Navigacija

doc. dr Bojan Međo

Docent
Katedra za opšte tehničke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 69c

lokal 794
011/3303-794
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 25. septembar 2017.

Predmeti

14IIM37 14IIM37 - Uvod u metodu konačnih elemenata
14MPMKE 14MPMKE - Primena metode konačnih elemenata u metalurgiji i inženjerstvu materijala
ZP104 ZP104 - Inženjersko crtanje
ZP114 ZP114 - Elementi opreme u procesnoj industriji

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010

Knjige

  1. Marina Dojčinović, Bojan Međo, Slaviša Putić, Miloš Stevanović i Marko Rakin, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, pomoćni udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3
  2. Marko Rakin i Bojan Međo, Primena metode konačnih elemenata u inženjerstvu materijala, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, 2014, 187; ISBN 978-86-7401-313-7

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Analiza uticaja stabilnog rasta prsline na integritet posude pod pritiskom od austenitnog nerđajućeg čelika, Neda Krajnović, 30.09.2019.

Osnovne akademske studije

  • Uticaj radne temperature na proračun čvrstoće posude pod pritiskom prema standardu SRPS EN 13445, Tijana Pantić, 30.09.2020.
  • Proračun ojačanja otvora cevnim priključkom i pločom na vertikalnom prihvatnom spremniku za bistro pivo, Aleksandra Sokolović, 30.09.2020.
  • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće ventila sigurnosti izrađenog od nerđajućeg čelika, Tamara Kisić, 26.12.2019.
  • Proračun spoljašnje posude cisterne za transport tečnih atmosferskih gasova, Nina Nikolić, 30.09.2019.
  • Određivanje uticaja oštećenja oblika prsline na integritet posude pod pritiskom izrađene od nerđajućeg čelika, Neda Krajnović, 28.09.2018.

Osnovne studije

  • Proračun čvrstoće elemenata bojlera za pripremu sanitarne tople vode, Marko Jevtić, 03.05.2018.