Navigation

доц. др Владимир Павићевић

Доцент
Катедра за инжењерство заштите животне средине

ТМФ - велика зграда, канцеларија 039

011/3370489
011/3303722
локал722
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звањеSeptember 25, 2017

Предмети

14Д01914D019 - Water Treatment
14ИЖС31014IZS310 - Water Treatment Fundamentals
14ИЖС42214IZS422 - Environmental Impact Assessment
14ИЖС42614IZS426 - Register of pollutants
14МТПВИ14MTPVI - Industrial Water Treatment
14ХЕИ41114HEI411 - Environmental Monitoring
14ХФИ3814HFI38 - Pharmaceutical Engineering Basics
ЗП44ZP44 - Professional practice
ИЖС312IZS312 - Environmental Monitoring
ИЖС314IZS314 - Hydrology
ИЖС37IZS37 - Laboratory for Environmental Engineering

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

  • Примена електрофилтерског пепела модификованог калцијум-хидроксидом и оксидима железа за уклањање јона тешких метала из воде, Милица Каранац, 28.09.2018.
  • Кинeтикa и утицaj мeхaничких мeтoдa нa пoбoљшaњe унaкрснe микрoфилтрaциje и ултрaфилтрaциje мoдeл рaствoрa вoћних сoкoвa, Тијана Урошевић, 07.06.2018.

Мастер академске студије

  • Уклањање мангана из подземне воде брзом гравитационом филтрацијом, Марија Коркут, 30.09.2019.
  • Мониторинг квалитета воде акумулације Врутци, Никола Јешић, 30.09.2019.
  • Мониторинг квалитета седимента акумулација у сливу Западне Мораве, Јована Васић, 30.09.2019.
  • Карактеризација коварине модификоване за уклањање арсена из отпадне воде у базној средини, Дуња Плавшић, 26.09.2018.
  • Испитивање могућности примене коварине за уклањање арсена из отпадне воде у базној средини, Јелена Лукић, 26.09.2018.

Основне академске студије

  • Мониторинг емисије CO<sub>2</sub> у ваздушном саобраћају, Мирјана Герзић, 27.09.2019.