Навигација

ИЖС34 - Методе анализе загађујућих материја

Спецификација предмета
НазивМетоде анализе загађујућих материја
АкронимИЖС34
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомза похађање предмета: положени испити из предмета Органска хемија и Aналитичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студентима пружи теоријска и практична знања везана за анализу узорака животне средине. Након завршеног курса студенти треба да разумеју проблеме везане за анализу комплексних узорака, да знају да правилно врше узорковање, изаберу и примене одговарајућу методу хемијске анализе, као и да правилно обраде и интерпретирају резултате хемијске анализе.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање теоријских и практичних знања везаних за анализу узорака из животне средине; развијање способности да се препозна аналитички проблем и изабере одговарајућа метода за његово решавање; савлађивање техника узорковања, припреме и анализе реалних узорака; развијање комуникационих вештина током писане и усмене презентације семинарских радова.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Специфичност хемијске анализе узорака животне средине. Законска регулатива. 2. Анализа загађујућих материја у води: узорковање, припрема узорка за анализу; одређивање садржаја неорганских загађујућих материја у води – класичне методе хемијске анализе, спектроскопија, јонска хроматографија, ИЦП-МС; одређивање садржаја органских загађујућих материја у води – неспецифични поступци: ХПК, БПК, ТОЦ; гасна и течна хроматографија, масена спектроскопија и хибридне технике. 3. Анализа загађујућих материја у ваздуху: узорковање ваздуха; калибрација; хемијска анализа загађујућих материја у ваздуху – савремене методе анализе гасова и аеросола. 4. Анализа загађујућих материја у земљишту и биљном материјалу: методе узорковања; припрема узорка за анализу; хемијска анализа узорака земљишта и биљног материјала.
  Садржај практичне наставеКалибрација: метода екстерних стандарда и метода стандардног додатка. ; Анализа узорака воде: садржај гвожђа колориметријски и спектрофотометријски; садржај тешких метала методом ААС; елементарна анализа методом ИЦП-МС; ХПК, садржај хлора, садржај фосфата; садржај фенолних деривата течном хроматографијом. ; Анализа узорка ваздуха: садржај сумпор-диоксида и азот-диоксида. ; Анализа узорка тла: садржај влаге, pH, садржај тешких метала методом ААС. ; Анализа биљног материјала: садржај пестицида течном хроматографијом – масеном спектрометријом. ;
  Литература
  1. Т. М. Ђуркић, С. Д. Грујић, М. Д. Лаушевић, „Методе анализе загађујућих материја“, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2015
  2. Упутства за лабораторијске вежбе
  3. C. Zhang, „Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis“, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
  4. M. Radojevic, V.N. Bashkin, „Practical Environmental Analysis“, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
  5. J. R. Dean, „Methods for Environmental Trace Analysis”, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  303
  Методе извођења наставетеоријска настава и лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит55
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари20