Navigation

проф. др Јасна Ђонлагић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 111

011/3303621
011/3370728
локал621
Научна областХемија Макромолекула
Датум избора у звањеOctober 01, 2017

Предмети

ЗП111ZP111 - General Chemistry II

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Marija Nikolić, Rada Petrović, Đorđe Veljović, Vladan Ćosović, Nadežda Stanković, and Jasna Đonlagić, Effect of sepiolite organomodification on the performance of PCL/sepiolite nanocomposites, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 97, 2017, pp. 198-209; 10.1016/j.eurpolymj.2017.10.010
 2. Јелена Миленковић, Јасна Хреновић, Ивана Гоић-Баришић, Милош Томић, Невенка Рајић, and Jasna Đonlagić, Synergistic anti-biofouling effect of Ag-exchanged zeolite and D-Tyrosine on PVC composite against the clinical isolate of Acinetobacter baumannii, Biofouling, 30, 8, 2014, pp. 965-973
 3. Верица Манојловић, Невенка Рајић, Jasna Đonlagić, Виктор Недовић, and Branko Bugarski, Application of Electrostatic Extrusion – Flavour Encapsulation and Controlled Release, SENSORS, 8, 3, 2008, pp. 1488-1496; 10.3390/s8031488

Радови са скупова

 1. Верица Ђорђевић, Радослава Правиловић, Невенка Рајић, Јасна Ђонлагић, and Бранко Бугарски, Encapsulation of a flavour compound in alginate microparticles, COST865 Spring Workshop on Bioencapsulation Sciencies to Applications, 2008

Менторство

Докторске академске студије

 • Утицај хемијске модификације глина на структуру и својства њихових епоксидних нанокомпозита, Милош Томић, 27.12.2017.
 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa биoдeгрaдaбилних блoк кoпoлимeрa нa бaзи пoли(ε-кaпрoлaктoнa) и пoли(eтилeн-oксидa), Маријана Поњавић, 14.11.2017.
 • Синтеза, структура и својства биодеградабилних алифатских поли(естар етара), Драгана Стаменић, 03.07.2014.

Мастер академске студије

 • Синтеза разгранатих биодеградабилних поли(ε-капролактона) са различитим бројем грана, Смиљана Стефановић, 30.09.2017.
 • Синтеза термички осетљивих хидрогелова на бази поли(N-изопропилакриламида) и хијалуронске киселине умрежених наноглинама, Илинка Мирковић, 29.08.2016.
 • Синтеза и карактеризација асиметричних поли(етилен-оксид)-поли(ε-капролактон) диблок кополимера, Ива Бабуцић, 27.02.2015.
 • Синтеза и карактеризација биодеградабилних поли(ε-капролактон)-поли(етилен оксид)-поли(ε-капролактон) триблок кополимера, Маријана Поњавић, 30.09.2013.
 • Епоксидне смоле ојачане модификованим глинама нанометарских димензија, Милош Томић, 29.02.2012.

Основне академске студије

 • Синтеза и карактеризација разгранатих поли(ε-капролактон)-поли(етилен-оксид) блок кополимера, Лука Милошевић, 11.09.2017.
 • Израда нанокомпозита на бази ε-капролактина и органо-модификованих глина, Милан Митев, 30.09.2016.
 • Израда микросфера на бази поли(ε-капролактон)-поли(етилен-оксид)-поли(ε-капролактон) триблок кополимера за контролисано отпуштање лекова, Хелена Јелић, 30.09.2016.
 • Припрема и својства епоксидних композита на бази наноглина, Милица Ловрић, 14.07.2016.
 • Синтеза и карактеризација разгранатих биодеградабилних поли(ε-капролактона), Смиљана Стефановић, 30.09.2015.
 • Синтеза термички осетљивих хибридних микрогелова на бази поли(N-изопропилакриламида), Илинка Мирковић, 09.04.2013.

Основне студије

 • Примена поли(ε-капролактона) и поли(етилен-оксид)-поли(ε-капролактон) диблок кополимера у контролисаном отпуштању лекова из микросфера, Александра Трифуновић, 30.09.2016.
 • Синтеза микрочестице хидрогелова на бази поли(N-изопропилакриламида) инверзном суспензионом полимеризацијом, Бојана Бурсаћ, 16.02.2011.
 • Утицај присуства хидрофилног поли(етиленоксида) на контролисано отпуштање лекова из микросфера поли(ε-капролактона), Јасмина Арсић, 29.12.2010.
 • Утицај структуре порозних микросфера поли(ε - капролактона )/поли(етиленоксида) на контролисано отпуштање лекова, Ина Опалић, 23.04.2010.
 • Уградња фотохромних боја у микрочестице хидрогелова на бази хитозана и поли(N-изопропилакриламида), Аница Ланцушки, 05.02.2010.
 • Утицај pH средине на контролисано отпуштање лекова из микросфера поли(е-капролактона), Марија Винчић, 30.09.2009.
 • Припрема порозних микросфера поли(е-капролактона) за контролисано отпуштање лекова, Александар Ђермановић, 02.04.2009.
 • Оптимизација услова добијања порозних микросфера поли ( бутилен сукцината ), Милица Спасојевић, 26.09.2008.
 • Оптимизација услова синтезе алифатских полиестара модификованих поли(пропиленоксидним) сегментима, Марија Радоичић, 29.01.2007.
 • Синтеза и својства семи-интерпретирајућих полимерних мрежа на бази поли(Н-изоприл акриламида) и поли(винилалкохола), Весна Павловић, 29.09.2006.
 • Синтеза и својства семи-интерпретирајућих полимерних мрежа на бази поли(Н-изоприл акриламида) и поли(Н-винилпиролидона), Павле Спасојевић, 29.09.2006.
 • Синтеза биодеградабилних алифатских кополиестера ћилибарне и малеинске киселине, Јелена Грчић, 10.03.2006.
 • Синтеза биодеградабилних алифатских полиестера са различитим садржајем меких поли (пропиленоксидних) сегмената, Александра Јелић, 03.02.2006.
 • Синтеза биодеградабилних незасићених кополиестара адипинске киселине, Божидар Живковић, 24.03.2004.
 • Оптимизација услова синтезе термопластичних поли/естар/етар/бутадиена/у раствору, Иван Миленковић, 24.01.2003.
 • Термогравиметријска анализа композита полистирен/силицијум карбид/, Нела Голубовић, 25.11.2002.
 • Синтеза и карактеризација поли/естар/етара/модификованих остацима фумарата, Саша Бонџић, 04.10.2002.