Navigation

проф. др Радмила Јанчић-Heinemann

Редовни професор
Катедра за конструкционе и специјалне материјале

ТМФ - велика зграда, канцеларија 106

011/3303602
011/3303616
локал602
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звањеDecember 23, 2015

Предмети

14ББИ31714BBI317 - Packing materials
14Д11114D111 - Metal, carbon and ceramic composite materials
14Д13914D139 - Quantification of Visual Information
14ИИМ3214IIM32 - Composite materials
14ИИМ32114IIM321 - The processing and application of ceramic materials
14ИИМ41514IIM415 - Functional composite materials
14ИИМ4514IIM45 - Packaging materials
14МИМА414MIMA4 - Contemporary packing materials
14МИМКМ514MIMKM5 - Construction composite materials
14МИМФ214MIMF2 - Functional composite materials - advanced course
22Д6622D66 - Materials science and engineering
22Д722D7 - Quantification of Visual Information
22Д7422D74 - Metal, carbon and ceramic composite materials
22Д7622D76 - Funcritional composite materials-advanced course
22Д9422D94 - Packaging for special purposes
22МНМ22MNM - Material science
22МСАМ22MSAM - Contemporary packing materials
22МФКМ22MFKM - Funcitional composite materials
Д107D107 - Packing Material For Special Purposes
Д1ИМD1IM - Materials Science and �Materials Engineering
ЗП32ZP32 - Materials
ЗП44ZP44 - Professional practice
ИЖС313IZS313 - Materials
ИИМ210IIM210 - Fundamentals of materials engineering
МБИП5MBIP5 - Packaging materials
МИМ3MIM3 - Materials science
МТЕТ12MTET12 - Materials

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Nataša Tomić, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Veljko Đokić, Aleksandar Marinković, and Radmila Jančić-Heinemann, Photocatalytic degradation of bisphenol A with α-Fe2O3 fibers and particle, SCIENCE OF SINTERING, 51, 2019, pp. 265-276; 10.2298/SOS1903265T
 2. Nataša Tomić, Predrag Milanović, Bojan Međo, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Marko Rakin, and Radmila Jančić-Heinemann, Image analysis and the finite element method in the characterization of the influence of porosity parameters on the mechanical properties of porous EVA/PMMA polymer blends, MECHANICS OF MATERIALS, 129, 2019, pp. 1-14; 10.1016/j.mechmat.2018.10.008
 3. Nataša Tomić, Aleksandar Marinković, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Steva Lević, Vesna Radojević, and Radmila Jančić-Heinemann, A new approach to compatibilization study of EVA/PMMA polymer blend used as an optical fibers adhesive: Mechanical, morphological and thermal properties, International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 2018, pp. 11-20; 10.1016/j.ijadhadh.2017.11.002
 4. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević, and Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 5. Marija Dimitrijević, Đorđe Veljović, Milica Pošarac-Marković, Radmila Jančić-Heinemann, Tatjana Volkov-Husović, and Milorad Zrilić, Mechanical properties correlation to processing parameters for advanced alumina based refractories, SCIENCE OF SINTERING, 44, 2012, pp. 25-33; 10.2298/SOS1201025D
 6. Đorđe Veljović, Radmila Jančić-Heinemann, Igor Balać, Bojan Jokić, Slaviša Putić, Rada Petrović, and Đorđe Janaćković, The effect of the shape and size of the pores on the mechanical properties of porous HAP-based bioceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 37, 2011, pp. 471-479; 10.1016/j.ceramint.2010.09.014
 7. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Heinemann, Zvonimir Popović, and Карло Раић, Selection of calculation methods for temperature distribution in 99 mass%Al2O3 refractories, Interceram, 47, 1998, pp. 230-235
 8. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Heinemann, Zvonimir Popović, and Карло Раић, Comparison of critical DT values with R parameter of thermally shocked alumina refractories, Interceram, International Ceramic Review, 46, 1997, pp. 12-15

Књиге

 1. Јасмина Достанић, Марија Димитријевић, Радмила Јанчић-Heinemann, and Татјана Волков-Хусовић, Примена анализе слике у карактеризацији материјала,, монографија, СИМ Београд, 2008, 81; ISBN 86718305-4
 2. Татјана Волков-Хусовић and Радмила Јанчић-Heinemann, Термостабилност ватросталних материјала: испитивање- анализа- моделовање, монографија, СИМ Београд, 2005, 108; ISBN 86-904393-2-3

Менторство

Докторске академске студије

 • Утицај начина остваривања везе између ојачања и матрице у композиту на бази акрилата и честица алуминијум-оксида на адхезиона и механичка својства композита, Almabrok Ashor, 02.07.2020.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja кoмпoзитa сa пoбoљшaнoм жилaвoшћу нa бaзи мoдификoвaнoг aкрилaтa и aлуминиjум-oксидних чeстицa зa примeну у прoтeтици, Gamal Lazouzi, 18.11.2019.
 • Прoцeсирaњe и кaрaктeризaциja хибридних кoмпoзитa нa бaзи пoлиeтилeнa висoкe мoлaрнe мaсe, Јелена Зец, 06.09.2019.
 • Aдхeзиoнa свojствa фoтoпoлимeризуjућих кoмпoзитних филмoвa нa бaзи мeтaкрилaтa и чeстицa aлуминиjум oксидa зa примeну у стoмaтoлoгиjи, Ahmed Algellai, 17.10.2018.
 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa пoлимeрних кoмпoзитних мaгнeтних мeмбрaнa нa бaзи eтилцeлулoзe, Александар Стајчић, 28.09.2018.
 • Добијање нано-алуминијум-оксидних влакана за уклањање азо боја из водених раствора, Предраг Милановић, 17.09.2018.
 • Физичко-механичке и микрохемијске промене на површинама керамичких и металних артефаката третираних ласером, Бојана Радојковић, 18.09.2017.
 • Микромеханичка својства и термичка стабилност адхезива за оптичка влакна на бази кополимера етилена и винил-ацетата, Наташа Томић, 14.06.2017.

Мастер академске студије

 • Физичко-механичка својства композита са матрицом од полиестра и ојачањем од силицијум-диоксида из биобновљивих извора, Сара Живановић, 28.09.2022.
 • Физичко-механичка својства керамичких материјала културне баштине подвргнутих поступку конзервације, Наташа Воркапић, 30.09.2021.
 • Улога двослојних слојевитих хидроксида као ојачања у полимерним композитним материјалима за примену у амбалажи, Ива Ђуровић, 30.09.2021.
 • Физичко-механичка својства композитних амбалажних материјала за примену на ниским температурама, Вања Стојаковић, 29.09.2021.
 • Синтеза еколошких епоксидних материјала на бази танинске киселине и испитивање утицаја модификације на адхезивна својства, Андреја Живковић, 30.09.2020.
 • Понашање акрилатних деталних композитних материјала у воденим растворима различите киселости, Amaal Allafi, 30.09.2020.
 • Адхезивна својства комппозитних филмова на различитим фолијама од легура алуминијума, Ивана Лазић, 29.09.2020.
 • Оптимизација количине ојачања за добијање композитних материјала повећане жилавости, Дејан Бранков, 17.09.2020.
 • Физичко-механичка и пропусна својства вишеслојних материјала, Кристина Крстовић, 17.09.2020.
 • Процена отпорности на трење за акрилатне денталне композитне материјале, Bushra Milad, 14.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација композита са епоксидном матрицом ојачаних силицијум-диоксидом добијеним из љуски пиринча, Катарина Игњатов, 19.09.2019.
 • Дентални композитни адхезиви на бази акрилата ојачаних алуминијум-оксидним честицама (Dental composite adhesive in dentistry based on acrylate matrix and alumina reinforcement), Abdelhamed Zaltum, 19.09.2019.
 • Композитни материјали повећане жилавости за примену у стоматологији, Bushra Belashhar, 19.09.2019.
 • Праћење термичких ефеката простирања лома у току теста на затезање акрилатних композита са различитим површинским модификацијама алуминијум-оксидних честица, Ивона Бошњак, 17.09.2019.
 • Синтеза и карактеризација композита базираних на незасићеним полиестарским смолама и модификованим наночестицама алуминијум-оксида допираних гвожђем, Бранка Стефановић, 28.09.2018.
 • Физичко-механичка својства композитних материјала на бази етил метакрилат кополимера и алуминијум-иксидних честица за примену у конзервацији и рестаурацији, Радмила Дамјановић, 08.03.2018.
 • Физичко механичка својства композитног материјала на бази поли(метил-метакрилата) и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Слађана Лакетић, 13.07.2017.
 • Дентални композитни материјали са матрицом од поли(метил метакрилата) са побољшаном жилавошћу, Noha Abdussalam, 19.01.2017.
 • Одређивање морфолошких параметара површинских оштећења керамичког материјала, Андријана Ћоћић, 30.09.2015.
 • Карактеризација акрилатних адхезива за оптичка влакна, Јелена Радомировић, 30.09.2015.
 • Добијање алуминијум-оксидних влакана за ојачавање денталних композитних материјала, Saad Omar, 25.03.2015.
 • Добијање модификованих алуминијум-оксидних влакана електропредењем, Ивана Милутиновић, 26.09.2014.
 • Коришћење анализе слике за карактеризацију оштећења површине зуба, Ahmed Osman, 18.07.2011.

Основне академске студије

 • Добијање композитних материјала са матрицом од полиестарских смола добијених из рециклованих сировина, Иван Миљковић, 20.04.2023.
 • Koмпозитни материјали са полимерном матрицом на бази обновљивих извора, Мина Павловић, 30.09.2022.
 • Акрилатни композитни материјали ојачани модификованим честицама силицијум-диоксида добијених из љуски пиринча са побољшаном жилавошћу, Милица Марковић, 29.09.2022.
 • Физичко-механичка својства композита са матрицом од акрилата и двоструког хидроксида мангана и алуминијума, Никола Недељковић, 29.09.2022.
 • Композитне честице активног угљеника модификоване слојем двоструког хидроксида гвожђа и алуминијума за уклањање фенола из воде, Даница Максимовић, 14.07.2022.
 • Уклањање јона фосфата из водених раствора коришћењем бакар-алуминијум линеарног дихидроксида на силикатном носачу, Вук Манојловић, 07.07.2022.
 • Утицај додатка природних модификатора за хидрофобизацију скроба на перформансе композита на бази кополимера етилен акрилне киселине, Јасмина Павловић, 13.07.2021.
 • Синтеза материјала побољшаних механичких својстава базираних на незасићеним полиестарским смолама, Нада Јоксимовић, 30.09.2020.
 • Отпуштање честица из честицама ојачаног композитног материјала са полимерном матрицом, Ива Ђуровић, 24.09.2020.
 • Испитивање механичких и баријерних својстава вишеслојних полимерних амбалажних материјала, Кристина Крстовић, 27.09.2019.
 • Уклањање антрахинонске боје из воденог раствора коришћењем магнезијум-ферита, Наташа Миловановић, 25.09.2019.
 • Микромеханичка својства композита на бази триетилен гликол диметакрилата (TEGDMA) и бисфенилгликол диметакрилата (BisGMA) за денталне адхезиве, Слађана Лакетић, 19.09.2016.
 • Карактеризација керамичких артефаката са локалитета Кале Кршевица, Душан Шубић, 22.02.2016.
 • Испитивање фотокаталитичке активности катализатора на бази алуминијум-оксида допираног гвожђе(III)-оксидом, Марија Јанићијевић, 30.09.2015.
 • Припрема и карактеризација алуминијумоксидних керамичких влакана добијених извлачењем у електричном пољу, Јелена Радомировић, 30.09.2013.

Основне студије

 • Утицај услова наношења адхезива на физичко-механичка својства спајања оптичких влакана, Мирослав Манчић, 06.03.2015.
 • Математички модел пултрузије снопова полипропиленских и стаклених влакана, Милана Матић, 17.06.2014.
 • Моделовање процеса термопластичне пултрузије, Милан Савић, 18.12.2012.
 • Моделовање процеса формирања поли(етилен-терефталат) полимерних влакана из растопа, Дамир Пешић, 04.12.2012.
 • Испитивање услова термичке обраде алуминијумоксидних влакана формираних у електричном пољу, Ана Живковић, 08.06.2012.
 • Утицај услова формирања алуминијум-оксидних влакана на равномерност пречника, Марија Кентера, 23.12.2011.
 • Моделовање и симулација процеса формирања алуминијум-оксидних влакана у електричном пољу, Тијана Петровић, 23.12.2011.
 • Испитивање морфологије оштећења на антибалистичким материјалима, Марко Милутиновић, 28.01.2011.
 • Испитивање постојаности и трајности бетона са додатком сумпора коришћењем анализе слике, Маја Дилбер, 22.01.2010.
 • Испитивање морфолошких својстава прахова Co, Ni и/или Mo добијених електрохемијским таложењем, Ковиљка Симуновић, 14.12.2009.
 • Коришћење анализе слике за испитивање квалитета бочица од поли(етилен терефталата) изложених дејству пестицида при убрзаном старењу, Александар Ђорђевић, 30.10.2009.
 • Нумеричка симулација поља температуре у ватросталним узорцима изложеним термошоку, Никола Стругар, 16.03.2009.
 • Испитивање услова добијања нанопраха алуминијум-оксида хидролизом из соли алуминијума, Далибор Станковић, 04.12.2008.
 • Коришћење анализе слике за испитивање утицаја растварача на квалитет бочица за пестициде од поли(етилен терефталата), Биљана Вукелић, 21.11.2008.
 • Коришћење анализе слике за испитивање површине синтерованих порозних материјала, Елена Терзић, 10.10.2008.
 • Коришћење анализе слике за испитивање квалитета бочица од поли(етилен терефталата), Дубравка Голубовић, 30.06.2008.
 • Примена анализе слике за испитивање превлака силана на алуминијуму, Ивана Тасић, 24.04.2008.
 • Притисна чврстоћа поли метилметакрилата ојачаног кратким стакленим влакнима, Јована Рашета, 30.09.2005.
 • Одређивање морфолошких својстава сировина за израду ватросталних материјала помоћу анализе слике, Марија Димитријевић, 13.07.2005.
 • Испитивање структуре површине нетканог стакленог материјала, Сања Борковић, 13.07.2005.
 • Коришћење анализе слике за утврђивање интеракције 1,3,5/трисупституисаних изоцијанурата са амонијум перхлоратом у композитним горивима, Михаела Барбу, 06.07.2005.
 • Коришћење анализе слике за одређивање морфолошких карактеристика керамичких влакана, Јелена Будисављевић, 07.06.2005.
 • Коришћење анализе слике за одређивање степена оштећења површине ватросталног материјала на термошок, Јасмина Достанић, 09.12.2004.
 • Испитивање утицаја параметара раста кристала на микроструктуру легуре алуминијум бакар коришћење м методе анализе слике, Сандра Стојановић, 11.11.2004.
 • Моделовање процеса раста прскотине у ватросталном узорку током испитивања термостабилности, Никола Младеновић, 23.01.2004.
 • Анализа критеријума за избор металних материјала у аутомобилској индустрији, Ивана Цвијовић, 26.12.2003.
 • Физичко/механичка својства стоматолошких цемента на бази цинк/фосфата, Бојана Драшковић, 15.12.2003.
 • Употреба програма за анализу слике за процену века трајања ватросталног узорка изложеног термошоку, Војислав Ранитовић, 01.12.2003.
 • Симулација температурног профила у току раста кристала по методи вертикални бриџман, Дејан Давидовић, 17.10.2003.
 • Математичко моделовање температурног поља и поља напрезања у ватросталном узорку изложеном термошоку, Предраг Милановић, 14.10.2003.
 • Коришћење анализе слике за карактерисање заштитног слоја цинка на челику добијеног топлим цинковањем, Ивица Малетић, 27.02.2003.
 • Израда композитних материјала оптичко влакно/силиконски полимер, Маја Којић, 27.12.2002.