Навигација

проф. др Татјана Ђуркић

Редовни професор
Катедра за инжењерство заштите животне средине

ТМФ - велика зграда, канцеларија 239

011/3303647
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звање 22. септембар 2015.

Предмети

14ДИЗ814ДИЗ8 - Течна хроматографија-масена спектрометрија
14ИЖС21114ИЖС211 - Животна средина и загађење
22Д322Д3 - Масена спектрометрија у заштити животне средине
22МЗМН22МЗМН - Загађујуће материје у намирницама
ББИ312ББИ312 - Увод у заштиту радне и животне средине
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ЗП46ЗП46 - Увод у заштиту радне и животне средине
ИЖС34ИЖС34 - Методе анализе загађујућих материја
ИЖС421ИЖС421 - Анализа трагова загађујућих материја
МИЗС9МИЗС9 - Загађујуће материје у намирницама
ТЕТ214ТЕТ214 - Увод у заштиту радне и животне средине

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтeзa и кaрaктeризaциja угљeничнoг криoгeлa и кoмпoзитa угљeнични криoгeл/цeриja зa примeну у aдсoрпциjи aрсeнa из вoдeних рaствoрa, Тамара Миновић Арсић, 22.02.2019.
 • Рaзвoj и примeнa HPLC-MS/MS мeтoдe зa oдрeђивaњe трaгoвa пeстицидa у узoрцимa вoдe, Николина Антић, 21.09.2018.

Мастер академске студије

 • Аналитичке методе за одређивање микропластике из узорака воде и седимената, Тамара Ристић, 30.09.2022.
 • Оптимизација дисперзивне течно-течне микроекстракције за анализу трагова одабраних органских UV филтера у води, Стефан Видић, 30.09.2021.
 • Оптимизација екстракције на чврстој фази за анализу трагова одабраних UV филтера у води, Зорана Ђураш, 02.07.2021.
 • Процена еколошког ризика услед присуства органских UV филтера у води и седиментима, Сара Рвовић, 30.09.2020.
 • Адсорпција гадолинијума на вишеслојним угљеничним наноцевима, Ивана Станишић, 25.09.2020.
 • Анализа трагова одабраних пестицида и лекова у површинској и подземној води, Жељка Николић, 30.09.2019.
 • Испитивање процеса адсорпције и десорпције одабраних естрогених хормона на различитим угљеничним материјалима, Ангелина Митровић, 30.09.2019.
 • Примена карбон криогела за адсорпцију одабраних пестицида, Маргарета Васић, 28.09.2017.
 • Адсорпција одабраних тешких метала на карбон криогелу, Ирена Најчевић, 27.09.2017.
 • Адсорпција одабраних лекова на карбон гелу, Сандра Стојановић, 29.09.2016.
 • Екстракција одабраних пестицида из воде на активираном хидротермалном карбону, Тања Главаш, 29.09.2015.
 • Екстракција одабраних лекова из воде на активираном хидротермалном карбону, Ана Чучковић, 29.09.2015.
 • Екстракција лекова из воде на вишеслојним угљеничним наноцевима, Бојана Лаловић, 18.09.2014.
 • Анализа квалитета ваздуха на територији Београда на основу мониторинга основних загађујућих материја, Драгана Ранковић, 21.09.2012.
 • Анализа трагова лекова у узорцима воде LC-ESI-MS методом - испитивање ефекта матрице и могућности његове елиминације, Љиља Павловић, 30.06.2011.

Основне академске студије

 • Емергентне загађујуће материје у водама Републике Србије, Вања Ћирић, 29.09.2022.
 • Улога пасивних узоркивача у мониторингу тешких метала у води, Тамара Ристић, 30.09.2020.
 • Анализа одабраних вештачких заслађивача методом течне хроматографије - тандем масене спектрометрије, Александра Васиљевић, 27.09.2017.
 • Адсорпција тешких метала на активираном хидротермалном карбону, Нађа Петровић, 29.09.2016.
 • Адсорпција одабраних бензодиазепина на вишеслојним угљеничним наноцевима, Миљана Ћурић, 02.07.2015.
 • Адсорпција тешких метала на карбонизованим влакнима конопље, Тања Главаш, 30.09.2014.
 • Испитивање садржаја пестицида и лекова у комуналној отпадној води, Бојана Лаловић, 30.09.2013.
 • Адсорпција одабраних пестицида на карбонизованим влакнима конопље, Бојана Мирковић, 28.09.2011.
 • Припрема узорка за анализу трагова пестицида у води методом екстракције на чврстој фази на карбонизованим влакнима конопље, Јелена Павловић, 28.09.2011.
 • Оптимизација методе припреме узорка за анализу трагова кардиоваскуларних лекова у води, Ивана Матић, 26.09.2011.

Основне студије

 • Испитивање садржаја пестицида у поврћу методом течне хроматографије у спрези са тандем масеном спектрометријом, Наташа Орешковић, 28.12.2011.
 • Оптимизација методе припреме узорка за симултану детекцију остатака пестицида и лекова у води, Александра Шиљић, 29.04.2010.
 • Одређивање садржаја одабраних пестицида у воћу са београдских пијаца, Божидар Јокић, 25.12.2008.
 • Оптимизација и примена методе за изоловање и предконцентрисање остатака пестицида у води, Николина Дујаковић, 14.07.2008.
 • Оптимизација и примена методе за предконцентрисање и анализу остатака лекова у води, Радмила Стојменовић, 12.11.2007.
 • Избор и оптимизација методе за предконцентрисање одабраних седатива из воде екстракцијом на чврстој фази, Филип Челебић, 25.05.2007.
 • Избор и оптимизација методе екстракције на чврстој фази за предконцентрисање одабраних антибиотика из воде, Тања Радовић, 27.04.2007.