Навигација

Д102ИЗ - Индустријска екологија

Спецификација предмета
НазивИндустријска екологија
АкронимД102ИЗ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са концептом индустријске екологије и са улогом у: стратешком планирању одрживог развоја на глобалном нивоу; развоју и имплементацији промена у прерађивачкој индустрији. Студенти се упознају са могућностима примене разних техника у оквиру Индустријске екологије, као што су Животни циклус производа и Еколошки отисак. На овај начин развија се теоретски и методолошки приступ истраживању и развоју активности у циљу унапређења постојећих система и развоја нових, са посебним нагласком на смањењу или елиминисању негативних утицаја на животну средину. Самостална израда задатка треба да омогући студентима да преко анализе одређеног технолошког процеса, као извора проблема и решења, стекну увид у све захтеве и фазе при пројектовању одређеног процеса у складу са очувањем животне средине. ;
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања која ће им омогућити да по завршетку курса: препознају разлику између индустријске екологије и чистије производње и/или спречавања емисије загађујућих материја; сагледају значај праћења целокупног животног циклуса производа/процеса; примене у пракси технике које се користе у индустријској екологији, од планирања до имплементације; праћењем локалних, регионалних или државних потреба, програма и планова, као и стања и потреба индустрије, кроз еко-индустријске паркове, подстичу повезивање, у циљу обезбеђења одрживог развоја.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСличности и разлике између еколошких и индустријских система, са акцентом на праћење тока материјала, енергије, смањење емисије загађујућих материја. Основи природних система као модел за пројектовање, израду и рад индустријских система, који су међусобно повезани, по аналогији са природним системима. Примена и евалуација еколошких алата: животни циклус производа; еколошки погодне технологије; индустријски еко-дизајн, еко-индустријски пракови. Значај примене индустријске екологије у пракси, са аспекта заштите и очувања природних ресурса и животне средине.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Интерна скрипта са предавања
   2. Graedel, T.E. and B.R. Allenby. Industrial Ecology, 2nd Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002
   3. Giudice F., G. La Rosa and Risitano A., Product Design for the Environment-A Life Cycle Approach, CRC-Taylor&Francis, 2006
   4. Радови из релевантних научних часописа из ове области
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставетеоријска настава, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит55
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари45