Navigacija

prof. dr Vesna Radojević

Redovni profesor
Katedra za konstrukcione materijale

TMF - velika zgrada, kancelarija 104

011/3303618
011/3370404
lokal 618
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 22. septembar 2015.

Predmeti

14D165 14D165 - Procesiranje materijala za elektroniku
14D168 14D168 - Struktura i svojstva kompozitnih materijala sa polimernom matricom
14D176 14D176 - Fizičko-mehanička ispitivanja materijala-viši kurs
14IIM32 14IIM32 - Kompozitni materijali
14IIM321 14IIM321 - Procesiranje kompozitnih materijala sa polimernom matricom
14IIM33 14IIM33 - Metode karakterizacije materijala
14IIM34 14IIM34 - Ispitivanje fizičko mehaničkih svojstava
14IIM415 14IIM415 - Funkcionalni kompozitni materijali
14IIM43 14IIM43 - Industrijski dizajn
14MIMKM5 14MIMKM5 - Konstrukcioni kompozitni materijali
14MIMF2 14MIMF2 - Funkcionalni kompozitni materijali - viši kurs
14MTET218 14MTET218 - Industrijski dizajn
D1IM D1IM - Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala
ZP32 ZP32 - Materijali
IŽS313 IŽS313 - Materijali
MIM3 MIM3 - Nauka o materijalima
MIMF1 MIMF1 - Materijali za mikro i optoelektroniku
MTET12 MTET12 - Materijali

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Nataša Tomić, Aleksandar Marinković, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Steva Lević, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, A new approach to compatibilization study of EVA/PMMA polymer blend used as an optical fibers adhesive: Mechanical, morphological and thermal properties, International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 2018, pp. 11-20; 10.1016/j.ijadhadh.2017.11.002
 2. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 3. R.M. Dukali, Ivana Radović, Dušica Stojanović, D. Sević, Vesna Radojević, Dragan Jocić i R. Aleksić, Electrospinning of laser dye Rhodamine B-doped poly(methyl methacrylate) nanofibers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 79, 7, 2014, pp. 867-880; 10.2298/JSC131014011D

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija hibridnih dentalnih polimernih kompozita poboljšanih mehaničkih svojstava, Abdulsalam Elmadani, 04.03.2021.
 • Fizičko mehanička svojstva polimernih kompozita sa nanomodifikovanim monokristalima, Rouaida Abozaid, 31.10.2019.
 • Sinteza i karakterizacija hibridnih polimernih kompozita na bazi drveta, Srđan Perišić, 21.02.2019.
 • Hibridni nanokompozitni materijali sa efektom samozalečenja, Ivana Radović, 14.07.2017.
 • Sinteza i karakterizacija optički aktivnih kompozita sa polimernom matricom na bazi monokristala, Hana El Swie, 13.07.2017.
 • Sinteza i karakterizacija funkcionalnih kompozitnih materijala za primenu u stomatologiji, Omer Yerro, 22.12.2016.
 • Sinteza i karakterizacija elektroprovodnih kompozitnih materijala na bazi biorazgradivih polimera i metalnih prahova, Miroslav Pavlović, 12.06.2015.

Master akademske studije

 • Fizičko-mehanička svojstva kompozitnih materijala na bazi PMMA i površinski modifikovanog silicijum-dioksida dobijenog iz ljuski pirinča, Nataša Milovanović, 30.09.2020.
 • Kompozitni optoelektronski materijali sa polimernom matricom, Vasilije Bogdanović, 30.09.2020.
 • Savremeni hibridni kompoziti sa polimernom matricom za primenu u automobilskoj industriji, Sanja Mladenović, 29.09.2020.
 • Hibridni kompozitni materijali za primenu u protetici/Hybrid denture composite materials, Akram Edkheil, 19.09.2019.
 • Kompozitne polimerne prevlake za primenu u stomatologiji(Composite polymer sealants in dentistry), Fatimah Sharadi, 17.09.2019.
 • Dentalni kompozitni materijali sa ojačanjem u obliku kratkih staklenih vlakana (Dental composite materials with short glass fibers reinforcements), Abdulrraouf Taboun, 17.09.2019.
 • Fizičko-mehanička svojstva polimernih kompozitnih materijala za primenu u protetici (Physic-mechanical properties of denture polymer composites), Asma Alazreg, 17.09.2019.
 • Fizičko-mehanička svojstva kompozita epoksid-ugljenična vlakna (Physic-mechanical properties of epoxy-carbon fibers composite), Yousif Kannosh, 27.09.2018.
 • Fizičko-mehanička svojstva nanomodifikovanih dentalnih kompozita, Hanan Sadalla, 27.09.2018.
 • Struktura i svojstva materijala sa 2D strukturom za primenu u oblasti skladištenja energije, Ivan Pešić, 26.09.2018.
 • Fizičko-mehanička svojstva filma poli(metil metakrilat)-cink-sulfid kvantne tačke, Jovana Bošnjaković, 30.09.2016.
 • Fizičko-mehanička svojstva laminatnog kompozitnog materijala epoksid-karbonska vlakna, Milica Janić, 29.09.2016.
 • Dentalni kompozitni materijali sa ojačanjem u obliku kratkih polimernih vlakana, Azdihar Kareem, 27.09.2016.
 • Fizičko-mehanička svojstva kompozita poli(metil metakrilat)-kalcijum-fluorid, Haifa Ennemri, 21.09.2016.
 • Fizičko-mehanička svojstva kompozita poli(metil metakrilat)-aluminijum oksid, Tamer Tashla, 11.05.2015.
 • Optička i mehanička svojstva filma poli(metil metakrilat)-kvantne tačke, Stefan Vučković, 11.05.2015.
 • Fizičko-mehanička svojstva dentalnih kompozitnih materijala, Rdwan Ermis, 27.02.2015.
 • Uticaj procesa starenja na fizičko-mehanička svojstva hibridnih termoplastičnih kompozita na bazi drveta, Jelena Ćirović, 26.09.2014.
 • Optička i mehanička svojstva kompozitnog materijala bizmut-silicijum-oksid-poli(metil metakrilat), Tamara Đikanović, 13.07.2012.
 • Mikromehanička ispitivanja zubne gleđi tokom procesa remineralizacije, Omer Yerro, 18.07.2011.

Osnovne akademske studije

 • Optička i fizičko-mehanička svojstva polimernih kompozita sa modifikovanim kvantnim tačkama, Dragana Pejić, 03.03.2021.
 • Polimerni kompoziti dobijeni aditivnim tehnologijama za primenu u stomatologiji, Helena Popović, 30.09.2020.
 • Hibridni laminatni kompoziti poboljšane otpornosti na udar, Vanja Stojaković, 04.09.2020.
 • Hibridni termoplastični kompoziti na bazi drveta i otpadnog polietilena, Sanja Mladenović, 30.09.2019.
 • Struktura i mehanička svojstva polimernih kompozitnih materijala dobijenih primenom aditivne tehnologije, Đorđe Međedović, 11.07.2019.
 • Sinteza i karakterizacija kompozita ojačanih kratkim polimernim vlaknima, Uroš Martinović, 02.04.2019.
 • Sinteza i karakterizacija kompozitnih nanovlakana polistiren-kvantne tačke, Jovan Praštalo, 28.09.2018.
 • Dentalni kompozitni materijali na bazi akrilata i cirkonijum-dioksida, Aleksandra Vagić, 10.04.2018.
 • Optička i termička svojstva nanokompozitnih filmova poli(metilmetakrilat)-kvantne tačke, Vasilije Bogdanović, 29.09.2017.
 • Fizičko-mehanička svojstva hibridnog laminatnog kompozitnog materijala, Miljana Stojanović, 29.09.2017.
 • Fizičko-mehanička svojstva poli(metil metakrilat)a dopiranog česticama itrijum-aluminijum-granata(YAG), Jovana Bošnjaković, 30.09.2015.
 • Uticaj rastvarača na stabilnost procesa elektropredenja vlakana od poli-(metilmetakrilat)nih vlakana, Stefanija Ranković, 30.09.2013.
 • Hibridni termoplastični kompoziti na bazi drveta, Jelena Ćirović, 30.09.2013.
 • Optička i mehanička svojstva poli(metil metakrilat)a dopiranog rodaminom B, Nevena Jović, 23.09.2013.
 • Kompozitni magnetni materijali sa polimernom matricom, Stefan Vučković, 03.09.2013.
 • Dobijanje i karakterizacija kompozitnog filma Bizmut-silicijum-oksid-poli(metil metakrilat), Marina Cojkić, 25.09.2012.
 • Mehanička svojstva i otpornost na habanje kompozita na bazi poliamida, Tamara Đikanović, 23.09.2011.
 • Uticaj vezujućih agenasa na mehanička svojstva kompozita drvene čestice - polietilen, Anja Stojkov, 29.09.2010.

Osnovne studije

 • Uticaj vezujućeg agensa na mehanička svojstva kompozitnog materijala poli (metil metakrilat)-kratka staklena vlakna, Ivana Janković, 24.12.2014.
 • Dinamičko-mehanička svojstva kompozita na bazi otpadnog poli(etilen tereftalat)-a, Radovan Babović, 10.07.2014.
 • Uticaj apsorpcije vlage na mehanička svojstva kompozita sa polimernom matricom na bazi drveta, Uglješa Mlađenović, 25.06.2014.
 • Uticaj procesa starenja na mehanička svojstva hibridnih termoplastičnih kompozita na bazi drveta, Danka Sredić, 11.12.2013.
 • Fizičko-mehanička svojstva hibridnih termoplastičnih kompozita na bazi drveta, Nemanja Aleksić, 30.09.2013.
 • Ispitivanje uslova dobijanja vlakana iz rastopa poli(metil metakrilat)-a dopiranog Rhodaminom B, Natalija Veljković, 13.07.2012.
 • Optička i mehanička svojstva kompozitnog materijala Itrijum-oksid - poli(metil metakrilat), Alisa Atanasijadis, 06.10.2011.
 • Mehanička svojstva i otpornost na habanje kompozita na bazi otpadnog polisulfona, Tijana Pavlović, 30.09.2011.
 • Uticaj parametara procesa rasta kristala iz rastopa na oblik granice faza tečno-čvrsto, Milica Košević, 30.09.2011.
 • Uticaj vezujućeg agensa na starenje kompozitnog materijala polietilen-drvene čestice, Srđan Perišić, 18.07.2011.
 • Optička i mehanička svojstva kompozitnog materijala Bizmut-silicijum-oksid-poli(metil metakrilat), Jelena Dimčić, 18.07.2011.
 • Uticaj procesa starenja na mehanička svojstva kompozitnog materijala polietilen-elektrofilterski pepeo, Milena Sekulić, 26.05.2011.
 • Fizičko-mehanička svojstva kompozitnih materijala polietilen-elektrofilterski pepeo, Ivana Arsenijević, 21.02.2011.
 • Uticaj procesa starenja na mehanička svojstva kompozitnog materijala polietilen-drvene čestice, Ivan Stefanov, 01.11.2010.
 • Dinamičko mehanička svojstva laminatnih polimernih kompozitnih materijala, Marko Kostić, 12.07.2010.
 • Dinamičko-mehanička i optička svojstva kompozitnog materijala Poli(metil metakrilat)-Gadolinijum-oksid dopiran Europijumom, Filip Dušanović, 12.07.2010.
 • Dinamičko mehanička svojstva polimernih kompozitnih materijala na bazi kratkih staklenih vlakana, Ivona Tomašević, 28.06.2010.
 • Optička i mehanička svojstva kompozitnog materijala Poli(metil metakrilat) - Gadolinijum-oksid dopiran Europijumom, Ana Mihailović, 15.03.2010.
 • Uticaj veličine čestica na mehanička svojstva kompozitnih materijala bazalt-poliester, Jasna Stanić, 29.12.2009.
 • Fizičko-mehanička svojstva kompozitnog materijala Bizmut-silicijum-oksid - poli(metil metakrilat), Ivana Radović, 17.09.2009.
 • Mehanička svojstva i otpornost na asorpciju vlage kompozita polietilen-drvene čestice, Marijana Marjanović, 04.05.2009.
 • Mehanička svojstva tankoslojnih laminatnih polimernih kompozitnih materijala, Marina Verenčević, 20.03.2009.
 • Ekstruzija termoplastičnih kompozitnih materijala na bazi otpadnog polietilena, Sandra Milkić, 23.12.2008.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja otpadnog polietilena u proizvodnji kompozitnih materijala polietilen-drvene čestice, Milan Mitić, 17.07.2008.
 • Uticaj temperature presovanja na termomehanička svojstva kompozita na bazi sekundarnog polietilena, Branko Božić, 02.07.2008.
 • Mikromehanička svojstva hibridnih kompozitnih materijala za primenu u mikro-elektro-mehaničkim sistemima, Ljubomir Maslak, 02.07.2008.
 • Određivanje pritisne i savojne čvrstoće kompozitnih materijala polietilen-drvene čestice, Mirjana Anđelković, 09.11.2007.
 • Uticaj modifikacije površine polietilen-drvene čestice na mehanička svojstva dobijenih kompozitnih materijala, Dušica Anđelić, 24.09.2007.
 • Mikromehanička svojstva hibridnog kompozita optičko vlakno-polimer-magnetni medijum, Dragutin Nedeljković, 21.09.2007.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja otpadnog staklenog mata u kompozitnim materijalima sa polimernom matricom, Vesna Remović, 12.07.2007.
 • Razvoj metode prerade otpadnog staklenog mata, Aleksandra Stefanović, 09.05.2007.
 • Mehanička svojstva kompozitnih materijala polietilen-drvene čestice, Radosava Lalić, 30.03.2007.
 • Numerička simulacija elastičnih svojstava čestičnog kompozita, Vesna Martinović, 22.09.2006.
 • Uticaj granične površine na pritisnu čvrstoću kompozitnih materijala polivinil-hlorid-drveno brašno, Dimitrije Hadži-Pavlović, 14.07.2006.
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava izolacionih ploča na bazi kratkih staklenih vlakana, Ivana Kecman, 06.07.2006.
 • Ispitivanje postupka za izradu izolacionih ploča na bazi kratkih staklenih vlakana, Dejan Blagojević, 19.01.2006.
 • Ispitivanje mikrotvrdoće monokristalnog silicijuma, Jelena Spasić, 14.10.2005.
 • Izbor materijala i postupka za izradu izolacionih ploča na bazi staklenih vlakana, Andrija Baćić, 23.09.2005.
 • Ispitivanje savojne čvrstoće kompozita stakleno vlakno vodeno staklo, Ivana Lazić, 16.09.2005.
 • Uticaj procesnih parametara kristalizacije metodom vertikalni bridgman na mikrotvrdoću kristala, Vanja Spasić, 27.05.2005.
 • -dobijanje kompozitnih cevi metodom namotavanja neprekidnih staklenih vlakana, Petra Dragosavljević, 23.05.2005.
 • Razvoj metode toplog presovanja kompozita polimer stakleno vlakno, Jelena Ćurčić, 22.04.2005.
 • Uticaj procesnih parametara na ravnomernost i strukturu kompozitne prevlake poli/etilen ko vinil acetat/ neodijum željezo bor na multimodnom optičkom vlaknu, Ana Ilić, 01.12.2004.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja optičkih vlakana kao senzora magnetnog polja, Slađana Matić, 18.11.2004.
 • Numerička simulacija procesa rasta kristala po metodi vertikalni bridgman, Gordana Novaković, 30.09.2004.
 • Mehanička svojstva kmpozitnih materijala polietilen drvene čestice, Sonja Jošić, 13.05.2004.
 • Dobijanje porozne keramike i analiza dobijenih keramičkih struktura, Dušan Tripković, 26.11.2003.
 • Kompozitni materijali sa ugrađenim senzorima magnetnog polja, Milan Panajotović, 18.11.2003.
 • Senzor magnetnog polja na bazi optičkog vlakna, Radmila Mrkobrada, 13.08.2003.
 • Toplo presovanje kompozitnih materijala na bazi drveta, Aleksandar Orcević, 17.06.2003.
 • Prevlačenje multimodnih optičkih vlakana kompozitnim slojem poli/etilen/ko/vinil/acetat/barijum ferit, Biljana Rajlić, 26.12.2002.
 • Električna provodljivost kompozitnih optoelekronskih materijala, Dragutin Nedeljković, 18.11.2002.
 • Ispitivanje mogućnosti dobijanja kompozitnih materijala bitumen/drvene čestice, Tamara Bižić, 11.07.2002.
 • Termijska postojanost mešavina polimernih vlakana, Dragana Koprivica, 26.12.2001.
 • Uticaj uslova toplog presovanja na mehanička svojstva kompozita na bazi drveta, Anđela Janjić, 17.09.2001.