Навигација

14ИЖС426 - Регистар загађивача

Спецификација предмета
НазивРегистар загађивача
Акроним14ИЖС426
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОсновни циљ је изучавање комплексних загађујућих материја типичних за поједине делове животне средине. Подаци за штетне материје се прикупљају мониторингом квалитета ваздуха, земљишта и вода. За сваки део животне средине ради се анализа стања, оцењивање и предлози за планирање заштите. Коришћењем добијених вредности поставља се модел распростирања појединих загађујућих супстанци и предвиђају се поступци за њихово уклањање и даље праћење.
   Исходи учења (стечена знања)Схватање важности прављења регистра загађивача животне средине за сагледавање стварног стања и правилног управљања животном средином, повезивање са законском регулативом у овој обаласти. Упућивање студената да у пракси примене стечена знања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОцењивање и класификација загађујућих материја у животној средини, посебно посматраних у води, ваздуху, земљишту, отпаду, хемикалијама (производња, употреба, одлагање), природних ресурса, као и економских и финансијских ефеката који произилазе из оваквог оцењивања. На основу оваквог оцењивања доносе се закључци о утицају на живи свет и управљању и квалитету животне средине.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Еuropes Environment, The Fourth Assessment, EEA, 2007.
   2. D.Marković, Osnovni procesi i stanje u zivotnoj sredini, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   3. Environment in Serbia, An indicator-based reviev, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, 2007.
   4. Oživljavanje braunfilda u Srbiji, priručnik za donosioce odluka I profesionalce, PALGO Centar, Beograd, 2007.
   5. Bogdanovic M. Opasnosti od hemijskih akcidenata i postupci za zastitu zivotne sredine, FZNR Univerziteta Nis, 1998
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад и менторски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит55
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми15
   Семинари20