Навигација

ИЖС421 - Анализа трагова загађујућих материја

Спецификација предмета
НазивАнализа трагова загађујућих материја
АкронимИЖС421
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомза похађање предмета: положен испит из предмета Методе анализе загађујућих материјаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент овлада потребним знањем и вештином да реше конкретан аналитички проблем. Анализа трагова неког једињења у реалним узорцима је веома комплексна, студент мора да овлада техникама узимања узорка, припреме, предконцентрисања и одређивања aналита погодном инструменталном методом.
  Исходи учења (стечена знања)Студент развија вештину да одабере погодну методу, овлада експерименталном техником њене примене и опише решење проблема до кога је дошао. Такође, кроз јавну презентацију семинарског рада студент развија способност да дефинише проблем, презентује решење и критички вреднује резултате свог рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеАнализа неког једињења или сродне групе једињења у реалним узорцима обухвата правилно узимање узорка, припрему узорка, предконцентрисање и одређивање погодном аналитичком методом. Цео поступак зависи од врсте узорка и природе аналита, па овај предмет треба да помогне студентима да, кроз консултације са наставником, реши конкретан проблем.
  Садржај практичне наставеПрактичан рад треба да садржи: критеријум за избор поступка за анализу, правилно узимање узорка и избор методе за предконцентрисање и уклањање сметњи, избор аналитичке методе и њену експерименталну примену, конкретне резултате и критички осврт на њихову тачност и поузданост.
  Литература
  1. Материјал са предавања и лабораторијских вежби
  2. Т. М. Ђуркић, С. Д. Грујић, М. Д. Лаушевић, „Методе анализе загађујућих материја“, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2015.
  3. J. R. Dean, „Methods for Environmental Trace Analysis”, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2003.
  4. I. Baranowska ed, Handbook of Trace Analysis - Fundamentals and Applications, Springer International Publishing, Cham, 2016.
  5. V. V. Tešević, „Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja“, Hemijski fakultet, Beograd, 2013.
  6. Comprehensive Analytical Chemistry: Volume 41. Sample preparation for trace element analysis, Editor: Z. Mester and R. Sturgeon, Elsevier, Amsterdam, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, семинарске радове студената и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит55
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30