Навигација

14ИГИ43 - Технологија папира, картона и лепенке

Спецификација предмета
НазивТехнологија папира, картона и лепенке
Акроним14ИГИ43
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомположен предмет Полимерни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о папиру, картону и лепенци, њиховом добијању, технолошком процесу и феноменима који их прате. Савладавање целине технологије производње папира и њених специфичности.
  Исходи учења (стечена знања)Студент познаје састав и начине добијања папира, картона и лепенке. Студент разуме основне технолошке поступке, процесе и опрему који се користе за добијање ових материјала. Студент познаје својства и методе испитивања ових материјала. Студент стиче сазнања која га оспособљавају за рад у реалним условима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод. Проиводња и потрошња папира и деривата у свету и нашој земљи; 2. Дефиниција и својства: Папир, картон и лепенка; 3. Сировине за папир, картон и лепенку. Целулоза. Додаци; 4. Вода у технологији производње папира; 5. Технологија производње папира (припрема масе, константни део, наточна корита, ситова партија, партија преса, сушна партија); 6. Каландрирање (глачање) папира. Намотавање папира; 7. Дорада папира и картона. Оплемењивање папира и картона; 8. Вођење и контролисање технолошког процеса; 9. Машине и уређаји за производњу папира, картона и лепенке; 10. Својства папира, картона и лепенке и методе испитивања;
  Садржај практичне наставе1. Прорачун састава сировинске мешавине за добијање папира задатог састава и тражених особина; 2. Материјални и енергетски биланс папир машине; 3. Прављење листова на лабораторијској опреми;
  Литература
  1. М. Крговић, О. Первиз: Графички материјали, ТМФ, Београд 2005.
  2. М. Крговић, Д. Ошап, В. Констатиновић, О. Первиз, П. Ускоковић: Испитивање графичких материјала, ТМФ, Београд 2006.
  3. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH, Weinheim, 2006.
  4. Хххх, Технологија папира, ....
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, рачунска и експериментална вежбања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари