Navigation

проф. др Енис Џунузовић

Ванредни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 414

011/3303683
локал683
Научна областФизичка хемија макромолекула
Датум избора у звањеSeptember 15, 2016

Предмети

14Д00614D006 - Colloid chemistry
14Д11814D118 - Physical chemistry of polymers
14Д12814D128 - Advanced Course of Characterization of Macromolecules
14Д15914D159 - Polymer blends
14ИИМ31314IIM313 - Properties of polymer materials
14МИМФ1814MIMF18 - Electroconducting polymers
14МТЕТ2014MTET20 - Characterization of polymers
14МХЕИ814MHEI8 - Characterization of polymers
14МХОХ914MHOH9 - Basic Principles of Polymer Chemistry and Tehnology
14МХПИ714MHPI7 - Electroconducting polymers
14ХПИ4714HPI47 - Characterization of polymers
ББИ392BBI392 - Physical Chemistry II
ЗП291ZP291 - Physical Chemistry I
ЗП392ZP392 - Physical Chemistry II
ИЖС217IZS217 - Colloid chemistry
МЗХ12MZH12 - Colloid chemistry
МЗХ2MZH2 - Physical chemistry of macromolecules
ХЕИ311HEI311 - Colloid chemistry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. B. Popović, R.S. Jovanović, Enis DŽunuzović, Ivanka Popović, and Драган Јоцић, Structural changes in the fabrication and ageing of PA66 textured yarn, MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, 290, 2005, pp. 143-148; 10.1002/mame.200400200
 2. Мелина Калагасидис Крушић, Енис Џунузовић, Snezana Trifunovic, and Jovanka Filipovic, Polyacrylamide and poly(itaconic acid) complexes, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 40, 4, 2004, pp. 793-798
 3. Мелина Калагасидис Крушић, Енис Џунузовић, Snezana Trifunovic, and Jovanka Filipovic, Semi-IPNs based on polyacrylamide and poly(itaconic acid), POLYMER BULLETIN, 51, 2, 2003, pp. 159-166

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза, карактеризација и примена макропорозних нанокомпозита глицидил-метакрилата и магнетита, Бојана Марковић, 07.06.2019.
 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa нaнoчeстицa срeбрa нa мaкрoпoрoзнoм пoлимeрнoм нoсaчу, Ивана Вукоје, 28.09.2017.
 • Утицај површински модификованих наночестица титан-диоксида на својства алкидних и епоксидних смола, Тијана Радоман, 30.09.2014.

Мастер академске студије

 • Испитивање могућности модификације својстава заштитних превлака на бази епоксидних смола заменом дела пигмента микрометарских димензија честицама пигмента нанометарских димензија, Стефан Ћирјаковић, 30.09.2019.
 • Утицај наночестица титан-диоксида површински модификованих цетил галатом на кристализацију поли(L-лактида), Милена Милошевић, 25.09.2018.

Основне академске студије

 • Испитивање адсорпције галне киселине и метил галата на наночестице титан-диоксида применом цикличне волтаметрије, Божидар Вујовић, 13.07.2018.
 • Утицај субмикронских и наночестица титан-диоксида на својства умрежене епоксидне смоле, Крстина Јанковић, 12.07.2018.
 • Утицај наночестица титан-диоксида површински модификованих имином на бази 3,4-дихидроксибензалдехида и октадециламина на својства умрежене епоксидне смоле, Стефан Ћирјаковић, 30.09.2015.
 • Добијање и својства полимерних нанокомпозита епоксидне смоле и наночестица титан-диоксида површински модификованих имином на бази 3,4-дихидроксибензалдехида и олеиламина, Мирјана Стевановић, 28.09.2015.

Основне студије

 • Утицај пунила на бази композита полианилина и титан-диоксида на својства умрежене епоксидне смоле, Александра Шеховић, 25.05.2015.
 • Синтеза и карактеризација нанокомпозита на бази епоксидне смоле и наночестица титан-диоксида површински модификованих естрима галне киселине, Ненад Терзић, 29.09.2014.