Навигација

ТЕТ214 - Увод у заштиту радне и животне средине

Спецификација предмета
НазивУвод у заштиту радне и животне средине
АкронимТЕТ214
Студијски програмТекстилна технологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметом150 бодоваОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са значајем проблематике деградације и заштите животне и радне средине, облицима загађења и њиховим утицајем, као и основним елементима технологија за смањење емисија загађења.
  Исходи учења (стечена знања)Постављају се теоријске основе за стицање инжењерских и специјалистичких знања из области заштите животне и радне средине.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВертикална подела атмосфере и хемијски састав ваздуха; Загађујуће материје у ваздуху, извори и последице загађења; Законска регулатива везана за заштиту ваздуха; Квалитет ваздуха у затвореним просторијама; Хемијски састав природних вода; Хемијски и физички процеси у водама. Загађујуће материје у води, извори и последице загађења; Законска регулатива везана за заштиту вода. Хемијски састав земљишта; Загађујуће материје земљишта, извори и последице загађења; Чврсти отпад; Технологије пречишћавања отпадних гасова; Технологије пречишћавања отпадних вода; Третман и одлагање отпада; Ремедијација земљишта.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Materijal sa predavanja
  2. P. Pfendt, Hemija životne sredine - 1. deo, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
  3. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković, Fizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine – Stanja i procesi u životnoj sredini, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1995.
  4. D. D. Reible, Fundamentals of Environmental Engineering, CRC Press, Boca Raton, 1998.
  5. US Environmental Protection Agency, Air Pollution Training Institute Virtual Classroom, https://www.apti-learn.net/LMS/EPAHomePage.aspx?m=1&n=0, 2015.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  200
  Методе извођења наставеПредавања
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари