Navigation

проф. др Рада Пјановић

Ванредни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 44

011/3303854
локал854
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеMay 16, 2016

Предмети

14МХФИ914MHFI9 - Unit operations in pharmaceutical engineering
14ХФИ3914HFI39 - Design and Selection of Bioreactor Sistem
Д196D196 - Selected chapters of mass transfer
ЗП36ZP36 - Mass Transfer Operations
ЗП44ZP44 - Professional practice
МКОMKO - Controlled release
МХИП6MHIP6 - Bioreactors
ХФИ411HFI411 - Unit operations in pharmaceutical engineering

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Sava Velickovic, Мелина Калагасидис Крушић, Рада Пјановић, Невенка Бошковић-Враголовић, Peter Griffits, and Иванка Поповић, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988

Менторство

Мастер академске студије

 • Утицај концентрације холестерола у мембрани ниозома на брзину дифузије активне компоненте, Марија Аћамовић, 30.09.2019.
 • Дифузија комплекса кофеин-никотинамид диспергованих у хидрогелу, Милица Николић, 30.09.2019.
 • Оптимизација састава мембране ниозома, Милица Пауновић, 30.09.2019.
 • Отпуштање комплекса никотин-амид/кофеин из pH осетљивих хидрогелова поли(метакрилне киселине) модификоване протеином и фосфолипидним честицама, Михајло Јовановић, 18.07.2019.
 • Утицај присуства диметил изосорбида на брзину дифузије нистатина из емулзија, Наталија Пантелић, 28.09.2018.
 • Карактеризација и инкапсулација екстракта медицинске гљиве Inonotus obliquus, Мића Тумара, 28.09.2018.
 • In vitro анализа трансдермалне дифузије естара флавоноида, Ања Петров, 28.09.2018.
 • Утицај концентрације на ефективни коефицијент дифузије комплекса кофеин-никотинамид из липозома, Вера Велимировић, 28.09.2018.
 • Дифузија нистатина из емулзија, Милан Стојановић, 28.09.2018.
 • In vitro анализа трансдермалне дифузије естара витамина C, Милица Вељковић, 27.09.2018.
 • Отпуштање кофеина из липозома диспергованих у хидрогелу, Милена Матовић, 20.02.2017.
 • Дифузија антибиотика цефтиофура из смеше слободног и инкапсулираног лека, Оливера Бојић, 30.09.2016.
 • Инкапсулација антибиотика цефтиофура у липозоме и његова дифузија, Драгица Јањић, 30.09.2016.
 • Кинетика отпуштања кофеина из конвенционалних и PEG модификованих липозома диспергованих у хидрогелу, Јелена Батинић, 30.09.2016.
 • Дифузија кофеина из емулзија типа "гел у уљу", Кристина Ђорђевић, 27.09.2016.
 • Дифузија кофеина из система липозоми -алгинат, Стефан Крсмановић, 29.09.2015.
 • Дифузија цефтиофура из хидрогелова и липидних микрочестица, Милош Кузмановић, 30.09.2014.
 • Дифузија полифенола из алгинатних честица, Ана Коковић, 30.09.2014.
 • Испитивање стабилности вишеструких емулзија типа вода-уље-вода, Андреј Селаковић, 30.09.2014.
 • Утицај састава мембране на дифузију полифенола из липидних микрочестица, Марина Ђуриш, 30.09.2014.
 • Дифузија кофеина из хидрогелова са липидним микрочестицама, Јелена Вукосављевић, 30.09.2014.
 • Дифузија кофеина из емулзија и хидрогелова, Филип Спасојевић, 29.09.2014.
 • Кинетика ослобађања полифенола из хидрогелова метакрилне киселине модификованих казеином, Маја Марковић, 03.09.2013.
 • Испитивање утицаја поларности уља на ефикасност активних компоненти у емулзијама, Предраг Арсић, 28.09.2012.
 • Брзина ослобађања ди-хидро кверцетина из микрочестица диспергованих у хидрогелу, Ђина Величковић, 28.09.2012.
 • Дифузија диклофенак натријума из таблета са продуженим ослобађањем, Маја Предревац, 28.09.2012.
 • Испитивање стабилности емулзија са цитратним емулгатором, Тијана Маринковић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Оптимизација услова екстракције биљака из реда купусњача (Brassicaceae), Душан Ковчић, 30.09.2019.
 • Трансдермална дифузија лидокаин-хидрохлорида из хидрогелова, Сања Симикић, 30.09.2019.
 • Поређење трансдермалне дифузије хидрофилне и липофилне активне компоненте, Катарина Ћојбашић, 30.09.2019.
 • Кинетика отпуштања кофеина из конвенционалних и PEG модификованих липозома диспергованих у хидрогелу, Ана Андрић, 30.09.2019.
 • Дифузија лидокаин-хидрохлорида из хидрогелова и хидрогелова са диметил изосорбидом, Невена Благојевић, 28.02.2019.
 • In vitro испитивање отпуштања синигрина из конвенционалних липозома, Јована Павловић, 28.09.2018.
 • Утицај pH вредности рецепторског флуида на брзину отпуштања синигрина из липозома, Дина Крцић, 28.09.2018.
 • Дифузије лидокаина из хидрогелова на бази акрил-тауратних полимера, Милица Пауновић, 27.09.2018.
 • Утицај концентрације на брзину дифузије комплекса кофеин-никотинамид из хидрогела, Михајло Јовановић, 24.09.2018.
 • Моделовање кинетике отпуштања кофеина из хидрогелова, Бојана Станковић, 05.04.2018.
 • Дифузија натријум-фусидата из емулзија са течним кристалима, Милан Стојановић, 29.09.2017.
 • Утицај вискозитета хидрогела на брзину дифузије лидокаина, Наталија Пантелић, 29.09.2017.
 • Дифузија комплекса кофеин-ниацинамид из липозома, Никола Милошевић, 29.09.2017.
 • Утицај концентрације комплекса кофеин-ниацинамид на коефицијент дифузије из липозома, Мића Тумара, 27.09.2017.
 • Дифузија кофеина из липозома диспергованих у хидрогелу, Стоја Лазаревић, 30.09.2016.
 • Брзина дифузије кофеина из липозома са холестеролом, Нада Савић, 08.07.2016.
 • Утицај састава мембране на дифузију кофеина из липозома, Драгица Јањић, 30.09.2015.
 • Дифузија кофеина из PEG-модификованих липозома, Оливера Бојић, 30.09.2015.
 • Утицај модификације мембране на дифузију кофеина из липидних микрочестица, Јелена Батинић, 26.06.2015.
 • Емулзија типа "гел у уљу" - припрема и тестови стабилности, Душан Анђелковић, 27.02.2015.
 • Утицај модификације мембране липидних микрочестица на брзину отпуштања кофеина, Дајана Гагић, 30.09.2014.
 • Испитивање стабилности емулзија уље у води са структуром течних кристала, Милена Матовић, 29.09.2014.
 • Испитивање стабилности емулзија са течним кристалима, Андреј Селаковић, 30.09.2013.
 • Дифузија ди-хидро кверецтина из липидних микрочестица, Милош Кузмановић, 30.09.2013.
 • Испитивање стабилности емулзија на бази акрил-тауратног кополимера, Филип Спасојевић, 04.07.2013.
 • Дифузија полифенола из модификованих фосфолипидних микрочестица, Маја Марковић, 13.07.2012.
 • Дифузија полифенола из модификованих липозома диспергованих у хидрогелу, Ђина Величковић, 23.09.2011.

Основне студије

 • Утицај величине и облика фосфолипидних микрочестица на дифузију полифенола, Александра Несторовић, 18.05.2012.