIGN, 91, 2016, pp. 340-347; 10.1016/j.matdes.2015.11.088
 5. Ivana Cvijović-Alagić, Zorica Cvijović, Slobodan Mitrović, Marko Rakin, Đorđe Veljović, and Miroslav Babić, Tribological Behaviour of Orthopaedic Ti-13Nb-13Zr and Ti-6Al-4V Alloys, TRIBOLOGY LETTERS, 40, 2010, pp. 59-70; 10.1007/s11249-010-9639-8
 6. Ivana Cvijović-Alagić, Slobodan Mitrović, Zorica Cvijović, Đorđe Veljović, Miroslav Babić, and Marko Rakin, Influence of the heat treatment on the tribological characteristics of the Ti-based Alloy for biomedical applications, Tribology in Industry, 31, 2009, pp. 16-21; http:// www.tribology.fink.rs/journals/2009/2009-3-4/3.pdf

Књиге

 1. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Збирка табела за прорачун и конструисање опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 2017, 223; ISBN 978-7401-344-1
 2. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са цевоводом и редуктором мешалице, Приручник за вежбе из Елемената опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 2017, 79; ISBN 978-7401-319-9
 3. Марина Дојчиновић, Бојан Међо, Славиша Путић, Милош Стевановић, and Марко Ракин, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3
 4. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са цевоводом и редуктором мешалице, уџбеник, ТМФ, 2015, 75; ISBN 978-86-7401-319-9
 5. Марко Ракин and Бојан Међо, Примена методе коначних елемената у инжењерству материјала, уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2014, 187; ISBN 978-86-7401-313-7
 6. Марко Ракин, Љубица Миловић, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Прорачун вертикалне посуде под притиском са механичким преносником за мешалицу, помоћни уџбеник, ТМФ, 2013, 67; ISBN 978-86-7401-290-1
 7. Славиша Путић, Љубица Миловић, Марко Ракин, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са мешалицом, помоћни уџбеник, ТМФ, 2006, 73; ISBN 978-86-7401-222-1
 8. Стојан Седмак, Slaviša Putić, Љубица Миловић, Милорад Зрилић, and Marko Rakin, Практикум за конструисање опреме у процесној индустрији, Збирка табела, помоћни уџбеник, ТМФ, 2005, 149; ISBN 978-86-7401-226-4
 9. Slaviša Putić, Љубица Миловић, Marko Rakin, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском, Практикум за вежбе из Елемената опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 1999, 53; ISBN 978-86-7401-124-1

Менторство

Докторске академске студије

 • Кaрaктeризaциja oштeћeњa и лoмa мaтeриjaлa цeвoвoдa кoришћeњeм eпрувeтa oбликa прстeнa, Walid Musrati, 17.05.2019.
 • Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини материјала на бази титана за израду денталних импланата, Ивана Дамњановић, 27.09.2018.

Мастер академске студије

 • Анализа ефикасности технолошког поступка и опреме здруженог ензимског и микробиолошког процеса производње биоактивних пептида сурутке, Лука Мошорински, 30.12.2020.
 • Димензионисање вентила сигурности и сигурносне мембране за заједничку уградњу на цевоводу, Ксенија Богојевић, 30.09.2020.
 • Испитивање утицаја примене пребиотика и лиофилизата воћа на садржај и стабилност полифенола у пробиотској функционалној црној чоколади, Лидија Веселиновић, 30.09.2020.
 • Одређивање затезних својстава Ti-13Nb-13Zr легуре ситнозрне структуре добијене поступком увијања под високим притиском, Милена Радосављевић, 29.09.2020.
 • Прорачун елемената вентила сигурности према стандарду SRPS EN 12516, Милан Павловић, 25.02.2020.
 • Оправданост примене предтретмана у процесу производње биогаса, Ања Антанасковић, 30.09.2019.
 • Прорачун уређаја са сигурносном мембраном у постројењу за снабдевање медицинским гасовима, Никола Милошевић, 27.09.2018.
 • Утицај примене уређаја за предтретман агроотпада на унапређење производње биогаса, Матеа Микулић, 17.09.2018.
 • Прорачун цевних ослонаца вертикалног цилиндричног резервоара за млеко, Ана Продановић, 29.09.2017.
 • Прорачун сигурносних мембрана у биотехнолошким процесима под високим притиском, Јован Стевуљевић, 29.09.2017.
 • Димензионисање цевовода за транспорт гасовитог угљен-диоксида у пивари, Александра Антић, 30.09.2016.
 • Димензионисање вентила за течности према стандарду SRPS EN ISO 4126, Снежана Крунић, 27.09.2016.
 • Димензионисање посуде за припрему раствора у CIP систему погона за пастеризацију млечних производа, Јована Миладиновић, 27.09.2016.
 • Прорачун и димензионисање омотача коничне дупликаторске посуде под притиском са пужастом мешалицом, Тамара Јевдосић, 14.09.2016.
 • Прорачун цевовода за транспорт течног угљен-диоксида, Драгана Бојанић, 30.09.2015.
 • Утицај брзине компресије на механичке карактеристике калцијум-алгинатних честица, Милица Јанковић, 11.09.2015.
 • Термички прорачун анаеробног реактора за добијање биогаса применом нумеричког поступка, Милица Младеновић, 02.07.2015.
 • Избор опреме за отпрашивање гасова насталих при изливању гвожђа из високe пећи, Никола Марчић, 24.06.2015.
 • Отпуштање јона из комерцијално чистог титана и Ti-13Nb-13Zr легуре добијених поступком интензивног пластичног деформисања, Ивана Грујић, 27.02.2015.
 • Прорачун чврстоће хоризонталног резервоара за течни кисеоник, Снежана Рељић, 30.09.2014.
 • Димензионисање цевовода и ослонаца мешача у фази бистрења технолошког процеса прераде речне воде, Ивана Крстић, 23.09.2014.
 • Утицај радних услова и геометрије на чврстоћу гасовода према SRPS EN 13480-3 стандарду, Ивана Марковић, 15.07.2014.
 • Примена методе коначних елемената у анализи механичких карактеристика хидрогел честица, Ана Јурчевић, 14.07.2014.
 • Прорачун вентила сигурности и уређаја са сигурносном мембраном, Душица Мандић, 11.07.2014.
 • Прорачун цевовода и избор пумпи у пумпним станицама постројења за пречићшћавање отпадних вода, Слађана Давидовић, 30.09.2013.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће резервоара за складиштење течног азота., Ненад Видановић, 30.09.2013.
 • Димензионисање посуде за загревање воде при пастеризацији производа од воћа и поврћа, Санела Пајић, 30.09.2013.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће цевовода од аустенитног челика аналитичком и нумеричком методом, Даница Ојданић, 09.09.2013.
 • Прорачун чврстоће хоризонталног напојног резервоара, Татјана Спасојевић, 17.12.2012.
 • Прорачун чврстоће цилиндричне посуде под притиском у експлоатацији на основу димензионе контроле ултразвучном методом, Вања Ђапан, 28.09.2012.
 • Анализа напонског стања танкозидне цилиндричне посуде под притиском применом методе коначних елемената, Марија Шимшић, 28.09.2012.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће хоризонталног пролазног аутоклава према прорачунској температури и испитном притиску, Драгана Барјактаревић, 12.07.2012.
 • Нумеричка анализа стакло-полиестер композитне цеви изложене дејству унутрашњег притиска, Тамара Биочанин, 12.09.2011.
 • Анализа утицаја површинских прслина на интегритет цеви изложених дејству унутрашњег притиска, Ана Стефановић, 08.09.2011.

Основне академске студије

 • Утицај параметара поступка увијања под високим притиском на својства биоматеријала на бази титана, Ненад Милојевић, 30.09.2020.
 • Опрема и примена поступка лиофилизације у добијању стартер култура млечних производа, Тања Соколовић, 08.09.2020.
 • Одређивање модула еластичности на површини материјала на бази титана ситнозрне структуре применом методе наноиндентације, Ивана Сталетовић, 09.06.2020.
 • Микротврдоћа и корозиона отпорност ситнозрне легуре титана добијене поступком увијања под високим притиском, Лидија Стјепанић, 13.02.2020.
 • Примена узорака облика цевног прстена за одређивање отпорности према лому челичних цеви, Милена Радосављевић, 30.09.2019.
 • Примена поступка увијања под притиском за добијање ситнозрне легуре титана за примену у медицини, Ивана Миленковић, 30.09.2019.
 • Избор уређаја у процесу облагања чврстих форми у фармацеутској индустрији, Ксенија Богојевић, 18.02.2019.
 • Избор преме за добијање биогаса на сеоском домаћинству, Ања Антанасковић, 17.09.2018.
 • Прорачун правих цеви и цевних лукова израђених од челика под дејством унутрашњег притиска, Љубомир Синђелић, 29.09.2016.
 • Прорачун уређаја са сигурносном мембраном у цевоводима за транспорт кисеоника, Јован Стевуљевић, 29.09.2016.
 • Утицај облагања хитозаном на механичка својства алгинатних носача, Сања Радовановић, 12.05.2016.
 • Прорачун дубоког торисферичног данца дупликаторске посуде под притиском, Слађана Бракус, 14.03.2016.
 • Димензионисање челичних цевовода према стандарду SRPS EN 13480-3, Војкан Стаменковић, 22.02.2016.
 • Прорачун броја измена ваздуха у чистој соби у фармацеутској индустрији, Иван Станојевић, 30.09.2015.
 • Затезна својства и корозиона постојаност биомедицинске легуре титана Ti-13Nb-13Zr, Тамара Мијатовић, 06.07.2015.
 • Примена криогених резервоара за складиштење течних медицинских гасова, Марина Ђајић, 06.05.2015.
 • Примена CIP система за чишћење опреме за прераду сурутке, Милица Станишић, 30.09.2014.
 • Примена аутоматозованог CIP система за чишћење биореактора, Сандра Пејаковић, 26.09.2014.
 • Избор и примена пужастих мешалица у фармацеутској индустрији, Тамара Јевдосић, 23.09.2014.
 • Прорачун и димензионисање цилиндричног омотача резервоара за складиштење течног медицинског гаса, Драгана Бојанић, 11.09.2014.
 • Поступци и опрема за пелетирање у фармацеутској индустрији, Ана Џиновић, 14.07.2014.
 • Прорачун чврстоће апарата за стерилизацију са равним поклопцем према SRPS EN 13345 стандарду, Милица Јанковић, 11.04.2014.
 • Прорачун прирубног заптивног споја ревизионог отвора посуде за припрему инфузионог раствора, Бојана Кљајић, 26.09.2013.
 • Димензионисање прирубног заптивног споја према SRPS EN 13445, Душица Мандић, 12.09.2013.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће разделника паре запремине 0,12 м<sup>3</sup>, Ивана Крстић, 18.07.2013.
 • Идејно решење спрегнутог соларно-биогасног пилот постројења, Милица Младеновић, 15.07.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће резервоара за складиштење водоника, Даница Ојданић, 28.09.2012.
 • Димензионисање прирубница на омотачу и поклопцу цилиндричне посуде под притиском према највећем отпорном моменту, Санела Пајић, 24.09.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће посуде према испитном притиску, Ивана Дедовић, 12.07.2012.
 • Утицај врсте и величине отвора на дебљину зида цилиндричног омотача посуде под притиском, Урош Живковић, 10.07.2012.
 • Обезбеђење пројектоване класе и количине ваздуха у чистим собама, Бранислава Стојановић, 27.09.2011.
 • Избор механичког заптивача за мешалице у посудама, Вања Ђапан, 27.09.2011.
 • Утицај величине и положаја цевног прикључка на димензионисање торисферичних данаца цилиндричне вертикалне посуде, Дина Ћеховић, 20.09.2011.
 • Одређивање категорије посуде под притиском према европској директиви PED-97/23/EC, Марија Шимшић, 19.09.2011.
 • Прорачун дебљине плитких торисферичних данаца према стандарду EN 13445-3, Драгана Барјактаревић, 08.09.2011.
 • Контролни прорачун конструкције вертикалног аутоклава, Ана Стефановић, 14.09.2010.
 • Избор филтера за пречишћавање ваздуха у чистим собама, Тамара Биочанин, 16.07.2010.

Основне студије

 • Прорачун резервоара за компримовани ваздух у фармацеутском постројењу, Андријана Марковић, 11.07.2016.
 • Прорачун чврстоће вертикалног аутоклава са једноструким зидом, Јелена Марковић, 09.07.2015.
 • Прорачун чврстоће паровода од нерђајућег аустенитног челика, Јелена Митровић, 26.05.2015.
 • Прорачун цевовода за транспорт кисеоника у гасовитом стању, Марко Зелић, 09.03.2015.
 • Димензионисање хомогенизатора за израду козметичких препарата, Александар Момчиловић, 29.09.2014.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће цилиндричне вертикалне посуде под притиском, Јелена Бојић, 14.05.2013.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће посуде под притиском од аустенитног челика према SRPS EN 13445, Марко Савић, 28.02.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће резервоара за противпожарну заштиту, Јован Блажић, 21.02.2013.
 • Димензионисање и прорачун цилиндричног резервоара за компримовани ваздух, Ивана Голубовић, 24.09.2012.
 • Димензионисање дводелне цилиндричне посуде под притиском према SRPS EN 13445, Јована Николић, 23.02.2012.
 • Димензионисање посуде под притиском са полуцевном спиралом према EN 13445, Снежана Станимировић, 26.12.2011.
 • Прорачун чврстоће цилиндричног аутоклава изложеног дејству испитног притиска, Александра Анастасов, 14.07.2011.
 • Контролни прорачун чврстоће хипербаричне коморе, Милица Пилиповић, 26.05.2011.
 • Избор конструкционог решења дупликаторске посуде под притиском у зависности од радног притиска и температуре, Богдан Здравковић, 20.05.2011.
 • Контролни прорачун цистерне за транспорт течног медицинског гаса, Катарина Јовичић, 30.12.2010.
 • Контролни прорачун чврстоће стабилног хоризонталног резервоара за складиштење течног атмосферског гаса, Ива Највирт, 28.12.2010.
 • Прорачун и димензионисање цилиндричног аутоклава, Ивана Димић, 27.09.2010.
 • Процена носивости цеви са површинским оштећењем изложених дејству унутрашњег притиска, Милош Мандић, 31.05.2010.
 • Прорачун и димензионисање посуде за рекуперацију толуола, Ивана Николић, 04.11.2009.
 • Прорачун и димензионисање отвора за контролу дупликаторске посуде под притиском, Сања Пековић, 15.07.2009.
 • Валидација чистих соба у фармацеутској индустрији, Данијела Радовић, 16.06.2009.
 • Обезбеђење сигурности посуде за компримовани ваздух у експлоатацији према Европској Директиви за опрему под притиском, Мира Савић, 15.04.2009.
 • Прорачун и димензионисање дупликаторске посуде за припрему инфузионог раствора, Наташа Томовић, 30.12.2008.
 • Анализа настанка жилавог лома у завареном споју нисколегираног челика повишене чврстоће, Милан Јуранић, 24.11.2008.
 • Избор вентила сигурности при пројектовању опреме под притиском, Светлана Лечић, 28.05.2008.
 • Избор машина великих капацитета за производњу таблета различитих облика, Тања Вујновић, 02.07.2007.
 • Анализа утицаја сила у вијцима на избор стандардне прирубнице са коничним прелазом, Дарко Ралић, 05.04.2007.
 • Избор опреме у процесу добијања и обраде гранулата у фармацеутској индустрији, Јелена Радоњић, 29.12.2006.
 • Проблеми грешака насталих при изради посуда под притиском, Владимир Пауновић, 31.05.2006.
 • Прорачун напона и мерење деформација мерним тракама на посуди под притиском, Урош Милашиновић, 29.12.2005.
 • Развој и експериментална потврда математичког модела за прорачун напона и деформација ламинантних композитних материјала, Божидар Филиповић, 29.12.2005.