Навигација

МЗХ2 - Физичка хемија макромолекула

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија макромолекула
АкронимМЗХ2
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомФизичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о међусобном односу структуре полимера, њихове морфологије и њихових физичких и механичких својстава.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су: (i) стекли знања о специфичностима полимера и њиховим својствима у раствору и чврстом стању (ii) стекли способност да предвиде утицај структуре и морфологије макромолекула на њихова својства.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКонформација и конфигурација полимерних ланаца. Термодинамика разблажених раствора полимера. Аморфно стање. Кристално стање. Термодинамика фазних прелаза. Прелаз из стакластог у гумолико стање. Теоријски модели о температури остакљивања. Утицај структуре макромолекула и других фактора на температуру остакљивања. Умрежени полимери и гумолика еластичност. Термодинамика површинских и међуповршинских појава код полимера. ; ;
  Садржај практичне наставеОдређивање параметра растворљивости полимера вискозиметријском методом. Одређивање степена кристалиничности полимера коришћењем диференцијалног скенирајућег калориметра. Одређивање температуре остакљивања полимера коришћењем диференцијалног скенирајућег калориметра.
  Литература
  1. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2006
  2. H.G. Elias, “An Introduction to Polymer Science”, VCH, Weinheim, 1997
  3. С. Јовановић, К. Јеремић, “Карактерисање полимера”, ТМФ, Београд, 2007
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије о резултатима тестова
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања6Писмени испит
  Практична настава18Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми16
  Семинари10