Навигација

проф. др Енис Џунузовић

Ванредни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 414

011/3303683
локал683
Научна областФизичка хемија макромолекула
Датум избора у звање 15. септембар 2016.

Предмети

14Д00614Д006 - Колоидна хемија
14Д11814Д118 - Физичка хемија полимера
14Д12814Д128 - Виши курс карактерисања макромолекула
14Д15914Д159 - Полимерне бленде
14ИИМ31314ИИМ313 - Својства полимерних материјала
14МИМФ1814МИМФ18 - Електропроводни полимери
14МТЕТ2014МТЕТ20 - Карактерисање полимера
14МХЕИ814МХЕИ8 - Карактерисање полимера
14МХОХ914МХОХ9 - Основи хемије и технологије полимера
14МХПИ714МХПИ7 - Електропроводни полимери
14ХПИ4714ХПИ47 - Карактерисање полимерних материјала
ББИ392ББИ392 - Физичка хемија 2
ЗП291ЗП291 - Физичка хемија 1
ЗП392ЗП392 - Физичка хемија 2
ИЖС217ИЖС217 - Колоидна хемија
МЗХ12МЗХ12 - Колоидна хемија
МЗХ2МЗХ2 - Физичка хемија макромолекула
ХЕИ311ХЕИ311 - Колоидна хемија

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. B. Popović, R.S. Jovanović, Enis DŽunuzović, Ivanka Popović и Драган Јоцић, Structural changes in the fabrication and ageing of PA66 textured yarn, MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING, 290, 2005, pp. 143-148; 10.1002/mame.200400200
 2. Мелина Калагасидис Крушић, Енис Џунузовић, Snezana Trifunovic и Jovanka Filipovic, Polyacrylamide and poly(itaconic acid) complexes, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 40, 4, 2004, pp. 793-798
 3. Мелина Калагасидис Крушић, Енис Џунузовић, Snezana Trifunovic и Jovanka Filipovic, Semi-IPNs based on polyacrylamide and poly(itaconic acid), POLYMER BULLETIN, 51, 2, 2003, pp. 159-166

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза, карактеризација и примена макропорозних нанокомпозита глицидил-метакрилата и магнетита, Бојана Марковић, 07.06.2019.
 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa нaнoчeстицa срeбрa нa мaкрoпoрoзнoм пoлимeрнoм нoсaчу, Ивана Вукоје, 28.09.2017.
 • Утицај површински модификованих наночестица титан-диоксида на својства алкидних и епоксидних смола, Тијана Радоман, 30.09.2014.

Мастер академске студије

 • Испитивање могућности модификације својстава заштитних превлака на бази епоксидних смола заменом дела пигмента микрометарских димензија честицама пигмента нанометарских димензија, Стефан Ћирјаковић, 30.09.2019.
 • Утицај наночестица титан-диоксида површински модификованих цетил галатом на кристализацију поли(L-лактида), Милена Милошевић, 25.09.2018.

Основне академске студије

 • Испитивање адсорпције галне киселине и метил галата на наночестице титан-диоксида применом цикличне волтаметрије, Божидар Вујовић, 13.07.2018.
 • Утицај субмикронских и наночестица титан-диоксида на својства умрежене епоксидне смоле, Крстина Јанковић, 12.07.2018.
 • Утицај наночестица титан-диоксида површински модификованих имином на бази 3,4-дихидроксибензалдехида и октадециламина на својства умрежене епоксидне смоле, Стефан Ћирјаковић, 30.09.2015.
 • Добијање и својства полимерних нанокомпозита епоксидне смоле и наночестица титан-диоксида површински модификованих имином на бази 3,4-дихидроксибензалдехида и олеиламина, Мирјана Стевановић, 28.09.2015.

Основне студије

 • Утицај пунила на бази композита полианилина и титан-диоксида на својства умрежене епоксидне смоле, Александра Шеховић, 25.05.2015.
 • Синтеза и карактеризација нанокомпозита на бази епоксидне смоле и наночестица титан-диоксида површински модификованих естрима галне киселине, Ненад Терзић, 29.09.2014.