Navigacija

prof. dr Marina Dojčinović

Vanredni profesor
Katedra za opšte tehničke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 70a

011/3303781
lokal 781
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 16. decembar 2020.

Predmeti

ZP104 ZP104 - Inženjersko crtanje

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Andrea Stefanović, Jelena Jovanović, Marina Dojčinović, Steva Lević, Viktor Nedović, Branko Bugarski i Zorica Knežević-Jugović, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5

Knjige

 1. Marina Dojčinović, Bojan Međo, Slaviša Putić, Miloš Stevanović i Marko Rakin, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, pomoćni udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Nastajanje i razvoj oštećenja vatrostalnih materijala na bazi bazalta pod dejstvom kavitacije, Marko Pavlović, 03.03.2020.

Master akademske studije

 • Mogućnost primene pirofilita u uslovima dejstva kavitacije, Slađana Jezdimirović, 30.09.2020.
 • Morfologija kavitacionog oštećenja martenzitnog nerđajućeg čelika, Branka Purić, 23.09.2020.
 • Kavitaciono oštećenje čelika za izradu sfernih rezervoara, Marija Belić, 03.06.2020.
 • Kontrola kvaliteta betona sa prevlakom u uslovima dejstva kavitacije, Dejan Mitković, 16.12.2016.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj ultrazvuka na tehnološko funkcionisanje proteina, Dragana Simonović, 30.09.2020.
 • Uticaj sadržaja veziva na bazi epoksi smole na kvalitet zaštitnih premaza, Dušanka Kovačev, 30.09.2020.
 • Dimenzionisanje cilindričnog omotača duplikatora, Jana Ivanović, 30.09.2019.
 • Otpornost zaštitnih premaza na dejstvo kavitacije, Marijana Petković, 18.07.2019.
 • Uticaj hroma i molibdena na kavitacionu otpornost čelika za poboljšanje, Jovana Stolica, 06.09.2013.

Osnovne studije

 • Uticaj vrste polimerne osnove kompozita na otpornost na dejstvo kavitacije, Milena Grković, 03.03.2021.
 • Morfologija oštećenja nerđajućeg čelika pod dejstvom kavitacije, Sanja Simić, 12.02.2020.
 • Otpornost polimernih kompozita ojačanih bazaltom na dejstvo kavitacije, Željko Nenadović, 23.09.2019.
 • Uticaj debljine prevlake na zaštitu betona u uslovima dejstva kavitacije, Petar Avramović, 12.10.2016.
 • Određivanje otpornosti na dejstvo kavitacije uzorka na bazi mulita, Nikola Manić, 30.09.2016.
 • Određivanje otpornosti na dejstvo kavitacije uzorka na bazi cirkona, Dragana Marčetić, 13.07.2016.