Навигација

14Д158 - Полимеризације у хетерогеним системима

Спецификација предмета
НазивПолимеризације у хетерогеним системима
Акроним14Д158
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са значајем полимеризација у хетерогеним срединама и њиховој примени у индустрији. Студенти се упознају са класичним и новим процесима полимеризације у хетерогеној средини, механизмом и кинетиком полимеризације, карактеризацијом добијеног полимера и применом.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли одговарајућа знања о основним принципима и техникама полимеризација у хетерогеним срединама; способни су да одаберу одговарајући начин синтезе да би постигли жељена својства финалног производа; способни да контролишу процес и крајњи производ.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Значај и примена полимеризација у хетерогеним срединама. 2. Полимеризација у емулзији-класична полимеризација у емулзији, инверзна емулзиона полимеризација. 3. Синтеза латекса, карактеристике и примена. 4. Полимеризција у суспензији. 5. Дисперзиона полимеризација. 6. Микро- и наносистеми у емулзији и дисперзији. 7. Примена површински активних материја у хетерогеним полимеризацијама, стабилност колоидних раствора. 8. Карактеризација полимера који настају наведеним техникама.
  Садржај практичне наставеСеминарски радови
  Литература
  1. P.A. Lovell, M.S. El-Asser, 'Emulsion polymerization and emulsion polymers', J. Wiley and Sons, Chichester 1999.
  2. G. Odian, 'Principles of Polymerization', Forth. Ed. Wiley, New York, 2004.
  3. D.E. Hudgin, 'Handbook of polymer synthesis', Marcel Dekker 2005.
  4. C.S. Chem, 'Emulsion polymerization mechanisms and kinetics', Prog. Polym.Sci. 2006, 31:443-486
  5. M. Antonietti, K. Landfester, 'Polyreactions in miniemulsions', Prog. Polym.Sci., 2002, 27:689-757.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, израда семинарског рада, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30