Навигација

14ХПИ38 - Основи полимерног инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови полимерног инжењерства
Акроним14ХПИ38
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомположени предмети Општа хемија I и ТермодинамикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним принципима науке о полимерима и приступима на којима се заснива полимерно инжењерство. ; Разумевање специфичности које намеће полимерна структура у инжењерским поступцима добијања и прераде полимерних материјала. ; Разумевање значаја полимера, мултидисциплинарности и потребе за тимским радом у решавању инжењерских проблема везаних за полимере. ;
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање основним принципима и техникама за рад са полимерима и повезивање ових специфичних знања са знањима из других дисциплина у решавању савремених инжењерских проблема . ; Оспособљеност за избор полимерних материјала и предвиђање њиховог понашања у конструкцијама и производима масовне потрошње, као и однос према животној средини. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод - место и значај полимера у савременом инжењерству. ; 2. Структура полимерних молекула-основни појмови, дефиниције, номенклатура. ; 3. Специфичности и параметри ланчасте структуре полимера. ; 4.Термодинамички основи полимерног инжењерства. ; 5. Термичке и механичке особености полимера и њихов значај за инжењерство. ; 6. Вискоеластичност полимера. ; 7. Методе добијања полимера и основни механизми синтезе полимера. ; 8. Специфични поступци и операције за добијање полимерних производа. ; 9. Деградација полимера и полимерних материјала. ; 10. Молекулско инжењерство полимера – мултикомпонентни системи. ; 11. Пројектовање полимерних производа. ;
  Садржај практичне наставе1. Рачунање средњих моларних маса ; 2. Рачунање брзине полимеризације и поликондензације ; 3. Рачунање неких термодинамичких величина полимера ; 4. Испитивање основних својстава полимера - густина, растворљивост, горивост ; 5. Механичка својства полимера ; 6. Бубрење полимера ; 7. Оптичка својства полимера ; 8. Индекс течења растопа ; ;
  Литература
  1. И.Г. Поповић, Полимерни материјали, интерна скрипта Катедре за ОХТ
  2. C.S. Brazel, S.L. Rosen, Fundamental Principles of Polymeric Materials, Wiley, New York, 2012.
  3. 3. R.J. Young, P.A. Lovell, Introduction to Polymers, CRC Press, Boca Raton, 2011
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, рачунска и експериментална вежбања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари