Navigation

проф. др Иванка Поповић

Редовни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 510

011/3370478
011/3303706
Научна областПолимерно инжењерство
Датум избора у звањеOctober 20, 2001

Предмети

14Д16114D161 - Modern Polymer Processing Techniques
14ИГИ4314IGI43 - Paper and Paperboard Technology
14ИИМ2314IIM23 - Polymer Materials
14ИИМ4614IIM46 - Recycling of materials
14ИИМ4914IIM49 - Thermoplastic Polymers
14МИМА114MIMA1 - Polymer Packaging Design
14МИМА214MIMA2 - Barrier properties of polymer packaging
14МИМКМ114MIMKM1 - Elastomers
14ХПИ3814HPI38 - Fundamentals of Polymer Engineering
14ХПИ41814HPI418 - Polymer Processing and Recycling
14ХПИ41914HPI419 - Natural Polymer Materials
ББИ213BBI213 - Natural Polymers
Д130D130 - Polymer Degradation and Stabilization
Д156D156 - Organic waste products as secondary raw materials
Д186D186 - Principles of the dynamics of polymer systems
ИЖС214IZS214 - Introduction to Chemical Engineering
ХПИ311HPI311 - Natural Polymers
ХХИ210HHI210 - Introduction to Chemical Engineering

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Maja Marković, Pavle Spasojević, Sanja Šešlija, Ivanka Popović, Đorđe Veljović, Rada Pjanović, and Vesna Panić, Casein-poly(methacrylic acid) hybrid soft networks with easy tunable properties, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 113, 2019, pp. 276-288; 10.1016/j.eurpolymj.2019.01.065
 2. Sanja Seslija, Đorđe Veljović, Melina Kalagasidis Krušić, Jasna Stevanovic, Sava Veličković, and Ivanka Popović, Cross-linking of highly methoxylated pectin with copper: the specific anion influence, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 40, 2016, pp. 1618-1625; 10.1039/C5NJ03320A
 3. Nedeljko Milosavljevic, Nikola Milasinovic, Иванка Поповић, Jovanka Filipovic, and Мелина Калагасидис Крушић, Preparation and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, POLYMER INTERNATIONAL, 60, 3, 2011, pp. 443-452
 4. Nedeljko Milosavljevic, Ljiljana Kljajevic, Иванка Поповић, Jovanka Filipovic, and Мелина Калагасидис Крушић, Chitosan, itaconic acid and poly(vinyl alcohol) hybrid polymer networks of high degree of swelling and good mechanical strength, POLYMER INTERNATIONAL, 59, 5, 2010, pp. 686-694
 5. Lynne Katsikas, Milena Avramovic, Cortes Ruben Dario Betancourt, Milos Milovanovic, Мелина Калагасидис Крушић, and Иванка Поповић, The thermal stability of poly(methyl methacrylate) prepared by RAFT polymerisation, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 73, 8-9, 2008, pp. 915-921
 6. Sava Velickovic, Мелина Калагасидис Крушић, Рада Пјановић, Невенка Бошковић-Враголовић, Peter Griffits, and Иванка Поповић, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988
 7. B. Popović, R.S. Jovanović, Enis DŽunuzović, Ivanka Popović, and Драган Јоцић, Structural changes in the fabrication and ageing of PA66 textured yarn, MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, 290, 2005, pp. 143-148; 10.1002/mame.200400200

Менторство

Докторске академске студије

 • Кoмпoзитни мaтeриjaл нa бaзи биo-oбнoвљивe нeзaсићeнe пoлиeстaрскe смoлe и рeциклирaнoг пoли(eтилeн-тeрeфтaлaтa), Бојана Фидановски, 28.12.2018.
 • Aцилoвaни дeривaти пeктинa: синтeзa, кaрaктeризaциja и мoгућнoст примeнe, Сања Шешлија, 18.09.2018.
 • Нови модели за унапређење енергетске ефикасности у полимерној и сродним индустријама, Бојана Вукадиновић, 19.09.2017.

Мастер академске студије

 • Синтеза и карактеризација полимерних носача слабо водорастворне пиридонске азо боје, Маја Трајковић, 10.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација композита на бази незасићених полиестарских смола и наноцелулозе, Павле Рамах, 19.08.2020.
 • Испитивање структурних и функционалних својстава композитних филмова на бази пектина и карбонских нанотуба, Јована Савић, 05.07.2019.
 • Пост-третмани фотополимерних плоча за штампање на бази воде, Милица Јешић, 28.09.2018.
 • Испитивање механичких и баријерних својстава филмова на бази пектина модификованог дихлоридом глутарне киселине, Нина Вучковић, 12.07.2018.
 • Испитивање утицаја модификације на баријерна и механичка својства филмова на бази ацилованих деривата пектина, Јелена Томић, 30.09.2017.
 • Модификација пектина у реакцији конвенционалне естерификације коришћењем хлорида дикарбоксилних киселина, Милица Милутиновић, 30.09.2016.

Основне академске студије

 • Испитивање механичких и баријерних својстава композитних филмова на бази пектина и карбонских нанотуба, Слађана Стејанић, 26.02.2021.
 • Испитивање структурних и механичких својстава филмова на баз пектина и наноцелулозе, Слађана Јордаковић, 26.02.2021.
 • Агро-индустријски отпад као сировина за добијање пектина, Милица Јакимовски, 30.09.2020.
 • Упоредна анализа баријерних својстава филмова за паковање хране, Хелена Латиновић, 23.09.2020.
 • Испитивање утицаја пластификатора на бази масних киселина ланеног уља и поли(етилен гликола) на баријерна својства полисахаридних филмова, Милица Лазаревић, 30.09.2019.
 • pH осетљиви хибридни полимерни носачи на бази поли(метакрилне киселине) за циљано отпуштање слабо водорастворне активне супстанце, Маја Трајковић, 26.09.2019.
 • Утицај комбинације реактивних растварача на реолошке карактеристике незасићених полиестарских смола, Павле Рамах, 05.07.2019.
 • Утицај пластификатора на бази итаконске киселине на механичка својства пектинских филмова, Тамара Топаловић, 22.04.2019.
 • Испитивање утицаја пластификатора на бази итаконске киселине и поли(етилен гликола) на баријерна својства пектинских филмова, Лидија Аранитовић, 22.04.2019.
 • Синтеза композитних материјала на бази незасићених полиестарских смола и лигнина, Константин Прерадовић, 06.07.2018.
 • Синтеза и карактеризација филмова на бази пектина модификованог у реакцији естерификације са дихлоридом адипинске киселине, Јована Савић, 30.09.2017.
 • Кинетика отпуштања кофеина из хибридних полимерних носача на бази pH осетљиве поликиселине, протеина и липозома, Дејан Радовановић, 22.09.2017.
 • Оптимизација адхезива на бази епоксидне смоле и хитозана за спајање различитих материјала, Софија Арсић, 21.09.2017.
 • Полимерне мреже на бази казеина, метакрилне и итаконске киселине као носачи за отпуштање слабо водорастворних активних супстанци, Милица Јешић, 21.07.2017.
 • Механичка својства композитних метеријала на бази незасићених полиестара и рециклованих PET влакана, Стефан Марковић, 30.09.2016.
 • Испитивање кинетичких параметара сорпције пектина модификованог у реакцији естерификације са дихлоридом глутарне киселине, Нина Вучковић, 30.09.2016.
 • Испитивање утицаја структурних модификација пектина на капацитет и кинетику сорпције јона бакра, Јелена Томић, 30.09.2016.

Основне студије

 • Кинетика бубрења PNIPAAm ксерогела у раствору титанијум-изопропоксида у изопропанолу, Саша Дамљановић, 13.06.2011.
 • Испитивање pH и температурне осетљивости поли(2-хидроксиетилметакрилат/итаконска киселина/поли(етилен гликол) диметакрилат) хидрогелова, Марија Војисављевић, 27.12.2010.
 • Изотермна дехидратација хидрогела поли(акрилне киселине-ко-метакрилне киселине), Урош Мићић, 24.12.2010.
 • Синтеза и полимеризација моно-2-азидоетилитаконата, Мирјана Медојевић, 15.07.2010.
 • Синтеза и полимеризација моно-2-хлоретил-итаконата, Тања Павловић, 29.04.2009.
 • Синтеза и полимеризација метилглицидил итаконата, Марија Јовић, 13.03.2008.
 • Термо-оксидативна стабилност рециклиране полиетиленске фолије, Данијела Спасић, 28.09.2007.
 • Радикална полимеризација ди-н-бутил итаконата у присуству микроталаса, Маријан Бабић, 07.09.2007.
 • Могућности рециклаже полиетиленске пољопривредне фолије, Бојана Вукадиновић, 08.12.2006.
 • Оптимизација садржаја пигмената у полиетиленском мастербачу, Радован Димитријевић, 29.09.2006.
 • Контролисана радикална полимеризација винилиденских мономера помоћу/ин ситу/ синтетисаног рафт агенса, Ненад Павловић, 12.12.2005.
 • Синтеза и полимеризација н бутил амида итаконске киселине, Теодора Жујовић, 22.07.2005.
 • Синтеза и полимеризација винилних мономера који садрже сумпор, Марија Кнежевић, 17.12.2004.
 • Синтеза и карактеризација кополимера ди2/хлоретил итаконата и стирена, Мирко Џунић, 28.05.2004.
 • Вискозиметријско испитивање својства поли итакоске киселине у раствору, Ђорђе Анђелкоски, 11.03.2004.
 • Припрема и каракерисање нанокомпозита полистирен/хидроксиапатит, Оливера Вељковић, 26.12.2003.
 • Испитивање утицаја н.н/диметилетаноламина на радикалну полимеризацију диметил итаконата, Маја Максимовић, 23.12.2003.
 • Синтеза и карактеризација поли/ди/2/хлоретил фумарата/, Милена Аврамовић, 28.07.2003.
 • Утицај модификације силицијум карбида на термичка својства композита поли/метил метакрилат/ силицијум карбид, Бранка Ћосић, 11.12.2002.
 • Испитивање својстава интерпенетрирајућих мрежа на бази хиперразгранатих полимера, Сања Мариновић, 04.10.2002.
 • Технолошка анализа поступка за рецикловање поли/етилел терефталата, Миљана Замуровић, 03.10.2002.
 • Термичка деградација поли/диметил фумарата, Александар Јовановић, 30.09.2002.
 • Термогравиметријска анализа композита поли/метил метакрилат/силицијум карбид, Слободанка Чуровић, 16.07.2002.
 • Механизам термичке деградације поли /диетил фумарата/, Милош Миловановић, 02.04.2002.
 • Кинетика радикалне полимеризације монобутил итаконата, Благоје Мазалица, 26.12.2001.
 • Кинетика радикалне полимеризације монобутил итаконата у раствору, Слободан Николов, 06.12.2001.
 • Кинетика термичке разградње поли диетил фумарата, Радомир Бошковић, 27.07.2001.
 • Термичка деградација поли диетил фумарата, Томица Тошић, 26.07.2001.
 • Процена прерадљивости еластомера одређивањем релаксације динамичког напона, Александра Петковић, 11.04.2001.
 • Кинетика радикалне полимеризације моноетил итаконата у раствору, Милка Игњатовић, 04.05.2000.
 • Оптимизација производње водоразредивих боја за флексографску штампу у лабораторијским условима, Петар Радишић, 17.03.2000.
 • Оптимизација услова индустријске полимеризације стирен-бутадиен карбоксилираних система, Јелена Божовић, 27.12.1999.