Навигација

14ИЖС423 - Загађење и ремедијација земљишта

Спецификација предмета
НазивЗагађење и ремедијација земљишта
Акроним14ИЖС423
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомЗа похађање наставе: положени сви предмети прве и друге године.Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање сазнања о настанку педосфере, о основним карактеристикама земљишта и његовом значају као делу животне средине. Упознавање са својствима загађујућих материја које се најчешће срећу у земљишту, изворима, понашањем, расподелом и миграцијом. Студенти треба да се упознају са методама испитивања и карактеризације загађених подручја, као и технолошким процесима ремедијације загађеног земљишта на лицу места (ин ситу) и ван загађене локације (екс ситу).
   Исходи учења (стечена знања)Разумевање значаја земљишта у циклусу кружења, како хранљивих тако и загађујућих материја, са посебним нагласком на спречавање и избегавање загађења овог дела животне средине. Оспособљеност за праћење квалитета земљишта, анализу понашања загађујућих материја, процену ризика и избор најповољније методе за ремедијацију загађеног земљишта.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФизичко-хемијски принципи (структура земљишта, колоидни системи, утицај структуре на особине земљишта); карактеристике загађујућих материја земљишта (врсте, извори, понашање); законска регулатива; методе узорковања и праћења; мониторинг земљишта; испитивање загађеног подручја; ремедијација земљишта (биолошке, физичке и хемијске методе).
   Садржај практичне наставеОдређивање карактеристика земљишта, одређивање укупног садржаја тешких метала у урбаном и пољопривредном земљишту, одређивање садржаја тешких метала секвенцијалном екстракцијом, ремедијација изабраног узорка у лабораторијским условима. ;
   Литература
   1. D. L. Sparks, Environmental Soil Chemistry, Academic Press, 2003
   2. I.A. Mirsal, Soil Pollution-Oigin, Monitoring & Remediation, Springer-Verlag, Berlin, 2004
   3. S.S. Suthersan, Remediation Engineering: Design Concepts, CRC Lewis Publishers Inc.; Boca Raton, 1997.
   4. J. Van Deuren, T. Lloyd, S. Chhetry, R. Liou, J. Peck, Remediation technologies screening matrix and reference guide, 4th edition, 2002 http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   211
   Методе извођења наставеПредавања, експериментални рад, рачунске вежбе, тестови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит55
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари45