Навигација

проф. др Иванка Поповић

Редовни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 510

011/3370478
011/3303706
Научна областПолимерно инжењерство
Датум избора у звање 20. октобар 2001.

Предмети

14Д16114Д161 - Савремени поступци прераде полимера
14ИГИ4314ИГИ43 - Технологија папира, картона и лепенке
14ИИМ2314ИИМ23 - Полимерни материјали
14ИИМ4614ИИМ46 - Рециклажа материјала
14ИИМ4914ИИМ49 - Термопластични полимери
14МИМА114МИМА1 - Пројектовање полимерне амбалаже
14МИМА214МИМА2 - Баријерерна својства полимерне амбалаже
14МИМКМ114МИМКМ1 - Еластомери
14ХПИ3814ХПИ38 - Основи полимерног инжењерства
14ХПИ41814ХПИ418 - Прерада и рециклажа полимера
14ХПИ41914ХПИ419 - Природни полимерни материјали
ББИ213ББИ213 - Природни полимери
Д130Д130 - Деградација и стабилизација полимера
Д156Д156 - Отпадни органски производи као секундарне сировине
Д186Д186 - Принципи динамике полимерних система
ИЖС214ИЖС214 - Увод у хемијско инжењерство
ХПИ311ХПИ311 - Природни полимери
ХХИ210ХХИ210 - Увод у хемијско инжењерство

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Maja Marković, Pavle Spasojević, Sanja Šešlija, Ivanka Popović, Đorđe Veljović, Rada Pjanović и Vesna Panić, Casein-poly(methacrylic acid) hybrid soft networks with easy tunable properties, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 113, 2019, pp. 276-288; 10.1016/j.eurpolymj.2019.01.065
 2. Sanja Seslija, Đorđe Veljović, Melina Kalagasidis Krušić, Jasna Stevanovic, Sava Veličković и Ivanka Popović, Cross-linking of highly methoxylated pectin with copper: the specific anion influence, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 40, 2016, pp. 1618-1625; 10.1039/C5NJ03320A
 3. Nedeljko Milosavljevic, Nikola Milasinovic, Иванка Поповић, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Preparation and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, POLYMER INTERNATIONAL, 60, 3, 2011, pp. 443-452
 4. Nedeljko Milosavljevic, Ljiljana Kljajevic, Иванка Поповић, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Chitosan, itaconic acid and poly(vinyl alcohol) hybrid polymer networks of high degree of swelling and good mechanical strength, POLYMER INTERNATIONAL, 59, 5, 2010, pp. 686-694
 5. Lynne Katsikas, Milena Avramovic, Cortes Ruben Dario Betancourt, Milos Milovanovic, Мелина Калагасидис Крушић и Иванка Поповић, The thermal stability of poly(methyl methacrylate) prepared by RAFT polymerisation, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 73, 8-9, 2008, pp. 915-921
 6. Sava Velickovic, Мелина Калагасидис Крушић, Рада Пјановић, Невенка Бошковић-Враголовић, Peter Griffits и Иванка Поповић, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988
 7. B. Popović, R.S. Jovanović, Enis DŽunuzović, Ivanka Popović и Драган Јоцић, Structural changes in the fabrication and ageing of PA66 textured yarn, MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, 290, 2005, pp. 143-148; 10.1002/mame.200400200

Менторство

Докторске академске студије

 • Кoмпoзитни мaтeриjaл нa бaзи биo-oбнoвљивe нeзaсићeнe пoлиeстaрскe смoлe и рeциклирaнoг пoли(eтилeн-тeрeфтaлaтa), Бојана Фидановски, 28.12.2018.
 • Aцилoвaни дeривaти пeктинa: синтeзa, кaрaктeризaциja и мoгућнoст примeнe, Сања Шешлија, 18.09.2018.
 • Нови модели за унапређење енергетске ефикасности у полимерној и сродним индустријама, Бојана Вукадиновић, 19.09.2017.

Мастер академске студије

 • Синтеза и карактеризација полимерних носача слабо водорастворне пиридонске азо боје, Маја Трајковић, 10.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација композита на бази незасићених полиестарских смола и наноцелулозе, Павле Рамах, 19.08.2020.
 • Испитивање структурних и функционалних својстава композитних филмова на бази пектина и карбонских нанотуба, Јована Савић, 05.07.2019.
 • Пост-третмани фотополимерних плоча за штампање на бази воде, Милица Јешић, 28.09.2018.
 • Испитивање механичких и баријерних својстава филмова на бази пектина модификованог дихлоридом глутарне киселине, Нина Вучковић, 12.07.2018.
 • Испитивање утицаја модификације на баријерна и механичка својства филмова на бази ацилованих деривата пектина, Јелена Томић, 30.09.2017.
 • Модификација пектина у реакцији конвенционалне естерификације коришћењем хлорида дикарбоксилних киселина, Милица Милутиновић, 30.09.2016.

Основне академске студије

 • Испитивање механичких и баријерних својстава композитних филмова на бази пектина и карбонских нанотуба, Слађана Стејанић, 26.02.2021.
 • Испитивање структурних и механичких својстава филмова на баз пектина и наноцелулозе, Слађана Јордаковић, 26.02.2021.
 • Агро-индустријски отпад као сировина за добијање пектина, Милица Јакимовски, 30.09.2020.
 • Упоредна анализа баријерних својстава филмова за паковање хране, Хелена Латиновић, 23.09.2020.
 • Испитивање утицаја пластификатора на бази масних киселина ланеног уља и поли(етилен гликола) на баријерна својства полисахаридних филмова, Милица Лазаревић, 30.09.2019.
 • pH осетљиви хибридни полимерни носачи на бази поли(метакрилне киселине) за циљано отпуштање слабо водорастворне активне супстанце, Маја Трајковић, 26.09.2019.
 • Утицај комбинације реактивних растварача на реолошке карактеристике незасићених полиестарских смола, Павле Рамах, 05.07.2019.
 • Утицај пластификатора на бази итаконске киселине на механичка својства пектинских филмова, Тамара Топаловић, 22.04.2019.
 • Испитивање утицаја пластификатора на бази итаконске киселине и поли(етилен гликола) на баријерна својства пектинских филмова, Лидија Аранитовић, 22.04.2019.
 • Синтеза композитних материјала на бази незасићених полиестарских смола и лигнина, Константин Прерадовић, 06.07.2018.
 • Синтеза и карактеризација филмова на бази пектина модификованог у реакцији естерификације са дихлоридом адипинске киселине, Јована Савић, 30.09.2017.
 • Кинетика отпуштања кофеина из хибридних полимерних носача на бази pH осетљиве поликиселине, протеина и липозома, Дејан Радовановић, 22.09.2017.
 • Оптимизација адхезива на бази епоксидне смоле и хитозана за спајање различитих материјала, Софија Арсић, 21.09.2017.
 • Полимерне мреже на бази казеина, метакрилне и итаконске киселине као носачи за отпуштање слабо водорастворних активних супстанци, Милица Јешић, 21.07.2017.
 • Механичка својства композитних метеријала на бази незасићених полиестара и рециклованих PET влакана, Стефан Марковић, 30.09.2016.
 • Испитивање кинетичких параметара сорпције пектина модификованог у реакцији естерификације са дихлоридом глутарне киселине, Нина Вучковић, 30.09.2016.
 • Испитивање утицаја структурних модификација пектина на капацитет и кинетику сорпције јона бакра, Јелена Томић, 30.09.2016.

Основне студије

 • Кинетика бубрења PNIPAAm ксерогела у раствору титанијум-изопропоксида у изопропанолу, Саша Дамљановић, 13.06.2011.
 • Испитивање pH и температурне осетљивости поли(2-хидроксиетилметакрилат/итаконска киселина/поли(етилен гликол) диметакрилат) хидрогелова, Марија Војисављевић, 27.12.2010.
 • Изотермна дехидратација хидрогела поли(акрилне киселине-ко-метакрилне киселине), Урош Мићић, 24.12.2010.
 • Синтеза и полимеризација моно-2-азидоетилитаконата, Мирјана Медојевић, 15.07.2010.
 • Синтеза и полимеризација моно-2-хлоретил-итаконата, Тања Павловић, 29.04.2009.
 • Синтеза и полимеризација метилглицидил итаконата, Марија Јовић, 13.03.2008.
 • Термо-оксидативна стабилност рециклиране полиетиленске фолије, Данијела Спасић, 28.09.2007.
 • Радикална полимеризација ди-н-бутил итаконата у присуству микроталаса, Маријан Бабић, 07.09.2007.
 • Могућности рециклаже полиетиленске пољопривредне фолије, Бојана Вукадиновић, 08.12.2006.
 • Оптимизација садржаја пигмената у полиетиленском мастербачу, Радован Димитријевић, 29.09.2006.
 • Контролисана радикална полимеризација винилиденских мономера помоћу/ин ситу/ синтетисаног рафт агенса, Ненад Павловић, 12.12.2005.
 • Синтеза и полимеризација н бутил амида итаконске киселине, Теодора Жујовић, 22.07.2005.
 • Синтеза и полимеризација винилних мономера који садрже сумпор, Марија Кнежевић, 17.12.2004.
 • Синтеза и карактеризација кополимера ди2/хлоретил итаконата и стирена, Мирко Џунић, 28.05.2004.
 • Вискозиметријско испитивање својства поли итакоске киселине у раствору, Ђорђе Анђелкоски, 11.03.2004.
 • Припрема и каракерисање нанокомпозита полистирен/хидроксиапатит, Оливера Вељковић, 26.12.2003.
 • Испитивање утицаја н.н/диметилетаноламина на радикалну полимеризацију диметил итаконата, Маја Максимовић, 23.12.2003.
 • Синтеза и карактеризација поли/ди/2/хлоретил фумарата/, Милена Аврамовић, 28.07.2003.
 • Утицај модификације силицијум карбида на термичка својства композита поли/метил метакрилат/ силицијум карбид, Бранка Ћосић, 11.12.2002.
 • Испитивање својстава интерпенетрирајућих мрежа на бази хиперразгранатих полимера, Сања Мариновић, 04.10.2002.
 • Технолошка анализа поступка за рецикловање поли/етилел терефталата, Миљана Замуровић, 03.10.2002.
 • Термичка деградација поли/диметил фумарата, Александар Јовановић, 30.09.2002.
 • Термогравиметријска анализа композита поли/метил метакрилат/силицијум карбид, Слободанка Чуровић, 16.07.2002.
 • Механизам термичке деградације поли /диетил фумарата/, Милош Миловановић, 02.04.2002.
 • Кинетика радикалне полимеризације монобутил итаконата, Благоје Мазалица, 26.12.2001.
 • Кинетика радикалне полимеризације монобутил итаконата у раствору, Слободан Николов, 06.12.2001.
 • Кинетика термичке разградње поли диетил фумарата, Радомир Бошковић, 27.07.2001.
 • Термичка деградација поли диетил фумарата, Томица Тошић, 26.07.2001.
 • Процена прерадљивости еластомера одређивањем релаксације динамичког напона, Александра Петковић, 11.04.2001.
 • Кинетика радикалне полимеризације моноетил итаконата у раствору, Милка Игњатовић, 04.05.2000.
 • Оптимизација производње водоразредивих боја за флексографску штампу у лабораторијским условима, Петар Радишић, 17.03.2000.
 • Оптимизација услова индустријске полимеризације стирен-бутадиен карбоксилираних система, Јелена Божовић, 27.12.1999.