Навигација

Д105ББ - Феномени преноса у биолошким системима

Спецификација предмета
НазивФеномени преноса у биолошким системима
АкронимД105ББ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са феноменима преноса у биолошким системима и оспособи да ова знања механизама преноса количине кретања, масе и топлоте примене за решавање комплексних проблема у овим системима. На тај начин, студенти стичу знања како о биолошким процесима у живим организмима тако и о примени инжењерских принципа у анализи ових процеса.
  Исходи учења (стечена знања)По успешном савладавању предмета студенти су стекли: (i) способност за разумевање и анализу сложених процеса у биолошким системима како на макро-нивоу организма и ткива, тако и на микро-нивоу ћелије; (ii) вештине комуникације за јасно формулисање, представљање и анализу проблема у области феномена преноса у биолошким системима; (iii) способности и знања потребна за рад и комуникацију у мултидисциплинарном тиму инжењера, биолога, фармацеута и лекара.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са карактеристикама феномена преноса у биолошким системима који по својој сложености значајно превазилазе чисто хемијск-инжењерске системе. Основни концепти преноса количине кретања, масе и топлоте су примењени на биолошке системе на макро нивоу организма и ткива и на микро нивоу ћелије. Механизми преноса су приказани полазећи од једноставнијих примера (нпр. реолошко понашање крви, дифузија кисеоника кроз крвну плазму) па и до врло сложених (нпр. струјање крви кроз артерије, активни транспорт кроз ћелијску мембрану) при чему су дати приступи решавању и моделовању ових комплексних проблема.
  Садржај практичне наставеПредмет укључује и експерименталну вежбу испитивања и анализе реолошког понашања биолошких флуида.
  Литература
  1. Obradovic, B., Fenomeni prenosa u biološkim sistemima, I deo, skripta
  2. Bugarski, B., Milivojević M., Nedović, V., Djordjević, V., Bioprocesno inženjerstvo, Akademska misao, Beograd, 2013.
  3. Truskey G.A., Yuan F., Katz D.F., Transport phenomena in biological systems: a textbook for biomedical engineers, Prentice Hall, 2004.
  4. Lightfoot E.N., Transport phenomena and living systems, John Wiley and Sons, New York, 1974
  5. Cherruault Y., Mathematical modelling in biomedicine, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1986.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања и експерименталан рад у лабораторији
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари