Навигација

ББИ213 - Природни полимери

Спецификација предмета
НазивПриродни полимери
АкронимББИ213
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са специфичностима природних полимера. У оквиру овог курса студенти ће стећи знања о начинима издвајања и добијања природних полимера, њиховој модификацији и њиховом понашању као материјала – својствима, примени и деградацији. Студенти ће се посебно упоyнати са предностима природних полимера у односу на синтетске у погледу њихове обновљивости као сировина и њихових еколошких аспеката – биодеградабилности, нетоксичности итд.
  Исходи учења (стечена знања)Студент познаје природне полимере, њихова својства и могућности примене као материјала. Упознат је са њиховом разликом у односу на синтетске полимере, у стању је да препозна и пореди својства природних полимера у односу на синтетске. Познај специфичности њихове примене и начина производње продуката на бази природних полимера.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ оквиру овог предмета студенти ће упознати природне полимере, њихову поделу и класификацију, као и поступке њихове модификације и примену као материјала. Студенти ће се упознати и са специфичностима деградације ових полимера. Поглавља су: моносахариди, полисахариди, полифеноли, политерпени, незасићене киселине, масти и уља, аминокиселине, протеини, деградација природних полимера.
  Садржај практичне наставесе састоји од лабораторијских вежби издвајања природних полимера из природних производа различитим методама, њихово пречишћавање, модификација природних полимера, анализа старења и деградације природних полимера.
  Литература
  1. B. Andričić, Prirodni polimerni materijali, Sveučilište u Splitu, 2009.
  2. S. Veličković, Prirodni polimeri, laboratorijski praktikum, TMF, 2013.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  101
  Методе извођења наставеПредавања и лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања4Писмени испит
  Практична настава30Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари6