Навигација

ИЖС35 - Опасне и штетне материје

Спецификација предмета
НазивОпасне и штетне материје
АкронимИЖС35
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложени сви предмети прве године, Органска хемија и Аналитичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање теоретских и практичних знања о опасним и штетним материјама, њиховим особинама и утицају на здравље људи и животну средину. Упознавање са својствима опасних материја и обезбеђивање безбедног поступања и рада са њима. Посебан део посвећен је опасним и штетним отпадним материјама, карактеризацији отпада, методама третмана, уз познавање и примену одговарајуће законске регулативе. ;
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање значаја правилног поступања са опасним и штетним материјама, у складу са законском регулативом, у циљу очувања здравља људи и животне средине. Повезивање физичких и хемијских својстава ових материја са њиховим понашањем у радној и животној средини. Оспособљеност студента да на адекватан начин у пракси примени стечена знања, било да су у питању опасне хемикалије или опасан отпад.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпасне и штетне материје, извори, својства и утицаји; законска регулатива; номенклатура, карактеризација опасних материја; утицај на здравље људи; начини деловања токсичних материја; понашање у животној средини у зависности од физичко-хемијских својстава (распростирање, постојаност, биоразградивост); ризик и управљање опасним материјама; транспорт; складиштење; методе третмана опасног отпада (физичке, хемијске, биолошке); депоновање опасног отпада. ;
  Садржај практичне наставеПроцена токсичности; Одређивање фактора биоконцентрисања; Распростирање опасних и штетних материја у животној средини у зависности од физичко-хемијских својстава; Анализа могућности поновне употребе и рециклаже за поједине опасне и штетне материје; Карактеризација опасног отпада; Испитивање одабраног узорка и дискусија резултата; Избор најпогодније методе третмана опасног отпада. ;
  Литература
  1. .P. Carson, J. Mumford, Hazardous Chemicals Handbook, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2002.
  2. W. F. Martin, J. M. Lippitt, P. J. Webb, Hazardous Waste Handbook for Health and Safety, Butterworth–Heinemann, Boston, 2000.
  3. R. J. Watts, Hazardous Waste, Sources, Pathways, Receptors, John Wiley & Sons, New York, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  321
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, рачунске вежбе, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит55
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари