Navigation

проф. др Марина Дојчиновић

Ванредни професор
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 70а

011/3303781
локал781
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звањеNovember 23, 2015

Предмети

ЗП104ZP104 - Engineering drawing

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Андреа Стефановић, Јелена Јовановић, Marina Dojčinović, Стева Левић, Виктор Недовић, Branko Bugarski, and Зорица Кнежевић-Југовић, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5

Књиге

  1. Марина Дојчиновић, Бојан Међо, Славиша Путић, Милош Стевановић, and Марко Ракин, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3

Менторство

Мастер академске студије

  • Контрола квалитета бетона са превлаком у условима дејства кавитације, Дејан Митковић, 16.12.2016.

Основне академске студије

  • Димензионисање цилиндричног омотача дупликатора, Јана Ивановић, 30.09.2019.
  • Отпорност заштитних премаза на дејство кавитације, Маријана Петковић, 18.07.2019.
  • Утицај хрома и молибдена на кавитациону отпорност челика за побољшање, Јована Столица, 06.09.2013.

Основне студије

  • Отпорност полимерних композита ојачаних базалтом на дејство кавитације, Жељко Ненадовић, 23.09.2019.
  • Утицај дебљине превлаке на заштиту бетона у условима дејства кавитације, Петар Аврамовић, 12.10.2016.
  • Одређивање отпорности на дејство кавитације узорка на бази мулита, Никола Манић, 30.09.2016.
  • Одређивање отпорности на дејство кавитације узорка на бази циркона, Драгана Марчетић, 13.07.2016.