Навигација

МИЗС9 - Загађујуће материје у намирницама

Спецификација предмета
НазивЗагађујуће материје у намирницама
АкронимМИЗС9
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студентима пружи теоријска и практична знања везана за порекло загађујућих материја у намирницама, њихове физичко-хемијске особине, штетно дејство и процену здравственог ризика, као и о методама хемијске анализе које се користе за њихову детекцију.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање теоријских и практичних знања везаних за порекло, особине, дејство, као и методе анализе загађујућих материја у намирницама; развијање способности да се препозна аналитички проблем и изабере одговарајућа метода за његово решавање; савлађивање техника припреме и анализе реалних узорака; развијање комуникационих вештина током писане и усмене презентације семинарских радова;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Путеви доспевања загађујућих материја у намирнице. Процена здравственог ризика. Законска регулатива. ; Микотоксини. Органске загађујуће материје пореклом из животне средине: полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, диоксини. Пестициди. Остаци ветеринарских производа у намирницама. Неорганске загаћујуће материје у намирницама: тешки метали, металоиди, нитрати. ; Хемијска анализа загађујућих материја у намирницама: узорковање, припрема узорка, аналитичке методе квалитативне и квантитативне анализе загађујућих материја у намирницама. ;
  Садржај практичне наставеСадржај тешких метала у намирницама. Анализа пестицида у воћу и поврћу. Анализа остатака лекова у намирницама животињског порекла. ;
  Литература
  1. Интерна скрипта са предавања и упутства за лабораторијске вежбе
  2. Т. М. Ђуркић, С. Д. Грујић, М. Д. Лаушевић, „Методе анализе загађујућих материја“, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2015
  3. М.О. Mirić, S.S. Šobajić, Zdravstvena ispravnost namirnica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
  4. Food Chemical Safety: Volume 1. Contaminants, Editor: David H. Watson, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2001. ;
  5. Food Safety: Contaminants and Toxins, Editor: J.P.F. D'Mello, Scottish Agricultural College, Edinburgh, 2003.
  6. Comprehensive Analytical Chemistry: Volume 51. Food Contaminants and Residue Analysis, Editor: Y. Picó, Elsevier, Amsterdam, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставетеоријска настава и лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50