Навигација

14МИМА1 - Пројектовање полимерне амбалаже

Спецификација предмета
НазивПројектовање полимерне амбалаже
Акроним14МИМА1
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање сазнања о полимерним амбалажним материјалима. Стицање сазнања о начину одабира адекватног полимерног амбалажног материјала. Стицање знања о поступцима обликовања полимерне амбалаже.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да одаберу адекватан полимерни амбалажни материјал за задату примену. Студенти су способни да одаберу одговарајући поступак обликовања полимерног амбалажног материјала. Студенти развијају способност да компетентно и организовано приступе решавању проблема. Студенти стичу сазнања која их оспособљавају за рад у реалним условима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Увод. Значај и обим полимерне амбалаже у свету и нашој земљи. ; 2. Разматрање својстава полимера битних за примену као амбалаже (термичка, механичка, оптичка, баријерна). ; 3. Анализа преноса масе у полимерној амбалажи (интеракције, миграција, сорпција, дифузија). ; 4. Преглед структуре и својстава полимерних материјала који се користе у амбалажи. Термопластични (полиолефини, винилни, поликондeнзациони) и термоумрежавајући (поликондензациони) полимерни материјали. ; 5. Поступци обликовања полимерне амбалаже. Каландрирање. Ламинирање. Екструзија. Коекструзија. Екструзија и дување. Производња полимерног филма. Термоформирање. Пресовање у калупу. Ињекционо бризгање. Реакционо ињекционо бризгање. Дување шупљих тела. Поступци спајања: лепљење и заваривање. ; 6. Обликовање и производња мултикомпонентних полимерних материјала. ;
   Садржај практичне наставе1. Прорачун технолошких параметара опреме за обликовање полимерне амбалаже ; 2. Моделовање рада опреме за обликовање полимерне амбалаже ; 3. Идентификација полимерних материјала ; 4. Анализа сировина и финалних производа ;
   Литература
   1. Ј.С. Величковић, И.Г. Поповић, »Прерада полимерних материјала«, интерна скрипта Катедре за ОХТ
   2. Charles. A. Harper, Ed. “Handbook of Plastics, Elastomers & Composites”, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002
   3. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH, Weinheim, 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   311
   Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, рачунска и експериментална вежбања.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава10Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари