Навигација

14ХПИ47 - Карактерисање полимерних материјала

Спецификација предмета
НазивКарактерисање полимерних материјала
Акроним14ХПИ47
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОснови полимерног инжењерстваОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са различитим својствима полимера, како у раствору, тако и у чврстом стању, кao и са експерименталним методама за њихово одређивање. Дискутује се и утицај различитих фактора на ова својства.
   Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета, студенти стичу способност да изаберу одговарајуће мерне технике за одређена испитивања, да обраде добијене резултате и повежу својства испитиваног полимера са његовом структуром.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПолимери у раствору. Дефиниција моларних маса и расподеле моларних маса. Методе одређивања моларних маса. Методе одређивања расподеле моларних маса. Бубрење полимера; гелови; одређивање степена бубрења. Полимери у чврстом стању. Фазна и физичка стања полимера. Надмолекулска структура полимера и методе одређивања. Термичка својства полимера и методе одређивања. Механичка својства полимера и методе одређивања. Електрична својства полимера и методе одређивања. Пропустљивост полимера за гасове, паре и течности и методе одређивања.
   Садржај практичне наставеОдређивање средње бројне моларне масе осмометријском методом. Вискозиметријско одређивање моларне масе макромолекула. Одређивање расподеле моларне масе гел хроматографијом. Одређивање температуре топљења и остакљивања DSC-ом. Испитивање полимера термогравиметријским анализатором. Испитивање пузања полимера. Одређивање дијаграма напон-истезање.
   Литература
   1. С. Јовановић, К. Јеремић, Карактерисање полимера, ТМФ, Београд, 2007
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   23
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије о резултатима тестова
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава16Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми34
   Семинари