Navigation

проф. др Невенка Бошковић-Враголовић

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 44

011/3303854
локал854
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звањеJune 22, 2016

Предмети

ДФП1DFP1 - Transport Phenomena Analogies
ЗП36ZP36 - Mass Transfer Operations
ЗП44ZP44 - Professional practice
МЗФMZF - Transport Phenomena
МЗФ1MZF1 - Transport Phenomena

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Sava Velickovic, Мелина Калагасидис Крушић, Рада Пјановић, Невенка Бошковић-Враголовић, Peter Griffits, and Иванка Поповић, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988

Менторство

Докторске академске студије

 • Фракциона хидродестилација и ректификација етарског уља плода клеке (Juniperus communis L.), Миљана Марковић, 27.09.2018.
 • Дисконтинуални гранични слој и аналогије преноса у пакованим, флуидизованим и транспортним системима течност-честице, Дарко Јаћимовски, 10.11.2017.

Мастер академске студије

 • Испитивање преноса масе у ротационом систему електрохемијском методом, Јелена Савић, 30.09.2019.
 • Пројектовање система за третман технолoшких отпадних вода биолошке производње вакцина, Катарина Асановић, 16.07.2019.
 • Зависност брзине отпуштања никотинамида из липозома од pH вредности околине, Ивана Николић, 28.09.2018.
 • Упоредна анализа флуидодинамике и преноса масе у конвенционалним и инверзно флуидизованим слојевима течност-честице, Александра Нешић, 27.09.2017.
 • Флуидодинамика и пренос масе у инверзивно флуидизованом слоју, Александра Димитријевић, 24.03.2017.
 • Кинетика хидродестилације плода клеке (Juniperus communis L.) - оптимизација поступка припреме плода бубрењем и влажним млевењем, Дорис Јањић, 30.09.2016.
 • Кинетика хидродестилације плода клеке (Juniperus communis L.) - оптимизација припреме плода сувим млевењем, Андреа Јањић, 30.09.2016.
 • Испитивање дисконтинуалног концентрационог поља при струјању флуида у пакованим и флуидизованим слојевима, Невена Матић, 30.09.2015.
 • Пренос масе са хемијском реакцијом у партикулативно флуидизованим слојевима, Сузана Топаловић, 26.06.2015.
 • Примена електрохемијске методе за испитивање преноса масе у партикулативно флуидизованим слојевима, Љиљана Стевановић, 30.09.2014.
 • Пренос масе у партикулативно флуидизованим слојевима у условима развијеног дифузионог граничног слоја, Немања Вучетић, 17.12.2013.
 • Утицај састава мембране на брзину отпуштања полифенола из липидних микрочестица, Весна Радуновић, 28.09.2011.
 • Примена адсорпционе методе за испитивање преноса масе при опструјавању цилиндра у флуидизованом слоју, Славиша Јовић, 15.07.2011.

Основне академске студије

 • Пренос масе у инверзно флуидизованим слојевима адсорпционом методом, Катарина Шућуровић, 28.08.2019.
 • Утицај вискозитета емулзија са течним кристалима на брзину отпуштања натријум-фусидата, Драга Ђорђевић, 28.09.2018.
 • Путања и брзина честица у конвенционалном и инверзно флуидизованом слоју течност-честице, Јелена Савић, 04.07.2018.
 • Пренос масе у инверзно флуидизованом слоју, Наташа Бакић, 30.09.2017.
 • Флуидодинамика и кретање честица у инверзно флуидизованом слоју, Сања Анђелковић, 30.09.2017.
 • Кинетика хидродестилације плода клеке (Juniperus communis L.) у зависности од поступка припреме биљног материјала, Александра Нешић, 23.09.2016.
 • Пренос масе при опструјавању кратког цилиндра у флуидизованом слоју течност-честице, Милкица Јовичић, 16.07.2015.
 • Пренос масе са хемијском реакцијом у флуидизованом слоју течност-честице, Јана Алексић, 11.05.2015.
 • Пренос масе и слика струјања при опструјавању цилиндра у пакованом слоју течност-честице, Невена Живковић, 30.09.2014.
 • Пренос масе флуид-зид при опструјавању цилиндра у пакованом флуидизованом слоју течност-честице, Невена Матић, 30.09.2014.
 • Пренос количине кретања, масе и топлоте у флуидизованом слоју течност-честице, Александра Говедарица, 30.09.2013.
 • Пренос масе уроњени објекат-флуид у партикулативно флуидизованом слоју применом адсорпционе методе, Љиљана Стевановић, 30.09.2013.
 • Дифузија полифенола из хидрогелова и микрочестица диспергованих у хидрогеловима, Ана Мартинчевић, 15.07.2011.
 • Дифузија полифенола из фосфолипидних микрочестица, Весна Радуновић, 27.09.2010.

Основне студије

 • Испитивање утицаја састава мембране микрочестица на брзину дифузије инкапсулиране активне компоненте, Марина Вукашиновић, 21.03.2011.
 • Пренос количине кретања, масе и топлоте при вертикалном транспорту у систему течност-честице, Дарко Јаћимовски, 07.10.2010.
 • Оптимизација техника за инкапсулацију једињења са антиоксидативним дејством у микрогел честице, Милана Зарић, 24.09.2010.
 • Инкапсулација и дифузија лека из липидних микрочестица, Рада Симикић, 27.05.2010.
 • Дифузија лека из хидрогелова и хидрогелова са микрочестицама, Виолета Пауновић, 16.10.2009.
 • Дифузија метил-салицилата из микроемулзија, Јована Џопалић, 15.10.2009.
 • Анализа модела преноса топлоте гас-уроњена сфера у пакованим и флуидизованим слојевима, Никола Маринковић, 29.12.2008.
 • Примена адсорпционе методе за испитивање преноса масе при опструјавању сфере, Миодраг Трудић, 29.02.2008.
 • Анализа модела преноса топлоте у флуидизованим слојевима гас-честице, Снежана Станчић, 04.12.2007.
 • Испитивање пада притиска у полидисперзним пакованим слојевима несферичних честица, Ирена Николић, 13.07.2007.
 • Примена адсорпционе методе за испитивање преноса масе у пакованим и флуидизованим слојевима течност-честице, Марија Младеновић, 11.07.2007.
 • Струјање честица у вишефазним контакторима гас-покретне честице-пакован слој, Јована Врачевић, 12.12.2006.
 • Испитивање преноса масе у партикулативно флуидизованим слојевима адсорпционом методом, Бранислав Манић, 01.12.2006.
 • Пад притиска у пакованим слојевима сферних честица, Жељко Медић, 16.11.2006.
 • Расподела времена задржавања покретних честица у контакторима гас-чврсто-гас, Дубравка Берар, 02.11.2006.