Навигација

14ХПИ420 - Полимерни премази

Спецификација предмета
НазивПолимерни премази
Акроним14ХПИ420
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомИнжењерство материјала: нема ; Полимерно инжењерство: услов за слушање: 120 ЕСПБ; услов за полагање: положен испит из Хемије макромолекула. ;Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са анализом поступка за производњу премаза од идеје до индустријске производње, укључујући параметре за успешно извођење и контролу процеса, као и контролу готовог производа. Студенти се упознају са сировинама и утицајем изабраних сировина на својства премаза, поступцима за синтезу премаза, методама за припрему подлоге и наношење премаза.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су способни да одаберу одговарајуће сировине да би постигли жељена својства премаза (1), способни да формулишу и одаберу технолошки поступак синтезе премаза (2), способни да прате и контролишу процес и крајњи производ (3).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Премази-функција и значај; основна својства и састав; подела; принципи састављања рецептура за синтезу премаза. 2. Премази разредиви у органским растварачима; водоразредиви премази; премази у праху. 3. Премази према типу везива. 4. Адитиви за премазе. 5. Производња премаза, исптивање квалитета премаза. 6. Припрема подлоге, наношење и сушење премаза.
  Садржај практичне наставеПрорачун рецептура за синтезу премаза. Израда семинарског рада: припрема рецептуре, прорачун потребних сировина, избор поступка синтезе, предлог технолошког поступка за индустријску синтезу одабраног премаза и контролу процеса и крајњег производа. Примери из праксе.
  Литература
  1. М. Калагасидис Крушић, Интерна скрипта Катедре за ОХТ, Београд 2012.
  2. М. Калагасидис Крушић, Ј. Филиповић, 'Збирка решених задатака из Технологије синтезе полимера', Интерна скрипта Катедре за ОХТ, Београд 2012.
  3. A.A. Trakton, 'Coatings Technology Handbook', Taylor & Francis group, CRC Press, 2006.;R. Talbert, 'Paint Technology Handbook', Taylor and Francis group, CRC Press 2008.
  4. R.A. Ryntz, P.V. Yaneff, 'Coatings of Polymers and Plastics', Marcel Dekker, 2003.
  5. J.W. Gooch, 'Emulsification and Polymerization of Alkyd Resins', Kluwer Academic Publishers, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, практична настава, израда семинарског рада, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит55
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари15