Навигација

проф. др Мирјана Ристић

Редовни професор
Катедра за инжењерство заштите животне средине

ТМФ - велика зграда, канцеларија 236

011/3303650
локал650
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звање 27. јун 2012.

Предмети

14ИЖС3914ИЖС39 - Управљање чврстим отпадом
14ИЖС42214ИЖС422 - Процена утицаја технолошких постројења на животну средину
14ИЖС42314ИЖС423 - Загађење и ремедијација земљишта
14ИЖС42614ИЖС426 - Регистар загађивача
14МИЗС514МИЗС5 - Управљање чврстим и опасним отпадом
ББИ312ББИ312 - Увод у заштиту радне и животне средине
Д102ИЗД102ИЗ - Индустријска екологија
ЗП21ЗП21 - Аналитичка хемија
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ЗП46ЗП46 - Увод у заштиту радне и животне средине
ИЖС212ИЖС212 - Органске загађујуће материје
ИЖС35ИЖС35 - Опасне и штетне материје
ТЕТ214ТЕТ214 - Увод у заштиту радне и животне средине

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Svetlana Pocajt, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt и Карло Раић, A model for cross-referencing and calculating similarity of metal alloys, Metall. Mater. Eng. , 19, 4, 2013, pp. 295-306
 2. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic и Мелина Калагасидис Крушић, Sorption of zinc by novel pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 192, 2, 2011, pp. 846-854
 3. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic и Мелина Калагасидис Крушић, Removal of Cu(2+) ions using hydrogels of chitosan, itaconic and methacrylic acid: FTIR, SEM/EDX, AFM, kinetic and equilibrium study, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 388, 1-3, 2011, pp. 59-69
 4. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic и Мелина Калагасидис Крушић, Hydrogel based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid as adsorbent of Cd2+ ions from aqueous solution, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 165, 2, 2010, pp. 554-562

Менторство

Докторске академске студије

 • Биосорпција одабраних тешких метала компостом Myriophyllum spicatum, Јелена Милојковић, 29.09.2015.
 • Издвајање метала из електронског отпада и замена злата, олова и арсена у електронској опреми трокомпонентним легурама, Ирма Дервишевић, 28.11.2013.
 • Модификација и примена вишеслојних угљеничних наноцеви за издвајање арсена из воде, Злате Величковић, 23.08.2013.

Мастер академске студије

 • Управљање медицинским отпадом у Републици Србији, Тијана Божић, 30.09.2020.
 • Тешки метали у земљишту и седиментима у околини депоније Винча, Андријана Јевтић, 17.09.2020.
 • Анализа управљања пливајућим отпадом у Дринско-Лимским хидроелектранама, Јелена Петровић, 28.09.2018.
 • Утицај управљања комуналним отпадом на животну средину у Панчеву, Сузана Јакшић, 24.09.2018.
 • Управљање отпадом из графичке индустрије, Марија Ранитовић, 30.09.2017.
 • Управљање буком у Републици Србији, Анита Ступар, 30.09.2017.
 • Искоришћење рециклабилних материјала из комуналног отпада у Краљеву, Стефан Аћимовић, 28.09.2017.
 • Управљање комуналним отпадом у Горњем Милановцу, Јелена Бабовић, 28.09.2017.
 • Тешки метали као загађујуће материје седимената реке Саве у Републици Србији, Слободанка Стаменковић, 27.09.2017.
 • Активни биомониторинг изотопа олова трансплантираним маховинама у урбаном делу Београда, Зорана Каличанин, 30.09.2016.
 • Загађење седимената Дунава у Републици Србији полицикличним ароматичним угљоводоницима, Дарко Ивљанин, 30.09.2016.
 • Управљање отпадом издвојеним током припреме и сервирања хране у болницама, Катарина Лапчевић, 27.09.2016.
 • Управљање отпадом у електродистрибутивним предузећима, Аленка Дурутовић, 27.09.2016.
 • Сепарација селена из воде макропорозним полимером модификованим хидратисаним гвожђе(III)-оксидом, Лазар Стојићевић, 08.07.2016.
 • Одређивање концентрације одабраних елемената у листовима липе и брезе, Драгана Ивковић, 28.09.2015.
 • Биомониторинг елемената у траговима у листовима кестена и платана са ужег подручја Београда, Игор Зимоња, 28.09.2015.
 • Анализа акумулације елемената у траговима у листовима кестена и липе применом самоорганизујућих Кохоненонових мрежа, Милица Стојадиновић, 21.09.2015.
 • Мониторинг метала у седиментима реке Саве на територији Београда, Теодора Томић, 17.09.2015.
 • Садржај тешких метала у седиментима Дунава узводно од Београда, Марија Егерић, 30.09.2014.
 • Олово и изотопи олова у суспендованим честицама у Београду, Вања Гујаничић, 25.09.2014.
 • Биомониторинг елемената у траговима у Београду применом листова дивљег кестена, Александра Станковић, 16.05.2014.
 • Одређивање садржаја и изотопског састава олова у чајевима, Милица Пујић, 01.11.2013.
 • Биомониторинг загађености ваздуха платином у Београду, Невена Челик, 27.09.2013.
 • Активни биомониторинг изотопа олова маховинама у Београду, Марија Марковић, 04.09.2013.
 • Технолошко побољшање третмана отпадних вода Фабрике компресора Трудбеник а.д., Добој, Бранислава Момчилов, 28.02.2013.
 • Анализа могућности издвајања секундарних сировина у општини Панчево, Јованка Дакић, 17.02.2011.
 • Управљање комуналним отпадом у општини Панчево, Јованка Вићентић, 17.02.2011.
 • Анализа одабраних тешких метала у води у погонима за припрему воде за пиће у Београду, Наташа Лукић, 09.02.2010.

Основне академске студије

 • Анализа садржаја анјона и катјона у флашираним водама, Богдан Јорговановић, 30.09.2020.
 • Ремедијација земљишта и подземних вода загађених 1,2-дихлоретаном, Зорана Ђураш, 25.06.2020.
 • Управљање комуналним отпадом у граду Смедереву, Милутин Сушић, 25.06.2020.
 • Загађење речних седимената полицикличним ароматичним угљоводоницима, Тамара Јовановић, 30.09.2019.
 • Управљање комуналним отпадом на територији Општине Врњачка Бања, Наталија Стевановић, 05.09.2019.
 • Управљање чврстим отпадом на територији општине Уб, Маја Топаловић, 20.07.2018.
 • Анализа садржаја тешких метала у пољопривредном земљишту у селу Лиса у околини Ивањице, Јован Крстески, 30.09.2015.
 • Концентрација и изотопски састав олова у маховинама у Београду, Снежана Алемпијевић, 30.09.2014.
 • Квалитет воде и седимената канала Галовица, Тања Ристић, 30.09.2014.
 • Концентрације одабраних тешких метала у суспендованим честицама (PM10) и листовима кестена у Карађорђевом парку у Београду, Драгана Поповић, 27.09.2013.
 • Концентрације одабраних елемената и изотопски састав олова у суспендованим честицама (PM10) у Београду и Новом Саду, Марко Младеновић, 27.09.2013.
 • Издвајање секундарних сировина из комуналног отпада у Крагујевцу, Катарина Митровић, 11.07.2013.
 • Биомониторинг емисије платине у ваздух на подручју града Београда, Марина Ковачевић, 29.09.2012.
 • Анализа података о емисији загађујућих материја у ваздух Локалног регистра извора загађивања Града Београда, Дејана Миливојевић, 30.09.2011.
 • Одређивање изотопа олова у листовима дрвенастих биљака, Милена Обрадовић, 30.09.2011.

Основне студије

 • Управљање комуналним отпадом у Јагодини, Богдана Вукашиновић, 28.09.2015.
 • Анализа могућности добијања компоста из комуналног отпада у Граду Панчеву, Марија Пилиповић, 28.09.2012.
 • Биомониторинг олова у ваздуху применом листопадног дрвећа, Маја Круљ, 27.12.2011.
 • Развој модела за предвиђање количине комуналног отпада у Републици Србији применом неуронских мрежа, Тања Зечевић, 09.09.2011.
 • Анализа могућности издвајања секундарних сировина из комуналног отпада у Чачку, Јована Ружић, 27.04.2010.
 • Испитивање сорпције јона арсена из водених раствора на зеолиту модификованом гвожђем, Биљана Котањац, 30.09.2009.
 • Анализа садржаја одабраних тешких метала и арсена у чесменској води за пиће у Младеновцу, Ана Згоњанин, 24.09.2009.
 • Одређивање изотопа олова масеном спектрометријом са индуковано спрегнутом плазмом, Давор Антанасијевић, 17.09.2009.
 • Управљање комуналним чврстим отпадом у граду Чачку, Милица Каранац, 15.06.2009.
 • Анализа садржаја одабраних тешких метала у чесменској води за пиће, Марина Вуковић, 23.01.2009.
 • Анализа садржаја одабраних тешких метала у процесу припреме воде за пиће и у чесменској води за пиће, Данијела Крстић, 22.01.2009.
 • Праћење садржаја тешких метала у седиментима Дунава, Ана Говедарица, 16.01.2009.
 • Рециклажа комуналног чврстог отпада у Београду, Ана Максимовић, 26.12.2008.
 • Управљање комуналним чврстим отпадом у општинама Прибој, Пријепоље и Нова Варош, Далибор Вижлина, 07.05.2008.
 • Управљање комуналним чврстим отпадом у Мерану, Италија, Јелена Будисављевић, 21.12.2007.
 • Испитивање техно-економске оправданости управљања отпадним материјама у гумарској индустрији, Ненад Тричковић, 26.04.2007.
 • Једињења азота као загађујуће материје подземних вода и воде за пиће, Јелена Ерцег, 27.12.2006.
 • Поредјење метода за одредјивање садржаја тешких метала у суспендованим честицама из ваздуха већим од 10нм, Вера Антић, 19.09.2006.
 • Испитивање процедних вода затворене депоније у Батајници, Драган Авдаловић, 14.10.2005.
 • Дистрибуција тешких метала у земљишту у парковима урбаних делова београда, Мирјана Марјановић, 30.09.2005.
 • Загађење земљишта бакром услед употребе бакар сулфата као фунгицида, Татјана Бокић, 22.04.2005.
 • Карактеризација процедних вода депоније винча у лабораторијским условима, Наташа Ћалић, 16.07.2004.
 • Карактеризација чврстог отпада у стамбеној зони новог београда, Весна Радин, 29.12.2003.
 • Испитивање утицаја садржаја угљоводоника у улазном гасу на рад клаусовог постројења, Светлана Ристић, 18.09.2003.
 • Праћење концентрације тешких метала у седиментима дунава, Ненад Миленковић, 08.05.2003.
 • Класификација и третман лабараторијског отпадног материјала на технолошко/металуршком факултету у београду, Владимир Васиљевић, 31.03.2003.
 • Карактеризација старог јаловишта флотације бор са аспекта утицаја на животну средину, Жељко Јовановић, 02.12.2002.
 • Одређивање трихалогенида у води гасном хроматографијом, Јелена Шогоров, 27.09.2002.