Навигација

14ХПИ418 - Прерада и рециклажа полимера

Спецификација предмета
НазивПрерада и рециклажа полимера
Акроним14ХПИ418
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомположен предмет Основи полимерног инжењерстваОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних сазнања о одабиру адекватног поступка прераде појединих полимерних материјала. Стицање знања о специфичним поступцима прераде. ; Оспособљавање студента да самостално препознаје могућности поновне употребе полимера. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да предвиде и процене врсту и капацитет опреме за прераду полимерних материјала. ; Студенти су у стању да одаберу адекватне технологије за рециклажу полимера. ; Студенти развијају способност да компетентно и организовано приступе решавању проблема. Студенти стичу сазнања која их оспособљавају за рад у реалним условима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод. Значај и обим прераде и рециклаже полимерних материјала у свету и нашој земљи. ; 2. Разматрање својстава полимера битних за њихову прераду. Специфичности прераде појединих полимерних материјала. Помоћне сировине (адитиви, пластификатори, пунила). ; 3. Основни појмови прераде полимерних материјала. ; 4. Поступци прераде полимерних материјала. Мешање. Каландрирање. Ламинирање. Екструзија. Термоформирање. Ротационо ливење. Пресовање у калупу. Ињекционо бризгање. Реакционо ињекционо бризгање. Дување шупљих тела. Производња полимерних пена. Производња папира. ; 5. Обликовање и производња композитних полимерних материјала. Прерада полимерних бленди. ; 6. Принципи рециклаже полимера. Класификација поступака рециклаже полимера. ; 7. Рециклажа полиолефина, поли(винил хлорида), полистирена, поли(метил метакрилата), поликарбоната, АБС, полиамида, поли(етилен терефталата). ; 8. Рециклажа пнеуматика и других производа од гуме ; 9. Рециклажа папира и картона. ; 10. Анализа животног циклуса полимерног производа (life cycle assessment). ;
  Садржај практичне наставе1. Састављање рецептура и дозирање додатака ; 2. Прорачун технолошких параметара екструдера и друге опреме ; 3. Моделовање рада екструдера и друге опреме ; 4. Студија случаја: Анализа животног циклуса одабраних полимерних производа ;
  Литература
  1. Ј.С. Величковић, И.Г. Поповић, »Прерада полимерних материјала«, интерна скрипта Катедре за ОХТ
  2. И.Г. Поповић, Рециклажа полимерних материјала, интерна скрипта Катедре за ОХТ
  3. Charles. A. Harper, Ed. “Handbook of Plastics, Elastomers & Composites”, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања и рачунска вежбања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари