Навигација

МЗХ12 - Колоидна хемија

Спецификација предмета
НазивКолоидна хемија
АкронимМЗХ12
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомФизичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтуденти стичу основна теоријска знања о колоидним системима, значају честица колоидних сразмера и о њиховим својствима.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета, студенти су у стању да разумеју физичко-хемијске законитости које владају у колоидним, односно нано системима и да знања која су стекли практично примене на одговарајуће проблеме у свом будућем раду.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновне дефиниције дисперзних, макромолекулских и мицеларних колоида. Добијање и пречишћавање колоида. Одређивање величине и расподеле величина колоидних честица. Молекулско-кинетичка својства колоида. Брауново кретање, дифузија, седиментација и осмотски притисак. Својства колоидних система. Оптичка својства колоидних система. Преламање, расипање и апсорпција светла. Електрична својства колоида. Електрични двојни слој. Електрокинетичке појаве. Реолошка својства дисперзних и макромолекулских колоида. Површинске појаве. Површински напон. Адсорпција на граници фаза течно/гас, чврсто/гас и чврсто/течно и одговарајуће адсорпционе изотерме. Квашење и разливање. Постојаност и коагулација дисперзних, макромолекулских и мицеларних колоида. Специфични колоидни системи –емулзије, пене и гелови.
  Садржај практичне наставеВискозиметријско одређивање моларне масе макромолекула. Одређивање средње бројне моларне масе осмометријском методом. Одређивање коефицијента тиксотропије ротационим вискозиметром. Одређивање површинског напона. Одређивање електрокинетичког потенцијала колоидних честица.
  Литература
  1. Љ. Ђаковић, КОЛОИДНА ХЕМИЈА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006
  2. 2. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2000
  3. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања, дискусије о домаћим задацима и резултатима тестова
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава6Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми44
  Семинари