Navigation

проф. др Славиша Путић

Редовни професор
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 69

011/3370391
011/3303701
локал701
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звањеOctober 17, 2012

Предмети

14Д14414D144 - Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells
14ДМИ1414DMI14 - Strength of Materials
14МИМКМ414MIMKM4 - Mechanics of Composite materials
14МХФИ814MHFI8 - Selection, structure and validation of equipment in pharmaceutical engineering
ЗП104ZP104 - Engineering drawing
ЗП114ZP114 - Components of Equipment in Process Industry
ХХП312HHP312 - Calculation, Construction and Exploitation of Equipment in Process Industry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Đorđe Veljović, Radmila Jančić-Heinemann, Igor Balać, Bojan Jokić, Slaviša Putić, Rada Petrović, and Đorđe Janaćković, The effect of the shape and size of the pores on the mechanical properties of porous HAP-based bioceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 37, 2011, pp. 471-479; 10.1016/j.ceramint.2010.09.014
 2. Đorđe Veljović, Eriks Palcevskis, Antonia Dindune, Slaviša Putić, Igor Balać, Rada Petrović, and Đorđe Janaćković, Microwave sintering improves the mechanical properties of biphasic calcium phosphates from hydroxyapatite microspheres produced from hydrothermal processing, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 45, 2010, pp. 3175-3183; 10.1007/s10853-010-4324-8

Књиге

 1. Љубица Миловић, Владимир Павићевић, Марија Кицошевић, and Славиша Путић, Процесна опрема у инжењерству заштите животне средине − опрема, поузданост и процена ризика, уџбеник, ТМФ, 2019, 160; ISBN 978-86-7401-360-1
 2. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Збирка табела за прорачун и конструисање опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 2017, 223; ISBN 978-7401-344-1
 3. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са цевоводом и редуктором мешалице, Приручник за вежбе из Елемената опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 2017, 79; ISBN 978-7401-319-9
 4. Марина Дојчиновић, Бојан Међо, Славиша Путић, Милош Стевановић, and Марко Ракин, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3
 5. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са цевоводом и редуктором мешалице, уџбеник, ТМФ, 2015, 75; ISBN 978-86-7401-319-9
 6. Марко Ракин, Љубица Миловић, Славиша Путић, and Милорад Зрилић, Прорачун вертикалне посуде под притиском са механичким преносником за мешалицу, помоћни уџбеник, ТМФ, 2013, 67; ISBN 978-86-7401-290-1
 7. Славиша Путић, Љубица Миловић, Марко Ракин, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са мешалицом, помоћни уџбеник, ТМФ, 2006, 73; ISBN 978-86-7401-222-1
 8. Стојан Седмак, Slaviša Putić, Љубица Миловић, Милорад Зрилић, and Marko Rakin, Практикум за конструисање опреме у процесној индустрији, Збирка табела, помоћни уџбеник, ТМФ, 2005, 149; ISBN 978-86-7401-226-4
 9. Slaviša Putić, Љубица Миловић, Marko Rakin, and Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском, Практикум за вежбе из Елемената опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 1999, 53; ISBN 978-86-7401-124-1

Менторство

Докторске академске студије

 • Oдрeђивaњe тeмпeрaтурe нa oснoву луминeсцeнциje прaхoвa дoпирaних joнимa рeтких зeмaљa и прeлaзних мeтaлa, Милица Секулић, 26.12.2019.
 • Eфeкти висoкoeнeргeтскoг зрaчeњa нa структурнa и oптичкa свojствa луминeсцeнтних мaтeриjaлa нa бaзи рeтких зeмaљa, Ивица Вујчић, 22.02.2019.

Мастер академске студије

 • Контролни прорачун вентила сигурности на покретној цистерни за течни атмосферски гас, Филип Петровић, 30.06.2020.
 • Примена нумеричког модела за одређивање века трајања угљеник-епокси композитног материјала услед дејства променљивог оптерећења, Марина Кнежевић, 25.02.2020.
 • Нумеричко одређивање напона и деформације у тренутку почетка лома првог слоја у угљеник-епокси композитном материјалу, Александар Зораја, 30.09.2019.
 • Прорачун чврстоће омотача и данца резервоара за ваздух са провером ослабљења на месту прикључака, Милица Ћирић, 30.09.2019.
 • Контролни прорачун чврстоће резервоара за ваздух са провером дебљине омотача ултразвучном методом, Славиша Митровић, 28.09.2018.
 • Контролни прорачун чврстоће хипербаричне коморе, Анђелина Лазић, 27.09.2018.
 • Идентификација опасности и процена ризика од хемијских удеса у индустрији са посебним освртом на отказ процесне опреме, Марија Кицошевић, 27.09.2018.
 • Контролни прорачун чврстоће и стабилности покретне цистерне за течни атмосферски гас, Даница Стошић, 27.09.2018.
 • Затезна механичка својства угљеник-епокси композитног материјала, Марко Рацковић, 16.01.2018.
 • Контролни прорачун чврстоће цевовода за транспорт амонијака, Јелена Стаменковић, 30.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће и стабилности покретне цистерне за течни атмосферски гас, Недељка Крешталица, 29.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће резервоара за ваздух, Ивана Митровић, 29.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће парног котла, Катарина Војшић, 29.09.2017.
 • Прорачун изреза на омотачу колоне на месту прикључака, Александра Јелић, 30.09.2016.
 • Прорачун и димензионисање цилиндричног омотача и торисферичних испупчених данца резервоара за пропан-бутан гас, Марија Богдановић, 14.09.2016.
 • Контролни прорачун и димензионисање цилиндричног омотача и торисферичног данца на посуди кондензата са парне сушаре, Милена Недељковић, 07.05.2016.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача конструкције колоне, Јелена Радивојевић, 30.09.2015.
 • Анализа ризика конструкције колоне у експлоатацији, Ђорђе Јовановић, 30.09.2015.
 • Расподела напона у стакло-полиестер цевима изложеним дејству унутрашњег притиска, Марија Смиљанић, 30.09.2014.
 • Контролни прорачун чврстоће посуде кондензата са парне сушаре, Миљана Крстић, 30.09.2014.
 • Одређивање локалних напона на месту ослањања надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Вукашин Вучковић, 30.09.2014.
 • Одређивање локалних напона на месту ослањања на посуди кондензата са парне сушаре, Ружица Бијелић, 30.09.2014.
 • Провера дебљине зидова вертиклне цилиндричне посуде за припрему инфузионог раствора ултразвучном методом, Александар Нинковић, 29.09.2014.
 • Контролни прорачун чврстоће торисферичног данца резервоара за ваздух, Бојана Стојановић, 26.02.2014.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача резервоара за ваздух, Јелена Пејовић, 26.09.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће скупљача течног амонијака, Марија Павловић, 12.07.2013.
 • Одређивање дебљине елемената скупљача течног амонијака ултразвучном методом, Марија Павловић, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће торисферичног данца таложника скупљача течног амонијака, Ивана Пантић, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Марија Божић, 19.11.2012.
 • Затезна својства стаклена влакна-епокси композитног материјала, Бранислава Стојановић, 28.09.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Драгана Бошковић, 20.09.2012.

Основне академске студије

 • Контролни прорачун чврстоће омотача парног котла, Анастасија Лујић, 24.12.2019.
 • Прорачун вентила сигурности на резервоару на ваздух, Кристина Продановић, 30.09.2019.
 • Прорачун чврстоће омотача бојлера за припрему санитарне топле воде, Јована Јовић, 27.09.2019.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача резервоара за ваздух, Тамара Гуран, 28.09.2018.
 • Затезна механичка својства угљеник-епокси композитног материјала, Јована Панић, 20.03.2018.
 • Одређивање затезних својстава угљеник-епокси композитног материјала, Ивона Бошњак, 28.02.2018.
 • Прорачун горњег испупченог данца вертикалне цилиндричне посуде под притиском, Ивана Николић, 29.09.2017.
 • Прорачун доњег сегмента цилиндричног омотача вертикалне посуде под притиском, Сузана Јакшић, 29.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће горњег данца резервоара за воду, Никола Бајић, 29.09.2017.
 • Прорачун горњег сегмента цилиндричног омотача вертикалне посуде под притиском, Матеа Микулић, 29.09.2017.
 • Прорачун и димензионисање омотача вертикалне посуде за припрему воде, Алекса Митровић, 15.06.2017.
 • Одређивање дозвољене величине изреза на омотачу посуде кондензата са парне сушаре, Александра Младеновић, 22.12.2016.
 • Контролни прорачун испупченог торисферичног данца конструкције колоне, Јелена Стаменковић, 30.09.2016.
 • Прорачун изреза на омотачу конструкције колоне, Катарина Војшић, 07.09.2016.
 • Димензионисање изреза на омотачу конструкције колоне, Недељка Крешталица, 16.12.2015.
 • Прорачун изреза на омотачу конструкције колоне, Александра Јелић, 30.09.2015.
 • Примена мерних трака у контроли исправности посуда под притиском, Филип Петровић, 17.09.2015.
 • Димензионисање и прорачун торисферичног данца на посуди кондензата са парне сушаре, Александра Клаћ, 07.09.2015.
 • Контролни прорачун и димензионисање цилиндричног омотача посуде за пропан - бутан гас, Марина Живановић, 29.09.2014.
 • Контролни прорачун и димензионисање торисферичног данца на посуди резервоара за пропан - бутан гас, Невена Јовановић, 29.09.2014.
 • Контролни прорачун и димензионисање цилиндричног омотача на посуди кондензата са парне сушаре, Милена Недељковић, 11.07.2014.
 • Прорачун и димензионисање цилиндричног омотача надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас у циљу заштите животне средине, Марија Богдановић, 08.05.2014.
 • Прорачун и димензионисање торисферичног данца надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас у циљу заштите животне средине, Јована Бјелаковић, 08.05.2014.
 • Одређивање затезних својстава стакло-епокси композитног материјала, Новак Кукрић, 30.09.2013.
 • Микромеханичка анализа полимерних композитних материјала при затезним механичким испитивањима, Александар Нинковић, 27.09.2013.
 • Прорачун сигурносног елемента на скупљачу течног амонијака, Миљана Крстић, 18.07.2013.
 • Испитивање полимерних композитних цеви унутрашњим притиском, Марина Јусуфи, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун испупченог данца хипербаричне коморе изложеног унутрашњем притиску, Марија Смиљанић, 10.06.2013.
 • Локални напони на месту ослањања подземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Милена Ерић, 10.05.2013.
 • Прорачун дебљине зида прирубнице са грлом за заваривање измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Ана Брењо, 28.09.2012.
 • Провера дебљине зида на месту отвора омотача хипербаричне коморе, Вукашин Вучковић, 28.09.2012.
 • Прорачун чврстоће прирубница одвајача уља, Ивана Пантић, 12.07.2012.
 • Врсте уређаја за одређивање чврстоће таблета у фармацеутској индустрији, Ђорђе Јовановић, 10.07.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће торисферичног данца бојлера за припрему санитарне топле воде, Ненад Видановић, 10.07.2012.
 • Микромеханичка анализа оштећења на узорцима стаклена влакна - полиестер цеви насталих испитивањем на затезање у уздужном правцу, Кристина Пешић, 01.03.2012.
 • Примена магнетне методе за мерење заосталих напона на сакупљачу кондензата, Бранка Радивојевић, 29.09.2011.
 • Одређивање локалних напона у зони ослонаца типа седла на хоризонталном резервоару за пропан - бутан гас, Драгана Бошковић, 19.09.2011.
 • Примена ултразвучне методе за одређивање дебљине зидова вертикалне цилиндричне посуде за припрему инфузионог раствора, Марија Божић, 19.09.2011.
 • Избор уређаја у процесу израде таблета методом влажне гранулације у фармацеутској индустрији, Марија Павловић, 02.09.2011.

Основне студије

 • Оцена сигурности бојлера за припрему санитарне топле воде контролним прорачуном чврстоће саставних елемената, Достиња Ковач, 19.09.2019.
 • Прорачун омотача и данца подземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Јован Стојановић, 27.12.2018.
 • Прорачун сигурносног елемента на подземном резервоару за пропан-бутан гас, Слађана Јездимировић, 06.03.2017.
 • Одређивање локалних напона на месту ослањања подземног резервоара за пропан-бутан гас, Јелена Бјелица, 30.09.2016.
 • Микромеханичка анализа преноса напона кроз интерфејс полимерних композитних материјала, Маја Никитовић, 27.09.2016.
 • Макромеханичка својства анализа ламине влакнима ојачаног ламинатног полимерног композитног материјала, Марија Петровић, 23.09.2016.
 • Анализа ризика код посуде кондензата са парне сушаре, Маријана Трпчевић, 02.02.2016.
 • Прорачун и димензионисање омотача вертикалне посуде за припрему воде, Јелена Марјановић, 12.03.2015.
 • Прорачун и димензионисање торисферичног данца вертикалне посуде за припрему воде, Јелена Прокић, 30.09.2014.
 • Микромеханичка анализа лома ламинатног стакло-епокси композитног материјала испитиваног савијањем, Марија Илић, 26.03.2014.
 • Одређивање савојних својстава стакло-епокси композитног материјала, Александра Трајковска, 18.03.2014.
 • Одређивање дебљине елемената резервоара за ваздух ултразвучном методом, Данијела Грујић, 30.09.2013.
 • Прорачун хоризонталног резервоара за пропан-бутан гас при дејству испитног притиска, Даниела Анастасов, 12.07.2013.
 • Прорачун сигурносних елемената на хоризонталном резервоару за пропан - бутан гас, Јелена Јаковљев, 16.05.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Драгана Лакићевић, 28.12.2012.
 • Значај микромеханике у анализи механичких својстава композитних материјала, Јелена Радовановић, 27.12.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће хипербаричне коморе, Дарко Трајковић, 28.09.2012.
 • Одређивање енергије лома стакло-епокси композитних цеви, Јован Јелић, 11.04.2012.
 • Микромеханичка анализа стакло-епокси композитних цеви након затезних испитивања и испитивања унутрашњим притиском, Валентина Андић, 27.12.2011.
 • Одређивање затезних својстава у уздужном правцу стакло-епокси композитних цеви, Вања Костић, 27.10.2011.
 • Контролни прорачун чврстоће одвајача уља, Ивица Вујчић, 20.06.2011.
 • Откривање и праћење оштећења у композитним материјалима, Тамара Марјановић, 18.04.2011.
 • Утицај дејства база на промену деформација у стакло-полиестер композитним цевима при испитивању унутрашњим притиском, Драгана Ковачевић, 25.12.2010.
 • Прорачун чврстоће одашиљачке чистачке станице за унутрашње чишћење гасовода, Јелена Петровић, 25.09.2010.
 • Утицај дејства киселина на промену деформација у стакло-полиестер композитним цевима при испитивању унутрашњим притиском, Неда Булатовић, 01.06.2010.
 • Утицај киселина и база на раст прслине у стакло-полиестер композитним цевима, Никола Мирковић, 04.05.2010.
 • Прорачун напона надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Александар Стајчић, 25.12.2009.
 • Контролни прорачун чврстоће измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Ивана Вукоје, 28.09.2009.
 • Утицај киселина и база на енергију удара стакло-полиестер композитних цеви, Слађана Гавриловић, 18.06.2009.
 • Утицај киселина и база на чврстоћу и крутост стакло-полиестер композитних цеви, Марина Јелић, 12.06.2009.
 • Развој и експериментална потврда математичког модела за одређивање механичких својстава композитних материјала, Милан Танчић, 03.04.2009.
 • Утицај врсте и оријентације ојачавајућег ткања на чврстоћу материјала при затезању, Бојан Ранковић, 13.02.2009.
 • Прорачун напона подземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Слађана Тодоровић, 29.12.2008.
 • Испитивање стакло-полиестер композитних цеви унутрашњим притиском, Иван Михајловић, 24.12.2008.
 • Одређивање енергије лома поли(винилхлорид) цеви, Александра Трипић Станковић, 30.09.2008.
 • Нумеричко и експериментално одређивање савојних својстава стакло-епокси ламинатних композитних материјала, Анђелка Дроњак, 11.07.2008.
 • Одређивање енергије удара у стакло-полиестер композитном материјалу, Нада Недељковић, 05.05.2008.
 • Развој нумеричког модела за одређивање напона и деформације у тренутку почетка лома првог слоја у композиту, Мирјана Ковачевић, 10.04.2008.
 • Одређивање енергије лома стакло-полиестер композитних цеви, Душица Апостоловић, 29.02.2008.
 • Примена мерних трака у контроли исправности посуде под притиском, Драгана Недељковић, 25.12.2007.
 • Примена мерних трака у испитивању напона и деформација на посуди под притиском, Ненад Радивојевић, 13.12.2007.
 • Нумеричко одређивање напона и деформације у тренутку почетка лома првог слоја у графит-епокси композиту, Снежана Боричић, 30.11.2007.
 • Микромеханичка анализа лома савијањем код стакло-полиестер композитних цеви, Предраг Антић, 12.07.2007.
 • Утицај растварача на напонска стања у стакло-полиестер композитним цевима, Марина Манић, 28.12.2006.
 • Одређивање локалних напона на месту ослонаца вертикалне цилиндричне посуде под притиском, Велимир Стаменић, 15.12.2006.
 • Критични услови за настанак хаварије постројења под притиском у рафинерији гаса, Снежана Раковић, 27.09.2006.
 • Експериментално одређивање затезних својстава у уздужном пресеку стакло-полиестер композитних цеви, Радомир Пејчиновић, 21.09.2006.
 • Утицај растварача на крутост стакло-полиестер композитних цеви, Јелена Стојковић, 19.07.2006.
 • Одређивање затезних својстава полимерног композитног материјала на повишеним и ниским температурама, Тања Мајсторовић, 11.05.2006.
 • Одређивање савојних својстава стакло-полиестер композитних цеви, Срђан Давидовић, 24.03.2006.
 • Микромеханичка анализа оштећења композитних цеви изложених увијању, Наташа Дабетић, 29.12.2005.
 • Откривање и праћење оштећења у композитним материјалима, Ненад Нишавић, 30.06.2005.
 • Одређивање затезних својстава стакло епокси композитног материјала, Тамара Максимовић, 15.04.2005.
 • Експериментална потврда нумерчкогмодела при испитивању композитних материјала променљивим оптерећењем, Ивана Никовић, 30.09.2004.
 • Оцена експлоатације сигурности посуда под притиском и цевовода са постојећом прслином, Александар Ружичић, 23.07.2004.
 • Прорачун композитних цилиндара различитих крутости у правцу дебљине зида, Немања Андрић, 16.07.2004.
 • Дефинисање и анализа експерименталних метода за одређивање механичких својстава композитних цеви, Драгана Полуга, 09.07.2004.
 • Одређивање локалних напона у материјалу на месту ослањања код вертикалне посуде под притиском, Биљана Станковић, 31.03.2004.
 • Експерименталне методе карактеризације влакнима ојачаних композитних материјала, Ивана Косовић, 13.10.2003.
 • Одређивање притисних својстава цеви израђених од стакло/епоксид композитног материјала, Јованка Вићентић, 27.12.2002.
 • Мерење заосталих напона на постројењима процесне опреме применом магнетне методе, Милица Фолић, 14.10.2002.
 • Утицај структуре на статичка и динамичка механичка својства полимерних композитних материјала, Давор Костић, 13.09.2002.
 • Микромеханичка анализа преломних површина полимерних композитних материјала при статичким механичким испитивањима, Дејан Ивановић, 30.05.2002.
 • Одређивање дебљине зидова вертикалне цилиндричне посуде под притиском за припрему инфузионог раствора ултразвучном методом, Кристина Кнежевић, 09.05.2002.
 • Избор материјала и оцена његовог квалитета код израде микрореактора, Јелена Трмчић, 26.12.2001.
 • Одређивање затезних својстава полимерног композитног материјала, Биљана Нинић, 26.12.2001.
 • Анализа појаве жилавог лома челика за посуде под притиском, Душан Крстић, 05.03.2001.