Навигација

14МИМА2 - Баријерерна својства полимерне амбалаже

Спецификација предмета
НазивБаријерерна својства полимерне амбалаже
Акроним14МИМА2
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање научних знања и вештина за самостална истраживања и примену најновијих сазнања из области полимерних амбалажних материјала и савремених услова паковања, упознавање са баријерним својствима полимерних материјала и њихових комбинација, као и упознавање студената са процесима на молекуларном нивоу и њиховим коришћењем за постизање жељених својстава амбалаже.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за увођење иновација, осавремењавање, усавршавање и побољшање својстава полимерне амбалаже паковања. Примена знања о баријерним својствима савремених комбинација амбалажних материјала, врста и облика амбалаже намењених за паковање различитих прехрамбених производа уз примену савремених услова паковања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРастворљивост, дифузија и пермеабилност. Утицај типа полимера, утицај типа флуида, зависност ових својстава од димензија и форме узорка. Коефицијенти растворљивости и дифузије. Утицај температуре и притиска на наведена својства. ; Утицај типа прераде на баријерна својства. Поступци за добијање филмова и њихов утицај на коначна својства полимерног филма. ; Примена у индусттрији амбалаже. Баријерна својства полимерне амбалаже према различитим пенетрантима – гасови, уља, водени раствори, органски растварачи. Паковање хране. Паковање у „интелигентне“ материјале. Паковање проивода кућне хемије. Паковање осталих материјала. ;
  Садржај практичне наставеПрактичне и демонстрационе вежбе у лабораторијама ТМф, као и обилазак индустријских погона који се баве производњом амбалаже.
  Литература
  1. 1. И. Вујковић: Полимерна и комбинована амбалажа, TФ Нови Сад, 1997
  2. S. Ebnesajjad . Plastic Films in food Packaging: Materials, Technology and Application, Elsevier, Amsterdam, 2013
  3. D. Gupta, Diffusion Processes in Advanced Technological Materials, William Andrew, Norwich, NY, 2005
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставепредавања, практична настава
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит45
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари